miercuri, 11 decembrie 2013

Limbă și comunicare în CDI și bibliotecile școlareObiectiv: Valorificarea  inovaţiei pedagogice în activităţile specifice CDI și  bibliotecile școlare
Locul desfăşurării: Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Cluj-Napoca
Perioada desfăşurării: 20 noiembrie 2013
Formatori:
Mihaela TURCU  – profesor documentarist Liceul Teoretic  ”Mihai Eminescu

COMPETENŢE VIZATE:

1. Valorificarea  inovaţiei pedagogice în activităţile specifice CDI și  bibliotecile școlare
2. Utilizarea eficientă a resurselor CDI și  bibliotecile școlare
3. Dezvoltarea competențelor de comunicare  într-un context formal și nonformal 
    pentru promovarea de exemple de bune practici
 4. Dezvoltarea capacităţii de a comunica în scris şi verbal, de a înţelege şi a-i face pe 
    alţii să înţeleagă diferite mesaje în situaţii variate şi de a adopta strategia 
    potrivită scopului lecturii şi documentării (informare / instruire / de plăcere)
MODULE TEMATICE:
     Modul 1 – Axele colaborării profesor documentarist /bibliotecar - profesor de limba română
     Modul 2 – Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea de activităţi în echipă pedagogică Concluzii în urma prelucrării chestionarelor şi a desfăşurării activităţii de formare:

Prin modulele tematice propuse activitatea a stimulat participarea în echipă pedagogică a bibliotecarilor și a profesorilor de limba română, la realizarea de activități care se desfășoară 
în bibliotecă.
Relevante pentru activitatea didactică au fost materialele care au descris axele colaborări 
dintre profesori și bibliotecari.
                      


Metodele  activ – participative utilizate au asigurat captarea atenției și colaborarea foarte bună.
Materialele utilizate au fost bine alese și elaborate  și au servit la realizarea  scopului activității metodice.


                                    Activitatea formatorilor a fost apreciata cu calificative la superlativ având în vedere materialele 
suport foarte variate și consistente, bine documentate.Participanții au fost organizați în echipe mixte – bibliotecar- profesor de limba și literatura română.
Locația aleasă pentru desfășurarea activității metodice a oferit condițiile optime pentru atingerea obiectivelor .Număr de participanţi - bibliotecari şcolari, responsabili CDI, profesori de limba și literatura română a fost de 38 -  22 de bibiotecari și 16 profesori de limba și literatura română.
Având în vedere feed- back- ul participanţilor, obiectivele acestei activităţi metodice 
au fost realizate.

Sugestii pentru îmbunătăţirea activităţii:
Invitarea unor specialiști psihologi pentru a diversifica punctele de vedere.


Coordonator activitate,
     prof.metodist Pompilia Hermanmarți, 10 decembrie 2013

Ziua Mondială a bibliotecilor şcolareOrganizator: Casa Corpului Didactic Cluj
Parteneri: Inspectortul Şcolar Judeţean Cluj, Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj-Napoca
Obiectiv: Conştientizarea importanţei rolului parteneriatului între bibliotecarul şcolar/responsabilul CDI/ profesorii de limba şi literatura română în realizarea de activităţi pedagogice, culturale, de comunicare
Perioada: 24 octombrie 2013
Locaţia: Sala Media  a  Bibliotecii Judeţene Octavian Goga” Cluj-Napoca
Deschiderea manifestării:
·         Prof. metodist Casa Corpului Didactic Cluj, Pompilia HERMAN
·         Director Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj , Sorina STANCA
·         Inspector școlar, prof. Horia CORCHEŞ
·         Prof. metodist Casa Corpului Didactic Cluj, Pompilia HERMAN
Sinteza raportului de coordonare a  bibliotecilor  şcolare şi a CDI în anul şcolar 2012-2013
Agenda activităţilor cu bibliotecarii şcolari şi responsabili CDI în anul şcolar 2013- 2014 

Ø  CDI /biblioteca școlară – laborator de experimentare a noilor tehnologii educaţionale
Mihaela TURCU profesor documentarist Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Cluj-Napoca – Profesorul documentarist și rolul său în stimularea lecturii la elevii de gimnaziu


Ø  Biblioteca- un spaţiu infinit
Monica SĂRĂCUȚ – bibliotecar Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj- Napoca – Centre de excelență în bibliotecile românești


Ø  Lectura – învățătura cea mai bună
Delia BOB – Profesor  Școala gimnazială ”Octavian Goga”, Cluj-Napoca – Cartea – de la obligație la încântareÎn  încheierea activității doamna lector Simona Elena Bernat de la Asociația Learn &Vision a prezentat oportunități pentru dezvoltarea profesională și personală , în scopul dezvoltării de competenţe care să permită bibliotecarilor să organizeze ateliere de lectură intergeneraţionale, la care să participe părinţi, bunici, copii de şcoală primară și să organizeze cluburi de lectură după metodologia anglo-saxonă de tip book club.

Concluzii în urma prelucrării chestionarelor şi a desfăşurării activităţii de formare:
Numărul  de participanţi  - invitaţi, bibliotecari şcolari, responsabili CDI, profesori de limba şi literatura română a fost de  66.
 Având în vedere feed- back- ul participanţilor, obiectivele acestei activităţi culturale au fost realizate.
Activităţile în care bibliotecarii şcolari şi responsabilii CDI participă împreună cu cadrele didactice permit conștientizarea că  nicăieri nu se poate forma și întreține mai cu efect gustul pentru lectură al elevilor  decât în atmosfera îmbietoare a unei biblioteci. Cartea literară nu poate și nu trebuie să înlocuiască un manual de școală, dar împreună cu manualul, îndeplinește un rol deosebit în educarea copiilor.
Schimbul de experiență cu colegii din județul Cluj, a oferit participanților la această activitate posibilitatea dezvoltării unor colaborări de durată, prin care activităţile de lectură să fie promovate.
Conţinutul activităţii a fost interesant şi instructiv, bine documentat. Ideile, modelele promovate au constituit pentru participanți o incitare la reflecție.
Invitația de a participa la concursul Biblioteca anului” a stârnit un deosebit interes bibliotecarilor .
Prestaţia formatorilor a fost notată aproape în majoritate cu calificativul foarte bine.
Metodele şi materialele folosite în prezentări , exemplele de bună practică ale formatorilor au oferit sugestii pentru activitățile și proiectele viitoare ale participanților.
Atmosfera plăcută şi structurarea activităţii, păstrarea ca și locație de desfășurarea a Bibliotecii județene a fost în asentimentul tuturor participanților.Ca sugestii pentru îmbunătățirea acestei activități: realizarea de excursii tematice, realizarea unei conferințe la nivel național, prezentarea mai multor activități realizate în biblioteci.

                      Coordonator activitate, 
               prof. metodist Pompilia Herman