ACTIVITATI DERULATE IN ANUL SCOLAR 2013-2014

SIMPOZIONUL  NAŢIONAL 
“AUXILIARE CURRICULARE,  PORTOFOLII  ŞI  PROIECTE ALE  ELEVILOR”,
ediţia a IX-a, 4- 5 aprilie 2014
Organizator: Liceul Tehnologic „Alexandru Borza” Cluj-Napoca
Parteneri: Casa Corpului Didactic Cluj, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Universitatea „Babeş-Bolyai” - Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale educaţiei, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca -Facultatea de Construcţii de Maşini, Departamentul: Ingineria Proiectarii şi Robotică
Obiective:
O1.Dezvoltarea la elevi a unui sistem de cunoştinţe, competenţe, atitudini şi valori în direcţia utilizării produselor instruirii în vederea autoevaluării;
O2.Dezvoltarea la elevi a unor competenţe de comunicare pe diverse teme în domenii variate;
O3.Dezvoltarea la cadrele didactice a unui sistem de cunoştinţe, competenţe, atitudini şi valori în direcţia realizării şi utilizării auxiliarelor curriculare în diferite contexte ale învăţării;
O4.Dezvoltarea stimei de sine, a încrederii în propriile forţe atât la cadrele didactice cât şi la elevi;
O5.Garantarea informării pe toată durata proiectului, a transparenţei activităţilor, a vizibilităţii rezultatelor muncii organizatorilor şi a participanţilor la simpozion;
Perioada: 4 – 5 aprilie 2014
Locaţia: Liceul Tehnologic „Alexandru Borza” Cluj-Napoca
Competenţe dezvoltate:
1.      Competenţe de comunicare şi relaţionare;
2.      Competenţe şi abilităţi de realizare şi utilizare a auxiliarelor curriculare în diferite contexte de învăţare;
3.      Competenţa de integrare a mijloacelor multimedia în şcoală;
4.      Competenţe de cercetare şi inovare;
5.      Competenţa de prezentare a unei lucrări ştiinţifice sau artistice în public;
6.      Competenţe de a realiza, coordona un proiecte tematice.
Activităţi:
incheierea  parteneriatelor cu ISJ Cluj, CCD Cluj, Universitatea Babeş-Bolyai, Universitatea Tehnică 
promovarea simpozionului direct prin email, pe www.didactic.ro, pe site-ul CCD Cluj, pe www.iteach.ro – noiembrie-decembrie-ianuarie-2014;
monitorizarea şi centralizarea înscrierilor până în 4 martie 2014;
 realizarea materialului pentru publicarea pe CD-ul simpozionului cu ISSN (4-10 martie 2014);
publicarea CD-ului (12-25-martie 2014);
realizarea materialelor publicitare şi a articolului pentru publicare n media scrisa;
derularea  concursului “Portofolii ale elevilor”; 
derularea  concursului “Proiecte ale elevilor”;
derularea  simpozionului cadrelor didactice, “Auxiliare curriculare” ;
evaluarea activitatilor;
diseminarea activitilor prin  publicarea pe blogul www.simpozionauxiliare.wordpress.com  şi pe blogul http://ccd-cj.blogspot.ro/ 

Imagini din timpul desfăşurării activităţilor:

Concluzii în urma activităţii de formare:
Participanţi la Simpozion:
Ø  58 cadre didactice: 30 cadre didactice din Cluj-Napoca şi jud. Cluj,  5 cadre didactice din jud. Dâmboviţa, 5 cadre didactice din Bucureşti, 2 cadre didactice din Alba-Iulia, 1 cadru didactic din Sibiu, 1 cadru didactic din Satu-Mare, 1 cadru didactic din Braşov,  3 cadre didactice din Suceava, 2 cadre didactice din jud. Olt, 2 cadre didactice din jud. Argeş, 2 cadre didactice din Giurgiu, 1 cadru didactic din jud. Bacău, 1 cadru didactic din jud. Prahova, 1 cadru didactic din Jud. Dolj, 1 cadru didactic din jud. Gorj
Ø  43elevi : 28 elevi din jud. Cluj, 1 elev din jud. Prahova, 10 elevi din Bucureşti, 4 elevi din Suceava
Ø  64 de lucrări înscrise în Simpozion: 46 la secţiunea “Auxiliare curriculare”; 10 la secţiunea “Portofolii ale elevilor”; 8 la secţiunea “Proiecte ale elevilor cu tema : 2014-ANUL EUROPEAN AL LUPTEI ÎMPOTRIVA RISIPEI ALIMENTARE”.
 Rezultate inregistrate; impactul acestora asupra beneficiarilor
ü  Dosarul proiectului (regulament de organizare, echipa de management şi de implementare a proiectului, baza de date candidaţi, programul de desfăşurare a activităţilor, plan de comunicare şi diseminare a activităţilor din cadrul proiectului şi rezultatelor acestora, chestionarele de evaluare completate de participanţi, raportul final privind gestionarea fondurilor, raportul final al echipei manageriale); CD-ul (ISSN) cu lucrările prezentate la simpozion.
ü  Creşterea interesului elevilor faţă de realizarea şi utilizarea produselor învăţării ca instrumente de evaluare şi autoevaluare; creşterea interesului elevilor faţă de realizarea unor proiecte interesante prin studiu individual şi muncă în echipă, cooperare; motivarea cadrelor didactice pentru realizarea, utilizarea la clasă a auxiliarelor curriculare dar şi pentru prezentarea acestora în cadrul organizat al simpozionului; crearea unei mai bune legături/cooperări între elevi şi cadre didactice în vederea implementării unui învăţământ modern, centrat pe elev.
Evaluarea activităţii metodice (analiza SWOT):
a.      Puncte tari: bună organizare a activităţilor la nivelul cerinţelor actuale, mulţi participanţi atât direct cât şi indirect cu lucrări utile, interesante, de un înalt nivel, promovare bună a şcolii, atmosferă relaxantă, plăcută, mediul plăcut, stimulativ, un real schimb de bune practici, caracter practic aplicativ al lucrărilor prezentate, premierea rezultatelor deosebite
b.      Puncte slabe: puţine cadre didactice din oraş şi judeţ s-au înscris la acest simpozion, nu toţi elevii sunt pregătiţi corespunzător în ceea ce priveşte prezentarea unui proiect
c.       Oportunităţi: schimb de experienţă, promovare bună pentru elevi, profesori, şcoli
d.     Ameninţări:  programul încărcat al profesorilor, imteresul scăzut al unor instituţii faţă de acest tip de manifestări
Recomandari cu sugestii de ameliorare a programului:
- participarea mai multor elevi la activităţile simpozionului; să se fie sprijiniţi elevii în pregătirea şi prezentarea lucrărilor la nivelul cerinţelor solicitate de simpozion; popularizarea simpozionului în mai multe şcoli, inclusiv şcoli gimnaziale şi grădiniţe.


Coordonator activitate,
dr. Liliana Dana Lung
profesor metodist

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu