miercuri, 25 noiembrie 2015

Ziua Mondială a bibliotecilor şcolare

Organizator: Casa Corpului Didactic Cluj
Parteneri: Inspectortul Şcolar Judeţean Cluj, Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” ,Cluj-Napoca
Obiectiv: 
Conştientizarea importanţei rolului parteneriatului între bibliotecarul şcolar/responsabilul CDI/ profesorii de limba şi literatura română în realizarea de activităţi pedagogice, culturale, de comunicare
Perioada: 21 octombrie 2015

Locaţia: Sala Media  a  Bibliotecii Judeţene Octavian Goga”, Cluj-Napoca

Deschiderea manifestării:
         Director  Casa Corpului Didactic Cluj, Mihaela POPESCU
         Director adjunct Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj , Floarea Elena MOȘOIU


 Prof. metodist Casa Corpului Didactic Cluj, Pompilia HERMAN
  Sinteza raportului de coordonare a  bibliotecilor  şcolare şi a CDI în anul şcolar 2014-2015
Bibliotecar Casa Corpului Didactic Cluj, Marinela PĂCURAR
 Agenda activităţilor cu bibliotecarii şcolari şi responsabili CDI în anul şcolar 2015- 2016Ana-Maria DUDESCU, bibliotecar Secția   pentru copii și adolescenți, Biblioteca județeană 
Octavian Goga,  Cluj- Napoca
                    Agora Culturală@Biblioteca Ta

Prezentarea publicației “Istoria lui Răzvan” – Inspector școlar Horia CORCHEȘLansare de carte – profesor Daniela MARCU 
Panseluța fluturelui soare și Copacul virtuților dascălului      

Activităţile în care bibliotecarii şcolari şi responsabilii CDI participă împreună cu cadrele didactice permit conștientizarea rolului bibliotecii ca vector de educație culturală la nivelul comunității”.

Materialul prezentat de reprezentantele Casei Corpului Didactic Cluj a încurajat implicarea participanților în activitățile de formare și dezvoltare profesională.

Prin proiectul „Agora Culturală@biblioteca ta ,proiect finantat prin granturile SEE 2009-2014 doamna bibliotecară Ana – Maria Dudescu, de la Biblioteca Județeană “Octavian Goga”, Cluj-Napoca a promovat diversitatea în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural European.
Prin acest proiect, bibliotecarii publici vor deveni facilitatori de informații culturale prin metoda “poveștilor digitale”. Ca urmare un număr de 12 bibliotecari și-au exprimat intenția de a participa la acest proiect.
              
Prezentarea publicației “Istoria lui Răzvan”a domnului inspector Horia Corcheș ne-a readus în lumea copilăriei.
O “călătorie fascinantă prin istoria românilor” la care colegii noștri au participat cu mare drag.
A fost un dialog placut;  domnul inspector a răspuns la întrebările adresate de participanții la activitatea culturală.

Lansarea de carte a doamnei profesoare Daniela Marcu  a fost o lansare “de suflet”.
Doamna profesor  a prezentat cele două volume Panseluța fluturelui soare și Copacul virtuților dascălului cu sprijinul  copiilor care au realizat desenele din carte și care au prezentat fiecare desenul cu mica lui povestioară.  A  fost emoționant.

Schimbul de experiență cu colegii din județul Cluj,sugestiile de bună practică oferite care pot fi aplicate la clasă,  a permis  participanților la această activitate posibilitatea dezvoltării unor colaborări de durată, prin care activităţile de lectură să fie promovate.
Diversitatea agendei activității, conţinutul inovativ,complex, interesant, practic şi instructiv, bine documentat au fost apreciate de participanții la activitate cu calificative de foarte bine. Ideile, modelele promovate au constituit pentru participanți o incitare la reflecție .
Activitatea a oferit posibilitatea participanților posibilitatea de dezvoltare profesională și personală atât pe latura emoțională, didactică dar și culturală.
Prestaţia formatorilor a fost notată aproape în majoritate cu calificativul foarte bine.
Metodele şi materialele folosite în prezentări , exemplele de bună practică ale formatorilor au oferit sugestii pentru activitățile și proiectele viitoare ale participanților. 

Atmosfera plăcută şi structurarea activităţii, păstrarea ca și locație de desfășurarea a Bibliotecii județene “Octavian Goga” a fost în asentimentul tuturor participanților.

           Coordonator activitate,                                                                              
               prof. metodist Pompilia Herman  


miercuri, 4 noiembrie 2015

Conferinţa Educaţie prin Stiinţă
29 octombrie 2015

Evenimentul s-a desfăşurată în cadrul proiectului ,,Semantic Pathways for Building a Spatially-Thinking Society” 543451-LLP-1-2013-1-GR-KA3_KA3MP (GEOTHNK) şi a marcat încheierea  activităţilor proiectului în faza a doua de implementare a acestuia.  Lucrările conferinţei s-au derulat în plen şi au gravitat în jurul conceptului de gândire şi al câmpului semantic al acestuia: gândire creativă, gândire ştiinţifică, şi îndeosebi gândire spaţială.
http://www.geothnk.eu/index.php/ro/

In deschiderea conferintei a vorbit doamna director a Casei Corpului Didactic Cluj si doamna inspector pentru programe europene dr. Adriana Iacob de la Inspectoratul Scolar Judetean Cluj. Evenimentul a fost moderat de doamna profesor metodist dr. Liliana Dana Lung.

Plenul conferinţei a fost deschis cu prezentarea doamnei director a Casei Corpului Didactic şi managerul proiectului, Mihaela Popescu  - Activităţi şi rezultate ale proiectului “Semantic Pathways for Building a Spatially-Thinking Society”

“Cugito ergo cogito, cogito ergo sum”
“Mă îndoiesc, deci cuget. Cuget, deci exist.”
                                                                                    René Descartes
Ne-a împărtăşit din preocupările ei legate de gândire, emoţie, sentiment doamna Dorina Kudor, manager al proiectului în faza A de implementare a proiectului. Lucrarea prezentată este intitulată „Paradigme ale gândirii”.

Eu nu creez Păsări, ci zboruri.”
Constantin Brâncuşi
Noi strategii de dezvoltare a creativităţii elevilor şi studenţilor ne va împărtăşi doamna lector universitar doctor Cristina Metea.

“În gândirea ştiinţifică există întotdeauna un element poetic.”
Albert Einstein
Domnul lector universitar doctor Constantin Predescu a pus participanţii în situaţia de a reflecta asupra abordării gândirii ştiinţifice în prezentarea „Gândirea ştiinţifică – necesitate sau moft instituţional

Gândirea ştiinţifică şi gânditorii ei au furnizat tehnologia care azi ne influenţează viaţa. Celebrând o serie de evenimente importante din istoria ştiinţei, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a declarat  anul 2015 Anul International al Luminii şi al tehnologiilor bazate pe lumină. Despre „Învăţarea ştiinţelor în Anul International al Luminii” a vorbi doamna inspector Luminiţa Chicinaş.

Doamna profesoară Claudia Rusu pictează fizica împreună cu elevii ei. Lucrarea “Arta spaţiului sau spaţiul artei”  a oferit un nou mod de dezvoltare a gândirii spaţiale a elevilor prin reprezentarea artistică a fenomenelor fizice.

Exemple de bună practică rezultate din elaborarea şi implementarea scenariilor pentru dezvoltarea gândirii spaţiale au fost oferite în a doua parte a conferinţei:  
  •          Exemplu de bună practică: Night Sky- câştigător la Concursul internaţional de scenarii didactice GEOTHNK- Eugenia Victoria Marcu, director, Şcoala Gimnazială “Constantin Brâncuşi”, Cluj-Napoca;
  •          Aplicaţii ale gândirii spaţiale din perspectiva europeană- Liana Emanuela Stan, director adjunct, Şcoala Gimnazială “Avram Iancu”, Turda;
  •          Ghid metodic de integrare a aplicaţiilor digitale în scenariul didactic- Armanda Ramona Stroia, profesor, Corina Cristoreanu, profesor, Aida  Galu, profesor pentru învăţământul primar, Şcoala Gimnazială “Avram Iancu”, Dej.

În pauza dintre cele două părţi ale conferinţei, participanţii au vizitat expoziţia de creaţii artistice a elevilor de la Liceul de Arte Vizuale “Romulus Ladea”, „Arta spaţiului şi spaţiul artei”.


Ne-am bucurat de participarea a 114 persoane: invitati si conferentiari in plen, cadre didactice din cele cinci scoli pilot din mediul rural, din judetul Cluj, participante in cadrul proiectului. Multumim tuturor pentru ideile de valoare impartasite, pentru ganduri, emotii, sentimente.

Coordonator eveniment, 

Liliana Dana Lung

Agenda conferintei:


Jurnalul ilustrat al activitatilor: