miercuri, 18 iunie 2014

http://saptamanaaltfel.wordpress.com

Metode inovatoare de predare-învăţare-evaluare la Fizică prin Arte vizuale - activitate metodica


Organizator: Casa Corpului Didactic Cluj
Partener:Liceul de Arte Vizuale “Romulus Ladea”, Cluj-Napoca
Durata: 4 ore
Grup ţintă: Profesorii care predau disciplina Fizică
Activităţi:
1.Vizitarea expoziţiei ştiinţifico – artistice cu tema: ”Cosmosul artistic”
Participanţii au fost primiţi în  Sala de Expoziţii de către directorul Liceului de Arte Vizuale „Romulus Ladea”, domnul Gavrilă Zmicală,  care a rostit un cuvânt de bun venit şi a promovat activitatea profesorilor liceului având ca finalitate realizarea expoziţiilor săptămânale. Formatorii au prezentat activităţile ce se vor desfăşura pe parcursul zilei şi i-au invitat pe participanţi să evalueze din punct de vedere ştiinţific, lucrările artistice realizate şi expuse de către elevii şcolii şi. Pe parcursul vizitei, participanţii au aflat obiectivele şi etapele organizării expoziţiei „Cosmosul artistic”, temele ştiinţifice abordate şi detalii privind tehnicile artistice utilizate pentru elaborarea lucrărilor ( pictură în acrilic, ulei, acuarelă, grafică, modelaj) şi au completat o fişă de feeedback.  Au fost martorii prezentării unei lucrări artistico-ştiinţifice ”Evolutie tehnologica, involutie biologica” de către unul dintre elevii expozanţi, Mateica Septimiu din clasa a IX-a.
Au fost apreciate toate lucrările propuse şi au fost nominalizate trei dintre cele mai reuşite lucrări:


Profesorii au identificat … concepte (mărimi, fenomene, sisteme) reprezentate în lucrările elevilor (universul, sistemul solar, galaxii, nebuloase, relativitatea timpului şi a spaţiului, călătorii interstelare, reflexii, refracţii, umbre şi penumbre, unde mecanice etc.) şi tehnici artistice utilizate: pictură, grafică, modelaj, sculptură pentru expoziţia „Cosmosul artistic” şi au propus noi teme de studiu artistic. A fost nominalizată lucrarea care a surprins cele mai multe fenomene fizice.
La finalul activităţii participanţii, conduşi de directorul şcolii, au vizitat atelierele de specialitate în care işi desfăşoară activitatea elevii şcolii.
Imagini de la desfăşurarea activităţilor:


2. Metode alternative de evaluare la Fizică.
Claudia Rusu, profesor de fizică la Liceul de Arte Vizuale „Romulus Ladea” a prezentat proiectul didactic „Cosmosul artistic”. Acesta a vizat abordarea inter- şi multidisciplinară a diferitelor teme ştiinţifice studiate de elevii care studiază la acestă şcoală concretizată prin elaborarea unor proiecte ale elevilor: lucrări artistico-ştiinţifice (pictură în tehnici diferite, grafică, modelaje) şi lucrări literare (eseuri, povestiri SF) care abordează teme legate de viitorul omenirii.  Cu acest prilej, participanţii la activitatea metodică au aflat cum poate fi utilizat proiectul ca metodă complementară de evaluare  a elevilor şi au avut prilejul unui schimb de bune practici.
3. Work-shop - realizarea unor lucrări artistice cu teme ştiinţifice
Adela Gocan, profesor de pictură la Liceul  de Arte Vizuale ”Romulus Ladea” a prezentat tehnici artistice speciale (acuarela,  tuşul, sarea, săpunul). Tehnicile artistice utilizate la workshop au fost explicate cu ajutorul unor noţiuni fizice (difuzia, cristalizarea, fenomenele superficiale, capilaritatea, evaporarea, formarea culorilor).


Participanţii au exersat tehnicile artistice realizând, pentru prima dată în experienţa lor didactică, picturi ce reprezintă nebuloase şi galaxii. Creaţiile au fost expuse la Casa Corpului Didactic:


Concluzii în urma activităţii de formare:
Numărul  de participanţi: 18 cadre didactice.
Rezultatele chestionarului de evaluare a activităţii au fost următoarele:
Toţi participanţii au apreciat conţinutul programului, metodele şi materialele folosite, prestaţia formatorilor şi organizarea activităţilor cu calificativul foarte bine.
            53% dintre participanţi afirmă că pot aplica în mare măsură metoda proiectului ştiinţifico-artistic în activitatea didactică iar 35% precizează că pot aplica în măsură moderată.
Dintre ideile interesante auzite la această activitate amintim: apropierea elevilor de lumea ştiinţei prin artă, surprinderea conceptelor fizicii în lucrări artistice, tehnicile de pictură învăţate, evaluarea corectitudinii reprezentărilor artistice a fenomenelor reprezentate, descrierea artistică a universurilor paralele, deprecierea fizică a omului ca urmare a dezvoltării tehnologiilor.
Aspectul care li s-au părut mai dificil participanţilor a fost utilizarea tehnicilor de lucru pentru  realizarea lucrărilor artistice.
În urma experienţei acumulate prin participarea la activitatea metodică, cursanţii au exemplificat materiale şi metode didactice noi ce pot fi elaborate/utilizate în activitatea la clasă: proiectul ştiinţifico-artistic ca metodă de evaluare formativă, tehnicile  artistice explicate ştiinţific în reprezentarea fenomenelor fizice.
Dintre temele propuse de cursanţi a fi abordate prin activităţi viitoare amintim: „Fizica în context nonformal”, „Elaborarea proiectelor interdisciplinare tematice”. Experienţa de succes împărtăşită de către profesorii care predau la Liceul de Arte Vizuale „Romulus Ladea” i-a motivat pe ceilalţi participanţi să stabilească primele coordonate ale unor parteneriate viitoare între şcolile lor şi acest liceu vocaţional.

