luni, 29 iulie 2013

Expoziţia naţională în cadrul Concursului naţional de creativitate didactică în domeniul drepturilor omului, ediţia a VI-a

Data: 05.10.2012

Locaţia:Casa Corpului Didactic Cluj

Obiectivele activităţii:

Încurajarea creativităţii cadrelor didactice în domeniul educaţiei pentru drepturile omului, democraţie şi o cultură a păcii
Valorizarea materialelor auxiliare realizate de cadrele didactice în domeniul educaţiei pentru drepturile omului, democraţie şi o cultură a păcii

Activităţi:
Postarea pe site-ul Casei Corpului Didactiv Cluj a anunţului cu privire la desfaşurarea concursului şi organizarea expoziţiei
Realizarea catalogului cu lucrările trimise din judeţe

Realizarea expoziţiei propriu ziseOrganizarea expoziţiei naţionale are loc în cadrul “Concursului naţional de creativitate didactică în domeniul materialelor auxiliare destinate educaţiei pentru drepturile omului, democraţie şi o cultură a păcii în învăţământul preuniversitar”.  Concursul, ajuns la a VI-a ediţie, este organizat de Institutul Roman pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Casa Corpului Didactic Cluj, prin Centrul Regional de Resurse pentru Educaţie Civică Cluj, continuă parteneriatul cu Institutul Român pentru Drepturile Omului(IRDO) încurajând  creativitatea cadrelor didactice în domeniul menţionat prin organizarea expoziţiei naţionale.
Menţionăm participarea la deschiderea expoziţiei a d-lui Adrian Bulgar, şef sector formare de la Institutul Român pentru Drepturile Omului.
Expoziţia a cuprins materiale auxiliare destinate educaţiei pentru drepturile omului, democraţie şi o cultură a păcii în învăţământul preuniversitar din 12 judeţe, materiale organizate în următoarele 3 secţiuni:
  1. Materiale didactice auxiliare destinate activităţii cu elevii inclusiv softuri educaţionale, filme educaţionale, produse media
  2. Lucrări cu caracter metodico-ştiinţific şi aplicabilitate practică
  3. Reviste şi publicaţii periodice destinate şcolii
Coordonator activitate,
Prof. Ileana Iepure

„Să-i bucurăm de ziua lor”„Să-i bucurăm de ziua lor”


Data: 01.10.2012

Locaţia:Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj-Napoca

Beneficiari: vârstnicii din Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Cluj-Napoca, alti membri ai comunităţii

Obiectivele activităţii:
Sărbătorirea Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice
Înţelegerea diversităţii ca valoare a societăţii democratice
Cultivarea respectului pentru demnitatea umană

Activităţi:
Planificarea acţiunii împreună cu Centrul de Îngrijire şi Asistenţă
Încheierea unui parteneriat cu Liceul de Muzică „Sigismund Toduţă” Cluj-Napoca
în vederea realizării unui spectacol folcloric
Prezentarea spectacolului vocal- instrumental

Din anul 1991, ONU a stabilit Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice drept ziua de 1 octombrie. Adunarea Generală a ONU, prin rezoluţia 46/91 din 16 decembrie 1991, a adoptat „Principiile Naţiunilor Unite pentru persoanele în vârstă”, principii care urmăresc să le permită acestora „să trăiască mai bine în anii câştigaţi.”
Continuând colaborarea cu Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Cluj-Napoca, Casa Corpului Didactic Cluj, prin Centrul Regional de Resurse pentru Educaţie Civică, a fost coorganizator a activităţii de celebrare a Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice .
Activitatea s-a derulat la sediul Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga” Cluj-Napoca în cadrul unei manifestări mai ample la care pe lângă vârstnicii din Centrul de Îngrijire şi Asistenţă au participat şi vârstnici din ale centre, voluntari, alţi membri ai comunităţii clujene cu preocupări în domeniul protecţiei şi asistenţei sociale.
Programul muzical prezentat de către elevii din ansamblului „Samus” al Liceului de Muzică „Sigismund Toduţă” Cluj-Napoca a cuprins muzică populară vocală şi instrumentală. Programul muzical a fost apreciat de către participanţi cu aplauze prelungite realizând o adevărată punte între generaţii.
Programul folcloric a fost precedat de vizionarea expoziţiei dedicate personelor vârstnice. şi urmat de prezentarea creaţiilor proprii ale persoanelor de vârsta a treia, de recitalul folkistului Petre Cîmpeanu şi a actriţei Melania Ursu care a prezentat un moment din lirica eminesciană.

Coordonator activitate,

prof. metodist Ileana Iepure