vineri, 31 mai 2013

Lego Mindstorms NXT - raport

RAPORT DE ACTIVITATE
„LEGO MINDSTORMS NXT – o abordare euristică a procesului de învăţare prin activităţi orientate spre acţiune

Organizator: Casa Corpului Didactic Cluj
Perioada: 25 martie – 3 aprilie 2013
Locaţia: Casa Corpului Didactic Cluj, Departamentul de Mecatronică şi Dinamica Maşinilor, Facultatea de Mecanică, UTCN Cluj-Napoca
Durata: 8 ore

Formatori:
Gabriela Iuşan- IT Teacher, ACS –International School, Doha, Qatar
Olimpiu Hancu – şef  lucrări dr. ing., Departamentul de Mecatronică şi Dinamica Maşinilor, Facultatea de Mecanică, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Radu Donca – asist. dr. ing., Departamentul de Mecatronică şi Dinamica Maşinilor, Facultatea de Mecanică, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Liliana Dana Lung – profesor metodist, Casa Corpului Didactic Cluj

Competenţe:
 1. Cunoaşterea resurselor Lego Education pentru învăţământul preuniversitar;
 2. Identificarea posibilităţilor de integrare în curriculumul formal şi nonformal a resurselor educaţionale Lego;
 3. Construirea roboţilor Mindstorms NXT;
 4. Identificarea oportunităţilor de dezvoltare profesională în vederea propunerii, proiectării şi gestionării programelor de discipline opţionale sau a activităţilor educative extracurriculare şi extraşcolare.

Module tematice:
1.      Resurse Lego Education pentru învăţământul preuniversitar – prezentare - 1 oră
2.      Exemplu de bună practică de aplicare a resurselor Lego Mindstorms NTX în proiectarea şi organizarea opţionalului „Robotics”  la ACS International School, Doha, Quatar – teleconferinţă – 1 oră
3.      Workshop – prezentarea şi lucrul cu resurselor Lego Mindstorm NTX ale Facultăţii de Mecanică a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca – 6 ore
Descrierea activităţilor:

Activităţile derulate în parteneriat s-au desfăşurat în două locaţii. La Casa Corpului Didactic Cluj a avut loc o primă intâlnire în 25 martie 2013. Invitaţii de onoare au fost: doamna director a Casei Corpului Didactic Cluj, profesor Dorina Kudor, care a rostit cuvântul de bun venit, doamna profesor Luminita Chicinaş, inspector şcolar de specialitate, domnul profesor emerit doctor inginer Vistrian Mătieş, domnul profesor Adrian Pintea, inspector şcolar de specialitate.
Cu acest prilej, domnul prof. univ. em. dr. ing. Vistrian Mătieş de la Departamentul de Mecatronică şi Dinamica Maşinilor a Facultăţii de Mecanică a captat atenţia auditoriului cu prezentarea „Mecatronică şi transdisciplinaritate”. Participanţii au aflat câteva informaţii despre istoricul LEGO şi despre resursele educaţionale LEGO MINDSTORM prin intermediul prezentării prezi „LEGO MINDSTORMS NXT – o abordare euristică aprocesului de învăţare prin activităţi orientate spre acţiune”. Cursanţii au fost interesaţi de oportunitatea participării la Olimpiada Mondială de Robotică a cărei fază naţională va fi organizată prima dată în acest an în România. 
Asupra modului de integrare a resurselor în curriculumul formal şi nonformal au primit informaţii prin videoconferinţa prin Skype cu colega noastră Gabriela Iuşan, ITC Teacher la şcoala ACS Doha International din Qatar, titularul disciplinei Robotică. Coordonatorul activităţii a condus interviul, adresând primele întrebări: 1. Cum a fost introdusă disciplina Robotică în programele educaţionale de la Şcoala Internaţională ACS din Doha?  Căror elevi Ii se adreseaza această disciplină? 2.Cum este organizat opţionalul pe care îl predai? Care sunt resursele LEGO pe care le utilizezi?; Care este software-ul utilizat pentru programarea robotilor LEGO? Sugerează-ne câteva linkuri spre resurse pe care le consideri utile, interesante si inovatoare pentru acest domeniu; 3. Stim ca disciplina pe care o predai se bazează pe câteva concepte cheie: STEM, creative learning, cooperative learning, learning by doing. Te rugam sa ne explici pe scurt aceste concepte şi să ne descrii modul în care le aplici la disciplina Robotică; 4. Având în vedere experienţa acumulată ca profesor în cele două sisteme educaţionale, te rugăm să ne spui cum consideri tu ca am putea integra resurselor LEGO Education în curriculumul educaţional din Romania? 5.Spune-ne câteva cuvinte despre pregătirea elevilor tăi pentru participarea la Olimpiada Naţionala din Qatar, WRO 2012? 6. Care sunt proiectele tale de viitor privind implementarea acestei discipline şi valorificarea rezultatelor obţinute cu elevii? Problematicile abordate au provocat cursanţii la o dezbatere cu care s-a finalizat întâlnirea.

