vineri, 28 decembrie 2012

Cerc Pedagogic - bune practici în CDI şi biliotecile şcolare


Cerc Pedagogic -  bune practici în CDI şi biliotecile şcolare
cu tema Universul satului românesc. Tradiţii şi obiceiuri  de Crăciun şi Anul Nou


Organizator: Casa Corpului Didactic Cluj
Parteneri: Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj-Napoca
Obiectiv:
Dezvoltarea competențelor de comunicare  într-un context formal și non-formal pentru promovarea de  exemple de bune practici
Perioada: 5 decembrie 2012
Locaţia: Sala Media  a  Bibliotecii Judeţene Octavian Goga” Cluj-Napoca


În prima parte a  activităţii au fost  prezentate materiale  bine documentate de  doamna  Simona FLORUŢĂU,  bibliotecar la Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj-Napoca denumit   Tradiţii şi obiceiuri  de Crăciun şi Anul Nou la români”.


Elevul din clasa a VI a B  Leon GHIŢĂ de la Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Cluj-Napocacoordonat de prof. Mihaela TURCU , prof.  Monica DEIAC  a prezentat materialul ”Crăciunul pe mapamond ”.
Doamna Roxana Prigoană bibliotecar la Casa Corpului Didactic Cluj a făcut trecerea la momentul cultural al activităţii prin tema prezentată “ Cântecul şi povestirea la români


Activitatea a continuat în partea a doua cu momentele culturale
                                              Tradiţii şi obiceiuri  de Crăciun şi Anul Nou la români


Obicei de colindat de pe Valea Almaşului

Grupul de copii "Floare de colţ", Liceul Tehnologic "Vlădeasa" Huedin, coordonatori bibliotecar Daciana BARA, prof. Lidia BOTA,  învăţător Anica COŞAnsamblul Folcloric “Nepoţii Iancului”, Școala gimnazială „Pelaghia Roşu”Mărişel ,coordonatori 
prof. Dana FENEŞAN , bibliotecar Iuliana MARIŞ au prezentat Junii Mărişelului -Tradiții de Crăciun
Colinde vechi româneşti
Corul Liceului Tehnologic Alexandru BorzaCluj-Napoca, coordonatori
bibliotecar Margareta BELDEAN, prof. Adriana ROTAR


Colinde româneştiCorul Liceului Teoretic ”Mihai Eminescu” Cluj-Napoca, coordonatori  prof. Monica DEIAC, bibliotecar Olimpia GALAMBOS  Collide, colinde…
Un grup de elevi de la Colegiul Naţional ”George Bariţiu”
ClujNapoca, coordonatori  prof. Maria LEŞE , bibliotecar Florentina OLTEAN

Colinde, colinde…


Un grup de elevi de la Liceul Teoretic  ”Avram Iancu” Cluj-Napoca, coordonatori  bibliotecar prof. Adriana KACSÓ, învăţător  Iuliana COLCERIU


Colindul citit şi interpretat
Un grup de elevi de la Liceul de muzică ”Sigismund Toduţă” Cluj-Napoca, coordonatori  prof. Cristina COVRIG, bibliotecar Liana MĂCICĂŞAN
Dans Popular Romanesc , Ansamblul folcloric Doina al Palatului copiilor din Cluj-Napoca , coordonatori  prof.Camelia si Ioan Motoc


Moş Nicolae a venit la toţi elevii participanţi la activitate ca urmare a sprijinului oferit de sponsorul nostru S.C.SUPREMOFFICE S.R.L şi a echipei Casei Corpului Didactic Cluj.     Coordonator activitate 
        Prof. metodist Pompilia Herman 
        Bibliotecar Roxana Prigoană

joi, 29 noiembrie 2012

Conferinta-Physics- A New VisionConferinţa „Physics - A New Vision”

