marți, 16 martie 2021

Activitatea metodică Exemple de bună practică în predarea online la limba și literatura română

 

Casa Corpului Didactic Cluj și Inspectoratul Școlar Județean Cluj au organizat în data de 27 noiembrie 2020 activitatea metodică Exemple de bună practică în predarea online la limba și literatura română, adresată profesorilor care predau limba şi literatura română la liceu. Activitatea la care  au participat peste 130 de cadre didactice a avut, ca punct de plecare, cartea recent lansată Experienţe online de multiliteraţie. Este o carte-eveniment, cum frumos o numea domnul inspector școlar prof. Horia Corcheş, unul dintre referenţii ei ştiinţifici, considerând-o o exemplificare de tip pionierat a ceea ce este un demers online, într-o paradigmă pedagogică ce abia începe să prindă contur.

Proiectul, iniţiat şi coordonat de doamnele profesoare Monica Onojescu şi Nataşa Delia Maier, porneşte de la premisa că aplicaţiile online nu sunt decât forma în care turnăm conţinutul, întărind convingerile tradiţionaliştilor şi temperând, în acelaşi timp, entuziasmul adepţilor acestui tip de predare.

Astfel, prezentarea doamnei profesoare Monica Onojescu s-a vrut o retrospectivă a modului în care a gândit şi a realizat acest proiect. Am aflat că ideea a apărut încă din aprilie 2020, când pe piaţă nu exista niciun material care să ajute profesorii, obligaţi să predea în această manieră inedită. În plus, cartea cuprinde exemple de bună practică, venite de la profesori din întreaga ţară şi de peste graniţă, din Republica Moldova, putând servi drept punct de plecare/ inspiraţie pentru alte activităţi formale sau nonformale.

În schimb, discursul doamnei profesoare Alina Petri s-a vrut o pledoarie pentru stimularea şi atragerea elevului. De aceea, a insistat pe necesitatea creării unor oportunităţi prin care dascălul să-l atragă pe copil, să pătrundă în sfera lui de interes. Din multitudinea de exemple pe care le cuprinde cartea, am avut plăcerea să descoperim un scenariu didactic complex, realizat de doamna profesoară Mihaela Cătălina Tărcăoanu, pornind de la Morgenstimmung, de Tudor Arghezi. Activităţile imaginate s-au realizat sincron şi asincron, respectând etapele consacrate: evocare, realizarea sensului şi transfer. Grila de notare utilizată de doamna profesoară reprezintă o mostră de profesionalism şi competenţă.

Împreună cu doamna profesoară Dorina Kudor am pornit, apoi, într-o călătorie virtuală, căci, cu o dexteritate demnă de invidiat, a reuşit, printr-o întrebare bine ţintită, să ne arate, în timp real, cum pot fi stocate, analizate şi interpretate răspunsurile noastre. Prezentarea domniei sale s-a organizat în jurul poemului Trei feţe de Lucian Blaga, pe care l-a propus la clasa a IX-a, imaginând o serie de exerciţii creative, bazate pe inteligenţele multiple. Autoare a unor materiale digitale valoroase pe care le puteţi regăsi pe canalul dumneaei de youtube, doamna profesoară ne-a impresionat prin uşurinţa cu care reuşeşte să implementeze, în cadrul orelor de curs, avantajele unei aplicaţii ca mentimeter.

Pe de altă parte, pornind de la piramida lui Edgar Dale, doamna profesor Corina Dindelegan a vorbit  despre studiul de caz iniţiat la clasa a XI-a, în cadrul căruia a vizitat o serie de case memoriale sau locuri devenite toposuri celebre. Pe urmă, ne-a descreţit frunţile, antrenându-ne într-un exerciţiu creativ. Mizând pe ideea că noi suntem elevi în clasa a XII-a, ne-a invitat să punem întrebări sau să facem observaţii în timp ce urmărim un videoclip în care actorul şi vloggerul Sebastian Topan propune o abordare mult mai apropiată de elevi şi mult mai accesibilă lor a piesei Iona de Marin Sorescu.

Activitatea le-a oferit posibilitatea profesorilor de limba şi literatura română de a avea acces la o serie de hyperlink-uri cu ajutorul cărora să iniţieze activităţi didactice creative şi constructive, fără a uita, însă, de competenţe şi conţinuturi.

                                                                    Responsabil activitate
                                                                                     prof. metodist Pompilia Herman

 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu