duminică, 29 aprilie 2018

“Curriculum și proiectarea activității profesorului din aria curriculară tehnologii” - 24 aprilie 2018


Organizator: Casa Corpului Didactic Cluj
Locul desfășurării: Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Cluj-Napoca
Grup ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar, aria curriculară Tehnologii
Scopul activităţii metodice:
Dezvoltarea inovaţiei şi creativităţii în activitatea didactică prin alegerea unor strategii adecvate care să permită facilitarea și stimularea învățării eficiente la elevi.
Au prezentat exemple de bună practică:
Bora Carmen  – profesor Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Dej
Cătinean Bogdana  – profesor Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Cluj-Napoca
Oltean Ioana – profesor Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Cluj-Napoca
Oprişor Angela Lăcrămioara  –profesor  Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Augustin  Maior ” Cluj-Napoca
Pojar Lucia – profesor Colegiul Tehnic „Napoca” Cluj-Napoca
Şchiop Alina Elisabeta  – profesor Colegiul Economic  „Iulian Pop” Cluj-Napoca


                                        
                                    

 

Responsabil activitate: 
prof. metodist Casa Corpului Didactic Cluj, Pompilia Herman 


miercuri, 25 aprilie 2018


CONFERINȚA "PREVENIREA AFECTIUNILOR VOCALE LA CADRELE DIDACTICE"


Conferința cu tema „Prevenirea afecţiunilor vocale la cadrele didactice” s-a derulat la iniţiativa Societăţii Române de Foniatrie în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Cluj. 

Vocea este principalul instrument în comunicarea interumană. Activitatea profesională a milioane de oameni depinde de utilizarea corespunzătoare a vocii. Sănătatea vocală este de o importanţă crucială în societatea actuală, orientată spre comunicare, dar considerăm că vocii nu i se acordă recunoaşterea publică şi aprecierea pe care le merită. Acestea sunt premizele manifestărilor organizate cu ocazia Zilei Internaţionale a vocii. Această celebrare are rolul de a atrage atenţia asupra problemelor vocale şi a importanţei crescânde a vocii în viaţa socială şi profesională a fiecărui individ, în special a profesioniştilor vocali. 

Profesioniştii vocali sunt acele persoane a căror activitate depinde de utilizarea  eficientă a vocii. Multe persoane nu acordă importanţă vocii până în momentul în care prezintă o afecţiune vocală semnificativă. Aceste probleme pot avea efecte negative asupra capacităţii de a-şi desfăşura activitatea profesională. 

Prevalenţa problemelor vocale la cadrele didactice  este extrem de ridicată conform studiilor statistice: profesorii prezintă afecţiuni vocale de  32 ori mai frecvent comparativ cu populaţia generală; ei reprezintă  4% din populaţia activă, dar în acelaşi timp reprezintă  20% din pacienţii cu afecţiuni vocale; 20% dintre profesori sunt nevoiţi, la un moment dat, să-şi întrerupă activitatea din cauza problemelor vocale, problemele vocale cauzează absenteism și perturbarea procesului de educaţie.

Conferinţa şi-a  propus o dezbatere pe tema prevenirii problemelor vocale printr-o mai bună cunoaştere a mecanismelor de producere a vocii, a modului de emisie voaclă şi a modalităţilor de recuperare şi inserţie socială rapidă. Aceste informaţii au menirea de a sublinia impactul problemelor vocale asupra activităţii profesionale a cadrelor didactice şi asupra importanţei unei prevenţii a acestor afecţiuni.

A conferenţitat pentru participanţi doamna doctor Rodica Elena Mureşan, preşedintele comitetului director şi membru fondator al Societăţii Române de Foniatrie şi de reprezentant pentru România în cadrul „International Committee of  World Voice Day” . Doamna doctor Rodica Mureşan este membru al unor numeroase şi prestigioase societăti ştiinţifice naţionale şi europene: Societatea Română de ORL, Societatea Română de Chirurgie rino-sinusală, Societatea Europeană de Laringologie,  Societatea Europeană de Foniatrie.

Conferinţa s-a încheiat cu o sesiune de răspunsuri la întrebările adresate de participanţi.

Dintre ideile interesante pe care cursanţii le-au auzit la activitatea de formare menţionăm: mituri legate de conduita care să protejeze vocea, setul de reguli de igienă vocală, incidenţa mare a afecţiunilor legate de voce, antrenamentul sau “fitness-ul” vocal, importanţa hidratării în timpul utilizării vocii, diferenţele între genuri privind vibraţiile corzilor vocale, definiția foniatriei.

Pentru programele şi activităţile viitoare, cursanţii au avut mai multe propuneri de teme dintre care le amintim aici doar pe cele legate de tema conferinţei: workshopuri/exerciţii pentru antrenarea şi utilizarea eficientă a vocii, exemple audio-video pentru disfonie, terapia tulburărrilor de voce, abordarea altor vulnerabilităţi profesionale.

Toţi cei 133 de participanţi la conferinţă au primit diplome.

Organizator, 
Liliana Dana Lung, 
profesor metodistmiercuri, 18 aprilie 2018

TUR IMAGINAR AL EUROPEI CU AVIONUL                 
Project: Empowering Spatial Thinking of Students with Visual Impairment
2016-1-EL01-KA201-023731

                  
Raportul activității de implementare a scenariului:
TUR IMAGINAR AL EUROPEI CU AVIONUL” -  Phase A

Instituțiile organizatoare
·         Casa Corpului Didactic Cluj
·         Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj – Napoca

Locațiile de desfășurare a activității
·         Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj-Napoca
·         Liceul Special pentru Deficienți de Vedere, Calea Dorobanților, Nr. 31, Cluj-Napoca, Romania
Grupul țintă
·         Elevi grupa de vârstă 12-15 ani, de la Liceul Special pentru Deficienți de Vedere, clasele  VII-VIII
Autorul scenariului implementat
Andriana Ondreiov, profesor de matematică, gradul didactic I
Profesorul care implementează scenariul
Andriana Ondreiov, profesor de matematică, gradul didactic I

Observatorul implementătii scenariului
Dina Maria Pripon, Profesor metodist Casa Corpului Didactic Cluj

Obiectivele scenariului
o   Dezvoltarea abilităților gândirii spațiale la elevii cu deficiente de vedere prin aplicații practice: identificarea pe harta Europei in relief a unor capitale, utilizarea unui tool kit pentru determinarea unui traseu,  măsurarea unor distante pe hartă, calcularea distanțelor reale cunoscând scara hărții, convertirea unităților de măsură in cele adecvate problemelor de rezolvat, calcularea timpilor de zbor intre două localități europene, calcularea orei locale.
o   Dezvoltarea capacităților elevilor deficienți de vedere de a se adapta unui mediu nou, Aeroportul International Avram Iancu din Cluj-Napoca, de a respecta regulile de deplasare si securitate specifice unui aeroport, de a explora interiorul unui avion, de a afla detalii tehnice despre zboruri.
o   Utilizarea tehnologiei  pentru a prezenta si viziona un colaj de imagini din capitalele propuse pentru vizitare, precum si audierea imnurilor naționale ale țărilor corespunzătoare.
o   Dezvoltarea capacităților de a recunoaște si a aplica noțiuni din mai multe discipline școlare cum ar fi matematica, geografia, fizica, TIC, artele, muzica in probleme de viața cotidiană.
Resursele folosite
-          Harta Europei in relief;
-          Rigla gradata;
-          Machete ale unor clădiri reprezentative care marchează capitalele destinate;
-          Fișe de lucru;
-          Calculator;
-          Computer legat la proiector și boxe;
-          Imprimanta 3D.

Conținutul scenariului
Scenariul cuprinde 3 etape principale:
-          etapa de pregătire,
-          etapa practică aplicativă
-          etapa teoretică integrativă.
Etapa inițială este necesară pentru pregătirea și implementarea unei vizite la aeroport, vizită în care elevii cu deficiență de vedere iau contact cu specificul transportului aerian.
Etapa practic aplicativă cuprinde deplasarea efectiv a elevilor, împreună cu însoțitorii, la Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj-Napoca
În etapa teoretică integrativă participanții vor utiliza noțiunile descoperite în etapele anterioare și, făcând apel la operații matematice învățate, vor calcula distanțele reale între două orașe pentru câteva rute aeriene europene.
Modul de desfășurare a activității
-          Distribuirea fișelor de lucru (în scriere obișnuită și în braille)
-          Topograful va citi scara hărții și va calcula câți km reali corespund la 1 cm pe hartă
-          Toți elevii vor consemna în fișă aceste date
-          Toți elevii vor consemna în fișă viteza medie de deplasare a unui avion
-          Pe rând, fiecare echipă va marca pe hartă localitatea de plecare și destinația prin machete, vor măsura distanța cu rigla gradată, vor calcula distanța reală, în teren și timpul de deplasare, ora locală și ora de sosire
-          Toate informațiile se notează în fișa de lucru
-          La fiecare aterizare echipa IT va prezenta un filmuleț despre cele mai reprezentative clădiri din capitala în care s-a ajuns pe fondul muzical al imnului țării corespunzătoare
-          Topograful va trage concluziile, consultându-se cu ceilalți elevi
-          Traseul imaginar a fost
Cluj-Napoca – Paris/ Paris – Londra/ Londra – Viena/ Viena – Cluj-Napoca-          Obiectivele marcate pe hartă cu machetele listate la imprimanta 3D

Paris – Turnul Eifel


Londra – Big Ban
Viena – Muzeul de istorie
    Un aspect pozitiv vis-a-vis de implementarea scenariului a fost - șansa de a descoperi un mediu mai puțin cunoscut de către acești elevi cu deficiențe de vedere și practic acumularea unui minim de cunoștințe utile pentru orientarea în spațiu, dacă s-ar regăsi într-o astfel de situație.

Activitatea în imagini
                                                                               
Proiectul de activitate va fi disponibil pentru alți specialiști pe platforma proiectului Viste.
Activitatea va fi prezentată altor specialiști în educație specială în cadrul unor activități metodice desfășurate în Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca.
Expert în curriculum și formare,
Pripon Dina Maria


marți, 3 aprilie 2018

Casa Corpului Didactic Cluj – Partener şi promotor în dezvoltarea instituţională

Activitatea “Casa Corpului Didactic – Partener şi promotor în dezvoltarea instituţională”,  desfăşurată în semestrul I al anului şcolar 2017 – 2018, a constituit un bun prilej de  discuţii şi schimburi de experienţă între reprezentanţi ai unităţilor de învăţământ cu atribuţii în sprijinirea şi îndrumarea evoluţiei profesionale a cadrelor didactice şi reprezentanţi ai Casei Corpului Didactic Cluj, înstituţie furnizoare de formare.

Detalii despre activitatea de formare sunt prezentate în paragrafele următoare:

Coordonator activitate Dana Zoe Mateescu
Formatori Profesorii metodişti ai CCD Cluj
Locul desfăşurării: Filialele Casei Corpului Didactic Cluj
Grup ţintă: Directori de unităţi de învăţământ, Administratori financiari, Responsabilii Comisiilor de perfecţionare şi dezvoltare profesională din şcoli
Scopul activităţii:
Casa Corpului Didactic este instituţia care la nivel judeţean  asigură cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar, fiind una dintre principalele instituţii cu atribuţii în formarea continuă a cadrelor didactice. Casa Corpului Didactic, prin organizarea şi propunerea de programe şi activităţi de formare care să satisfacă priorităţile naţionale, locale şi individuale în domeniul formării, coordonează şi sprijină dezvoltarea profesională a personalului de conducere, de îndrumare şi control, a cadrelor didactice, a personalului didactic auxiliar din judeţ.
Masa rotundă a propus o întâlnire a factorilor cu rol decizional în formarea continuă a cadrelor didactice pentru o mai bună implicare în coordonarea activităţilor de formare şi în finanţarea lor.

Perioada desfăşurării:  16 – 28 noiembrie 2017
Durata: 4 ore

  
            Descrierea grupului de participanţi la masa rotundă:

-         Structura grupului ţintă şi mediul de provenienţă:

 Nr. participanţi:
Urban
Rural
Total
Învăţători/ institutori
23
5
28
Educatoare
27
2
29
Profesori
54
7
61
Personal didactic cu funcţii de conducere îndrumare şi control
100
60
160
Administratori financiari
93
33
126
Total
297
107
404

            Repartizarea participanţilor la masa rotundă pe categorii de personal şi medii de provenienţă este reprezentată în diagrama din figura nr. 1.

Figura nr. 1 - Diagrama repartizării participanţilor pe
categorii de personal şi medii de provenienţă


-          Participarea în filialele Caesi Corpului Didactic Cluj

Filiala Casei Corpului Didactic
Responsabil filială
Nr. Directori unităţi de învăţământ participanţi
Nr. Administratori financiari participanţi
Nr. Responsabili comisii de perfecţionare şi dezvoltare profesională
Total participanţi
Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” Cluj – Napoca (LTME)
Liliana Dana Lung
38
32
0
70
Colegiul Tehnic Energetic
Cluj – Napoca (CTE)
Alina Ludovica Boca
16
12
0
28
Colegiul Tehnic Napoca
Cluj – Napoca (CTN)
Edmund Ienei
29
28
46
93
Colegiul Naţional “Andrei Mureşanu” Dej (CNAM)
Dina Maria Pripon
30
13
31
74
Colegiul Naţional “Mihai Viteazul” Turda (CNMV)
Dana Zoe Mateescu
29
29
34
92
Liceul Tehnologic “Vlădeasa” Huedin (LTV)
Pompilia Herman
18
12
17
47
Total participanţi

160
126
118
404


Repartizarea participanţilor la masa rotundă pe categorii de personal şi filiale ale Casei Corpului Didactic Cluj este reprezentată în diagrama din figura nr. 2.

Figura nr. 2 - Diagrama repartizării participanţilor pe
categorii de personal şi filiale

 Concluzii în urma prelucrării chestionarelor completate de participanţii la programul de formare:

            - Au fost completate 395 de chestionare de satisfacţie ca urmare a participării la masa rotundă.

      -   Referitor la calitatea conţinuturilor prezentate 363 participanţi au considerat conţinuturile foarte bune, 29  participanţi au considerat conţinuturile bune iar 3 participanţi au considerat conţinuturile de valoare medie. Distribuţia răspunsurilor referitoare la calitatea conţinuturilor este evidenţiată în diagrama din figura nr. 3.
  
Figura nr. 3 – Distribuţia răspunsurilor referitoare la calitatea conţinuturilor

Participanţii la masa rotundă au argumentat răspunsurile prin următoarele idei:
-       Conţinutul acoperă informaţiile relevante, bine documentat
-       conţinut concret, bogat, clar, practic, util, succint, bine structurat,
-       de actualitate, de maxim interes, în ton cu situaţia actuală,
-       informaţii necesare, punctuale, la obiect,
-       lămuritor pentru situaţiile legate de buget şi de formare.

Referitor la calitatea metodelor folosite: 367 participanţi au considerat metodele folosite ca fiind foarte bune, 26 participanţi le-au considerat bune iar 2 participanţi le-au considerat de valoare medie. Distribuţia răspunsurilor referitoare la calitatea metodelor folosite este evidenţiată în diagrama din figura nr. 4.

Figura nr. 4 – Distribuţia răspunsurilor referitoare la metodele folosite


Participanţii la activitatea de formare au argumentat răspunsurile prin următoarele idei:
-       metodele folosite au fost eficiente, clare, atractive, juste pentru o activitate de acest tip.
-       metodele folosite au fost adecvate, antrenante, bine alese pentru atingerea obiectivelor
-       metodele folosite au fost interactive, variate, atractive, corelate cu conţinutul
-       s-a evidenţiat lectura care poate duce la monotonie.

Referitor la calitatea materialelor folosite: 370 participanţi au considerat materialele folosite ca fiind foarte bune, 23 participanţi le-au considerat bune iar 2 participanţi le-au considerat de valoare medie. Distribuţia răspunsurilor este evidenţiată în diagrama din figura nr. 5.

Figura nr. 5 – Distribuţia răspunsurilor referitoare la materialele folosite


Participanţii la programul de formare au argumentat răspunsurile prin următoarele idei:
-       materiale utile, la obiect, sintetice, diverse, folositoare,
-       materiale uşor de citit şi recitit, organizate logic, relevante pentru tematica abordată,
-       bogate, variate, moderne, de calitate, bine alese, documentate.

Referitor la prestaţia formatorilor: 383 participanţi au considerat prestaţia formatorilor ca fiind foarte bună,9 participanţi au considerat prestaţia formatorilor ca fiind bună iar 3 participanţi au considerat prestaţia formatorilor de valoare medie. Distribuţia răspunsurilor referitoare la prestaţia formatorilor este evidenţiată în diagrama din figura nr. 6.

Figura nr. 6 – Distribuţia răspunsurilor referitoare la prestaţia formatorilor


Participanţii la masa rotundă au argumentat răspunsurile prin următoarele idei:
-       foarte bine pregătiţi, dau răspunsuri prompte la solicitări
-       excelenţi, profesionişti, informaţi, cu deschidere la dialog,
-       facilitatori experimentaţi, foarte bine pregătiţi,
-       foarte bună eficienţă în gestionarea timpului,
-       au explicat pe înţelesul participanţilor,

Referitor la organizarea activităţii: 368 participanţi au considerat organizarea activităţii ca fiind foarte bună, 21 participanţi a considerat-o bună iar 6 participanţi au considerat organizarea activităţii de valoare medie. Distribuţia răspunsurilor este evidenţiată în diagrama din figura nr. 7.

      Figura nr. 7 – Distribuţia răspunsurilor referitoare la organizarea activităţii
Participanţii la masa rotundă au argumentat răspunsurile prin următoarele idei:
-       locaţia şi ora de desfăşurare a activităţii bine alese
-       foarte bună, cu abordare practică,
-       climat adecvat,
Aspecte mai dificile care au fost evidenţiate de participanţi:
-       partea de finanţare de la consiliile locale
-       aspectele legate de alocarea prioritară a fondurilor de formare
Idei interesante şi noi aflate în timpul activităţilor de formare:
-       Proiectul CRED, alocarea bugetului de formare, calculul creditelor.
Majoritatea participanţilor consideră că acest program ar trebui dezvoltat cu teme specifice administratorilor financiari.

Responsabil activitate
Prof. metodist Dana Zoe Mateescu