Coordonator activitate,                                                                             
prof.  dr. Liliana Dana Lung                                                                    

joi, 12 iunie 2014

Managementul activitatilor de secretariat in unitatile de invatamant preuniversitar

Perioada desfăşurării: februarie – mai 2014

Durata: 40 ore

Grup ţintă: personal didactic auxiliar care desfăşoară activităţi de secretariat din unităţile de învăţământ preuniversitarFormatori:
Dorina Kudor – director, Casa Corpului Didactic Cluj
Ana Maria Moldovan – profesor psiholog, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională
Adriana Popa – director adjunct, Liceul Tehnologic Nr. 1, Cluj-Napoca
Mihaela Bob – inspector de muncă, Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Cluj
Dina Pripon– profesor metodist, Casa Corpului Didactic Cluj

 Locul desfăşurării: Casa Corpului Didactic Cluj, Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi”, Dej

Descrierea activităţilor:
Orarul activităţilor de formare a  fost astfel elaborat încât să permită participarea cursanţilor la activităţi în timpul orelor de program (pentru grupa de la Cluj), sau la sfârşit de săptămână (majoritatea întâlnirilor pentru grupa de la Dej).  Cursantele au fost foarte încântate de  şansa de a participa la un program de formare livrat în mod special pentru ele şi au găsit temele abordate în cadrul programului deosebit de interesante. Conţinuturile, structurate pe 6 module, au acoperit majoritatea nevoilor de formare ale acestei categorii de personal didactic auxiliar abordând aspecte diferite specifice activităţii de sceretariat. Programul s-a bucurat de o mare audienţă, prezenta la curs fiind la cote înalte la fiecare întâlnire. Cursantele au beneficiat de fiecare întâlnire pentru a dezbate probleme comune şi a schimba experienţe de succes.
 
Concluzii în urma prelucrării chestionarelor şi a desfăşurării programului/ activităţii de formare:
Programul de formare a fost absolvit de catre 40 de participanţi.
În urma analizei rezultatelor înregistrate putem formula următoarele concluzii:
La itemul „Apreciaţi pe o scală de la 1 la 5 următorul aspect: continutul programului”, 81% dintre repondenţi l-au apreciat ca fiind foarte bun iar 7% l-au apreciat ca fiind bun. Metodele utilizate şi materialele folosite au fost apreciate ca fiind foarte bune de catre 86% dintre repondenţi. Organizarea activităţilor a fost evaluat cu foarte bine de către 81% dintre cei care au răspuns la chestionar. A fost evaluat  fiecare formator şi toţi au obţinut calificativul foarte bine. (in medie, 95% dintre repondenţi l-au acordat fiecărui formator)
            La itemul „ Formulaţi o idee interesantă auzită în cadrul acestei activităţi de formare” s-au înregistrat răspunsuri foarte multe şi foarte diverse. Dintre cele care au avut cea mai mare pondere amintim: regula celor trei 8 - opt ore de lucru, opt ore de odihna, opt ore de somn, modalităţile de relaxare, utilizarea aplicaţiilor google docs pentru culegerea datelor statistice, tehnicile de comunicare, stresul poate fi benefic, ideea de a spune ‚NU”.
Majoritatea cursanţilor au precizat că nici un aspect din conţinutul programului nu li s-a părut dificil. Totuşi, unii au precizat ca fiind dificile următoarele: caracteristicile HART şi SMART ale obiectivelor, elaborarea  formularelor google docs, arhivarea, elaborarea procedurilor.
              Sugestiile formulate de cursanţi pentru îmbunătăţirea activităţii sunt: să se organizeze activităţi şi întâlniri mai dese, periodice, alocarea unui timp mai lung pentru aprofundarea unor teme, acreditarea programului de formare.
Teme propuse de cursanţi pentru întâlnirile viitoare: dezvoltarea competenţelor antreprenoriale, lucrul cu Edusal şi Revisal, managementul emoţiilor şi al stresului, managementul timpului, comunicare internă, noutăţi legislative, iîncadrare-normare-salarizare, TIC în activitaţile de secretariat, deontologie profesională.                                                                                      Responsabil program,

dr. Liliana Dana Lung
profesor metodist