 A doua întâlnire a avut loc la Departamentul de Mecatronică şi Dinamica Maşinilor din cadrul Facultăţii de Mecanică de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. S-a organizat o activitate în plen prezentându-se un mic istoric al colaborărilor între mediul universitar şi preuniversitar precum şi oportunităţi de parteneriate viitoare. Ne-au primit cu multă căldurără şi profesionalism membrii departamentului: prof. dr. ing. Ioan Ardelean, directorul Departamentului de Mecatronica si Dinamica Maşinilor, prof. em. dr. ing. Vistrian Mătieş, prof. dr. ing. Mircea Viorel Bara, prof. acad. dr. ing. Venczel CSIBI - prof. consultant, conf. dr. ing. Olimpiu Tătar,  asist. dr. ing. Radu Donca, asist. dr. ing. Ciprian Lăpuşan, drd. ing. Mihai Drăghici, dr. ing. Alin Pleşa.
 S-au desfăşurat apoi workshop-uri pe grupe. Cursanţii au avut oportunitatea să construiască, să programeze şi să testeze robiţi mobili LEGO.
 Concluzii în urma prelucrării chestionarelor şi a desfăşurării activităţii de formare:

Număr de participanţi: 33 de participanţi ( cursanţi şi invitaţi)
Cursanţii au apreciat conţinutul activităţii formulând câteva idei interesante şi comentarii desprinse din conţinutul activităţilor:
-          “Cred că ar fi binevenită idea creării unui CDL (curriculum în decizie locală) la nivelul claselor a XI-a sau a XII-a”;
-          “A fost interesantă conferinţa pe Skype cu profesoara de la şoala internaţională din Qatar”;
-          “A fost oarecum surprinzător; mi-a plăcut confirmarea ideii MaST (matematică, ştiinţe şi tehnologii) şi a metodei proiectului.”;
-          “Mi-a plăcut legătura dintre roboti si transdisciplinaritate.”;
-          “Introducerea unui cerc/opţional de Robotică în şcoli”;
-          “Interesante temele pentru Olimpiada de Robotică”;
-          “Organizarea unor work-shopuri în şcoli în parteneriat cu Facultatea de Mecanică”.
Toţi cursanţii au apreciat activităţile ca fiind utile, interesante, atractive, incitante,  uimitoare şi au propus organizarea unor întâlniri viitoare pe această temă. Având în  vedere feedback- ul participanţilor, obiectivul acestei activităţi metodice a fost realizat.
Mulţumim tuturor invitaţilor, formatorilor şi cursanţilor pentru reuşita acestei activităţi!
Coordonator activitate,                                                                             
prof.  dr. Liliana Dana Lung                                             

marți, 28 mai 2013

SIMPOZIONUL ,,PREUNIVERSITARIA”, ediţia a XXV - a, 20 aprilie 2013


Organizator: Casa Corpului Didactic Cluj

Locaţia: Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania” Cluj

Obiectiv: Promovarea inovaţiei şi creativităţii în activitatea didactică şi schimbul de bune    
                  practici         

Tematica simpozionului

·        Creativitate şi inovaţie în educaţie

·         Activităţile în CDI

·         Educaţia incluzivă

·         Proiecte educaţionale
În deschiderea activității,  doamna director al Casei Corpului Didactic Cluj, Dorina Kudor a rostit un cuvânt de bun venit participanților și a realizat o scurtă trecere în revistă a secțiunilor variate abordate la cele 25 de ediții  ale Simpozionului.

Prima parte a Simpozionului a debutat cu  pezentările în plen ale invitaților

Prof. MARIANA POP, Inspector şcolar general adjunct, Inspectoratul  Şcolar Judeţean Cluj 
Educaţia de calitate


Dl. LUCIAN GRĂMESCU, Director Operațiuni, Junior Achievement Romania


Educație de impact: strategii de integrare a metodologiilor nonformale learning by doing în educația formală  

Dl.TIBERIU GROZA, Director, Centrul judeţean pentru promovarea şi conservarea culturii tradiționale Cluj - Proiecte educaționale cu rol de cunoaștere și transmitere a culturii tradiționale la tânăra generație
                                   
Prof.dr. MUREŞAN EMILIA, Centrul Județean de Resurse şi Asistenţă Educaţională   Software-ul educaţional în predare şi învăţare
                     Lector dr. SIMONA ELENA BERNAT, Asociaţia Learn &Vision
                                              Mandala şi educaţia subtilă pentru valori
                       
                                

Partea a doua a Simpozionului a continuat cu susținerea lucrărilor pe cele patru secțiuni


Creativitate și inovație în educație

                                                               
 

Activitățile în CDI și Educația incluzivă
                         


Proiecte educaționale


Organizarea  activităţilor simpozionului  a fost realizată cu contribuția întregii echipe a Casei Corpului Didactic Cluj.


Lucrările susținute au fost publicate pe CD, cu ISSN 1842-7618.

Lucrările susținute în plen și lucrările prezentate pe secțiuni , cu grad mare de relevanță în domeniul didactic vor fi publicate și în revista online a Casei Corpului Didactic Cluj.Câteva din aprecierile participanților referitoare la simpozionul Preuniversitaria ediția a XXV-a  din perspectiva conținutului științific, al materialelor prezentate și a organizării:
 • Abordare diversă a tematicii simpozionului
 • Teme de interes general, actuale, inedite
 • Foarte bine structurat
 • Conținut științific relevant, grad de aplicabilitate ridicat
 • Bună organizare a resurselor material și temporale
 • Diversitatea prezentărilor în plen
 • Formatori și invitați de calitate
 • Dezbateri și critici constructive
 • Oportunități de dezvoltare de noi parteneriate
 • Prezentări agreabile, accesibile
 • Cadru propice pentru schimburi de experiență utile

Coordonator simpozion, 
prof. metodist Pompilia Herman