miercuri, 21 august 2013


RAPORT DE ACTIVITATE
Simpozionul „Auxiliare curriculare, portofolii şi proiecte ale elevilor”

Organizator: Liceul Tehnologic „Alexandru Borza” Cluj-Napoca
Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, Casa Corpului Didactic Cluj, Universitatea Tehnică, Facultatea de Construcţii de Maşini, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei”
Perioada: 4 – 5 aprilie 2013
Locaţia: Liceul Tehnologic „Alexandru Borza”
Durata: 8 ore

Coordonatori:
Mestecan Cornelia – profesor, Liceul Tehnologic “Alexandru Borza”, Cluj-Napoca
Cristian Petru Pop – inspector şcolar de specialitate, Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj
Liliana Dana Lung – profesor metodist, Casa Corpului Didactic Cluj
Florina Crăciun, conferenţiar doctor inginer, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Cornelia Stan, lector doctor, Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

1.     Obiectivele programului
O1. Dezvoltarea la elevi a unui sistem de cunoştinţe, competenţe, atitudini şi valori în direcţia utilizării produselor instruirii în vederea autoevaluării.
O2. Dezvoltarea la elevi a unor competenţe de comunicare pe diverse teme în domenii variate
O3. Dezvoltarea la cadrele didactice a unui sistem de cunoştinţe, competenţe, atitudini şi valori în direcţia realizării şi utilizării auxiliarelor curriculare în diferite contexte ale învăţării;
O4. Dezvoltarea stimei de sine, a încrederii în propriile forţe atât la cadrele didactice cât şi la elevi.
O5. Garantarea informării pe toată durata proiectului, a transparenţei activităţilor, a vizibilităţii rezultatelor muncii organizatorilor şi a participanţilor la simpozion.

Activităţi desfăşurate:
-          Concursul de portofolii ale elevilor
-          Concursul de Proiecte tematice: “2013-Anul European al cetăţenilor”
-          Sesiunea de comunicări ale profesorilor: Auxiliare curriculare
Descrierea activităţilor:
            Activităţile au debutat cu o actiune în plen în care fiecare organizator a avut câte o intervenţie.
Din partea Casei Corpului Didactic Cluj au luat cuvântul Liliana Dana Lung, profesor metodist, care a realizat o activitate de promovare a Casei Corpului Didactic Cluj şi a prezentat oferta de formare cadrelor didactice, http://prezi.com/nrc5phcpjhh_/present/?auth_key=sdtx2wo&follow=yxufiuskscbf&kw=present-nrc5phcpjhh_&rc=ref-20328197).  A urmat  Pompilia Herman, profesor metodist, care a diseminat rezultatele proiectului „Abordări inovative în didactica disciplinelor din aria curriculară tehnologii”.
Au urmat lucrările pe cele trei secţiuni, finalizate printr-o masă rotundă, ocazie cu care s-au colectat principalele impresii şi sugestii în vederea organizării ediţiilor viitoare.
 
         
              


Concluzii în urma desfăşurării activităţilor:

Resurse umane implicate:
-           Echipa de proiect -5 membrii + 4 parteneri + 10 elevi
-          Participanţi înscrişi la Simpozion: 48 cadre didactice şi  62 elevi
Principalele rezultate înregistrate în urma realizării activităţilor proiectului au fost:
ü  Creşterea interesului profesorilor şi elevilor faţă de realizarea şi utilizarea produselor învăţării ca instrumente de evaluare şi autoevaluare;
ü  Creşterea implicării profesorilor în proiectarea unor forme de evaluare mai puţin convenţionale , produse ale activităţii elevilor (proiecte interesante prin studiu individual şi muncă în echipă, cooperare, portofolii care să reflecte rezultatul muncii elevilor pe parcursul unui an şcolar la o disciplina de studiu);
ü  Motivarea cadrelor didactice pentru elaborarea şi utilizarea la clasă a auxiliarelor curriculare dar şi pentru prezentarea acestora în cadrul organizat al simpozionului;
ü  Crearea unei mai bune legături/cooperări între elevi şi cadre didactice în vederea implementării unui învăţământ modern, centrat pe elev.
ü  Realizarea unui cadru propice de colaborare între mediul preuniversitar şi universitar, între furnizorii de formare iniţială şi continuă şi beneficiari, în vederea implementării principalelor strategii ale reformei în educaţie.

Dr. Liliana Dana Lung
Profesor metodist CCD Cluj          
RAPORT DE ACTIVITATE
Prezi- instrument virtual de realizare a proiectelor colaborative”

Organizator: Casa Corpului Didactic Cluj
Perioada: 10 iunie 2013
Locaţia: Liceul Tehnologic „Alexandru Borza”, Cluj-Napoca
Durata: 4 ore

Formator:
Liliana Dana Lung – profesor metodist, Casa Corpului Didactic Cluj

Competenţe:
1.      Dezvoltarea competenţelor de lucru cu mediul Web 2.0, Prezi;
2.      Dezvoltarea competenţelor de integrare a resursei educaţionale în procesul instructiv-educativ.

Module tematice:
1.      Prezi - mediu virtual de colaborare Web 2.0. Instrumente şi funcţii – 2 ore
2.      Posibilităţi de utilizare ale aplicaţiei Prezi în procesul instructiv-educativ – 2 ore

Descrierea activităţilor:
Activitatea metodică propusă profesorilor cu cunoştinţe de bază de TIC a oferit profesorilor de gimnaziu  nu numai o alternativă online la aplicaţia Microsoft Office, Power Point, dar şi  instrument avansat Web 2.0  de colaborare în clasă sau la distanţă aplicabil în cadrul metodei învăţării prin cooperare, învăţării prin proiecte.
-          Prezi reprezintă o alternativă superioară a aplicaţiei PowerPoint şi se diferenţiază de aceasta, în primul rând,  prin faptul că are o abordare dinamică şi non-liniară în crearea unei prezentări.
-          Prezi este un software care permite construirea prezentărilor, atât prin aplicaţia dedicată cât şi printr-o interfaţă online, şi colaborarea în timp real; persoana invitată are acces complet la uneltele de editare.
În cadrul activităţii profesorii s-au familiarizat cu mediul de lucru şi cu paleta de funcţii puse la dispoziţie de prezi şi au realizat prima prezentare. Au transmis linkul aplicaţie realizate colegilor lor şi i-au invitat să colaboreze pentru realizarea aplicaţiei comune. Au elaborat o listă de activităţi ale profesorilor şi elevilor pentru integrarea prezi în lecţie.Câteva imagini surprinse în timpul derulării activităţilor:Concluzii în urma desfăşurării activităţii de formare:

Număr de participanţi: 34 de participanţi

Cursanţii au apreciat conţinutul activităţii formulând câteva idei interesante şi comentarii desprinse din conţinutul activităţilor:
-          “Se îmbunătăţeşte relaţia profesor-elev atunci când profesorul utilizează mijloace noi de predare””;
-          “Prezi permite un grad mare de interactivitate”;
-          “Foarte interesant, mai ales pentru cei cu inteligenţa predominant vizuală.”;
-          “Mulţumesc! Aş fi vrut să iau contact mai repede cu prezi.”;
-          “Introducerea unui cerc/opţional de Robotică în şcoli”;
-          “Un material deosebit atât pentru mine cât şi pentru elevi”;
-          “Activitatea cu prezi  este, pentru mine, ceva innovator şi de viitor”.
-          “ Mi s-a părut deosebit de interesant şi util pentru dezvoltare personal.”
-          “ Un lucru bun, un pas înainte- share-ingul e interesant”
Toţi cursanţii au apreciat activitatea ca fiind utilă, interesantă, interactivă,  modern.  Majoritatea cursanţilor (95%) au solicitat participarea la un program de formare pentru învăţarea mediului de colaborare online prezi sau a altor instrumente web 2.0 colaborative.  În întâmpinarea cursanţilor, formatorul a realizat aplicaţia online “prezi în câteva lecţii”,pentru a împărtăşi cursanţilor mai multe informaţii. Aplicaţia va fi share-uită la fiecare actualizare participanţilor la activitate.
Având în  vedere feedback- ul participanţilor, obiectivul acestei activităţi metodice a fost realizat.

Coordonator activitate,                                                                             
prof.  dr. Liliana Dana Lung                                          
RAPORT DE ACTIVITATE
„Să ştii mai multe, să fii mai bun!”

Organizator: Casa Corpului Didactic Cluj
Perioada: 11 februarie – 26 aprilie 2013
Locaţii: Casa Corpului Didactic Cluj, Liceul Tehnologic Someş Dej, Şcoala Gimnazială „Horia, Cloşca şi Crişan” Turda
Durata: 20 ore
Formatori:
Amalia Gurzău- inspector educaţie permanentă, Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj,
Liliana Dana Lung
Dana Zoe Mateescu, Dina Pripon, Ileana Iepure, Pompilia Herman, Georgiana Epureanu – profesori metodişti, Casa Corpului Didactic Cluj
Grup ţintă: cadre didactice din învăţământul preprimar, primar, secundar inferior şi secundar superior
Competenţe generale:
1. Proiectarea şi planificarea activităţilor în cadrul săptămânii "Să ştii mai multe, să fii mai bun!";
2. Implementarea unei strategii de marketing pentru activităţile proiectate;
3. Valorificarea exemplelor de bună practică din cadrul săptămânii "Să ştii mai multe, să fii mai bun!".
Teme:
1.       Planificarea şi aprobarea planului de activităţi pentru săptămâna "Să ştii mai multe, să fii mai bun!". Strategii de marketing;
2.       Elaborarea proiectelor la nivelul grupelor de preşcolari/claselor, al grupurilor de clase sau al unităţii de învăţământ. Propunerea de activităţi transdisciplinare, extracurriculare şi artistice;
3.        Activităţi pentru promovarea educaţiei civice, a drepturilor omului. Activităţi de promovare a gustului pentru lectură;
4.       Activităţi pentru protecţia mediului. Activităţi pentru promovarea interesului pentru ştiinţe;
5.       Evaluarea activităţilor din cadrul săptămânii "Să ştii mai multe, să fii mai bun!". Promovarea exemplelor de bună practică realizate.
Metode utilizate:
Brainstorming de grup, munca pe grupe, munca individuală, activităţi practice, dezbatere, turul galerie,  prelegere intensificată.
Resurse materiale:
Flichart, computere, videoproiector, post-it-uri, fişe de lucru, markere
Modalităţi  de evaluare:
Portofoliul electronic al cursanţilor. Articole în revista „Preuniversitaria” online.

Descrierea activităţilor în imagini:Concluzii în urma prelucrării chestionarelor şi a desfăşurării activităţii de formare:
Număr de participanţi: 78 de cursanţi
În urma prelucrării chestionarelor de evaluare a programului de formare completate de către cursanţi s-au desprins următoarele:
- În ceea ce priveşte aspectul  conţinutul programului activităţii, 71 % dintre cursanţi au apreciat activitatea, pe o scară de la 1 la 5, cu nota 5, specificând câteva atribute ale conţinutului: consistenţă, utilitate, structurare bună, diversificare.
- Metodele folosite au fost notate cu 5 de către 90% dintre cursanţi, care le-au apreciat ca fiind antrenante, interactive/pro-active, interesante, de o mare diversitate.
- Materialele utilizate  au fost apreciate de ce 86% dintre cursanţi a fi în cooncordanţă cu activităţile desfăşurate, diversificate în funcţie de activităţile desfăşurate şi de metode, sugestive.
- Prestaţia formatorilor a primit cele mai multe note de 5 (92% dintre cursanţi). Aceştia au apreciat prestaţia formatorilor astfel: a subliniat potenţialului fiecărei echipe, super antrenantă, cu pregătire de calitate.
- 76% dintre cursanţi apreciază cu nota maximă organizarea activităţilor, apreciind coerenţa succesiunii acestora, buna structurare, eficienţa.     
Dintre materialele noi, elaborate de cursanţi, sunt menţionate:  proiecte de activităţi, postere tematice, bloguri de promovare a activităţii, instrumente de evaluare a unui proiect, jurnalul de activitate.
Dintre sugestiile de îmbunătăţire a programului amintim: acreditarea acestuia şi  prezentarea mai multor exemple de proiecte implementate (modele de succes).

Vor fi publicate in revista Preuniversitaria cele mai reusite portofolii de evaluare finala.

Coordonator activitate,                                                                              
prof.  dr. Liliana Dana Lung