Organizator: Facultatea de Fizică, Universitatea Babeş- Bolyai din Cluj-Napoca
Parteneri: Casa Corpului Didactic Cluj
Obiectiv: Creionarea unei strategiile adecvate pentru promovarea imaginii fizicii prin refacerea colaborarii dintre mediul universitar si cel preuniversitar.
Perioada: 23 noiembrie 2012
Activităţi:
-          Deschiderea conferinţei :
o   Decan, profesor dr. Aurel Pop. Domnul decan a rostit un cuvânt de bun venit şi a prezentat  oportunităţile de formare oferite de către facultate, precum şi de dezvoltare profesională şi carieră, după absolvirea facultăţii.
-          Prezentarea în plen a lucrărilor interdisciplinare pe tematica conferinţei
o   S-au prezentat 18 lucrări elaborate de către 14 cadre didactice din învăţământul preuniversitar, 5 cadre didactice din învăţământul  universitar, cercetători, reprezentaţi ai mediului privat, parteneri ai Facultăţii de Fizică-          Vizitarea laboratoarelor  Facultăţii de Fizică
o   Laboratoarele Facultăţii sunt dotate la cel mai înalt nivel, astfel încât să se obţină performanţe superioare în cercetare. Activitatea studenţilor este coordonată de cadre didactice universitare cu multe stagii de formare la cele mai prestigioase universităţi din Europa.

-          Masă rotundă “Strategii pentru schimbarea imaginii fizicii”
o   Desfăşurată sub deviza „ Construim împreună: o nouă imagine a fizicii”, conferinţa s-a finalizat cu o dezbatere care a avut ca scop conturarea unor strategii pe termen scurt şi mediu, pentru promovarea unei noi imagini a fizicii, prin acţiuni comune ale celor două medii universitar şi preuniversitar, care să vizeze atât formarea profesorilor cât şi orgnizarea unor activităţi comune pentru atragerea elevilor către studiul acestei discipline şi către o carieră în cercetare.


-          Inchiderea lucrărilor conferinţei:
o   Au rostit aprecieri referitoare la desfăşurarea conferinţei şi la lucrările prezentate doamna inspector şcolar, prof. Luminiţa Chicinaş, domnul decan , prof. univ. dr. Aurel Pop, domnul prodecan, lect. dr. Alexandru Marcu


Organizarea şi coordonarea activităţilor conferinţei a fost realizată de către domnul prodecan, lector dr. Alexandru Marcu, din partea Facultăţii de Fizică şi de către prof. dr. Liliana Dana Lung, profesor metodist , din partea Casei Corpului Didactic Cluj, cu sprijinul doamnei inspector şcolar prof. Luminiţa Chicinaş, Inspectoratul Scolar General Cluj şi al doamnei director, prof. Eugenia Marcu, Şcoala Gimnazială „C-tin. Brancuşi”.


vineri, 2 noiembrie 2012

Program de formare OSCINT

In perioada octombrie - noiembrie 2012, la Casa Corpului Didactic Cluj se deruleaza a doua serie a programului de formare adresat inspectorilor scolari si directorilor de unitati de invatamant din regiunea N-V. Acest program este finantat prin proiectul strategic „Dezvoltarea competenţelor manageriale ale personalului didactic cu funcţii de conducere, indrumare şi control din sistemul preuniversitar, în societatea cunoaşterii – OSCINT 2009"
Mai multe  detalii despre proiect, gasiti la adresa
http://www.oscint.ro/

vineri, 26 octombrie 2012

Proiecte educationale

Proiecte ale Casei Corpului Didactic Cluj

  • Casa corpului Didactic Cluj este coordonator in urmatoarele proiecte:
www.aidd-fse.ro
www.cdp-fse.ro
  • Casa Corpului Didactic Cluj este partener in urmatoarele proiecte:
http://www.eformare.info.ro/ 
http://lro.isjbotosani.ro/
http://www.pathway-project.eu/
http://www.geothnk.eu/index.php/ro/
http://www.sctg.eu/
http://www.klic-project.eu/
http://www.funecole.com/

Pentru a afla mai multe despre proiectele derulate, vizitati adresele web de mai sus.