luni, 12 mai 2014

Activitate metodică “INTEGRAREA ACTIVITĂŢILOR EXPERIMENTALE ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE”

Perioada de desfăşurare: noiembrie 2013- aprilie 2014
Grup ţintă: Cadre didactice din învăţământul preuniversitar, aria curriculară Tehnologii

Scop: Distanţierea de metodele bazate pe condiţionare, memorizare şi repetiţii şi promovarea metodelor care au în centru participarea activă a elevului, învăţarea având loc predominant prin formare de competenţe şi deprinderi practice

Obiective:
 1.  Dezvoltarea inovaţiei şi creativităţii în activitatea didactică
 2. Integrarea  sistematică a activităţilor experimentale în predarea disciplinelor tehnice
 3. Dezvoltarea capacităţii de investigare și de cercetare
 4. Utilizarea de strategii specifice  în procesul didactic în vederea creşterii eficienţei învăţării

Teme abordate:
       1 – Experimentul în procesul de predare învăţare
       2 – Exemple de bună practică – activități experimentale desfășurate la orele de 
              specialitate

Activitatea metodică s-a desfășurat în mai multe locații de formare  organizate în funcție de specializările cadrelor didactice participante, după cum urmează:
La Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca, s-au desfășurat cele două întâlniri  în plen ale activității metodice.
Doamna profesoară Bogdana Cătinean de la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny“, Cluj- Napoca și domnul profesor Mircea Apahidean de la Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca au fost formatori pentru prima temă – Experimentul în procesul de învățare. Cea de-a doua întîlnire a activității metodice s-a desfășurat în următoarele locații: Colegiul Tehnic„Transilvania“,Colegiul Economic „Iulian Pop“, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny“ și  Școala gimnazială „Ion Agârbiceanu”. 

Moderatori și formatori la aceste locații de formare au fost  De la Colegiul Economic „Iulian Pop“, Cluj- Napoca, doamnele profesoare Costea Alina,Crețu Elena și Stoica Ioana. De la Colegiul Tehnic "Raluca Ripan"Cluj-Napoca doamnele profesoare Dubei Tania și Koszorus Rodica și doamna profesoară Gâdiu Valeria de la Colegiul Tehnic de Comunicații "Augustin Maior"Cluj Napoca.  

De la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny“, Cluj- Napoca au prezentat activități de formare doamnele profesoare Faur Mariana , Fodor Mădălina și Oltean Rodica. 

La Colegiul Tehnic„Transilvania“,Cluj- Napoca formatori au fost domnul profesor Dragoș Cristian  de la Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca, alături de doamnele profesoare  Greta Lucia, de la Liceul tehnologic nr.1 Cluj-Napoca, d-na Hirian Mia de la Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu"Cluj-Napoca, d-na Oltean Ioana de la Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau"Cluj-Napoca și d-na Plăian Liana de la Colegiul Tehnic„Transilvania“, Cluj- Napoca.

Pentru cadrele didactice care predau educație tehnologică au desfășurat activități de formare doamnele profesoare Carmen Bora de la Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Dej și Adriana Rus de la Colegiul Tehnic  "Ana Aslan" Cluj Napoca.

Concluzii în urma prelucrării chestionarelor şi a desfăşurării activităţii de formare:

Numărul  de participanţi  - directori, profesori, maiştri, a fost de  123.

Având în vedere feed- back- ul participanţilor, obiectivele acestei activităţi metodice au fost realizate. Conținutul activității de formare a fost apreciat citez  „ cu aplicabilitate directă în procesul de predare-învățare”, „de actualitate”, „ permite actualizarea programelor utilizate la clasă, „foarte bine structurat”, „complex”, „proiecte didactice utile”.
Metodele şi materialele utilizate în prezentări au primit calificative de bine şi foarte bine, fiind apreciate ca fiind utile și interesante, variate,   eficiente, adecvate, moderne și interactive.
Prestaţia formatorilor a fost notată aproape în majoritate cu calificativul de foarte bine. Lecțiile demonstrative prezentate de aceștia au fost apreciate ca fiind relevante și de ajutor în proiectarea și desfășurarea activităților didactice.
Referitor la organizarea activităţii majoritatea  participanţilor  au apreciat cu calificativul de foarte bine acest aspect, punctualitate cu gestionarea eficientă a timpului,  cu locații de formare bine alese.
Teme propuse pentru activitățile viitoare,: metode de predare, utilizarea unor platforme educaționale, psihologia clasei de elevi, implicarea autorităților locale și a părinților în activitatea educativă, metoda inteligențelor multiple.
Foarte mulți dintre participanții la activitatea metodică și-au exprimat intenția de a se implica în activități de formare în cadrul activităților metodice viitoare.
Sugestii de îmbunătățire a activităților viitoare: Mai multe materiale de informare, materiale suport oferite participanților la activitate.
                                                                                                   
Coordonator activitate,
 prof. metodist Pompilia Herman
                                                                                                     


SIMPOZIONUL ,,PREUNIVERSITARIA”, ediţia a XXVI - a, 29 martie 2014

Organizator: Casa Corpului Didactic Cluj
Locaţia: Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania” Cluj-Napoca
Obiectiv: Promovarea inovaţiei şi creativităţii în activitatea didactică şi schimbul de bune 
                  practici         
Tematica simpozionului
·         Creativitate şi inovaţie în educaţie
·         Managementul instituțiilor de învățământ preuniversitar  
·         Proiecte educaţionale

Deschiderea simpozionului /activităţile în plen
Doamna director Dorina Kudor a adresat participanților mesajul de bun venit și a susținut o prezentare deosebit de interesantă  intitulată "Dinamica obiectivelor". 
  


Din partea Inspectoratului Scolar Judetean Cluj  a participat doamna inspector scolar general adjunct Peter Tunde.

          Lucrările în plen ale Simpozionului au continuat cu prezentările invitaților.

                Pentru o școală de calitate – Mariana DRAGOMIR, expert ARACIP

                Implementarea Sistemului de Control Managerial Intern factor de impact în dezvoltarea instituțională preuniversitară – lector univ. drd. Daniela PIPAS, Universitatea Bogdan Vodă, Cluj– Napoca 


              Îmbunătățirea continuă: de la perfecționism spre performanță lector  Simona
                                                       Elena Bernat, Asociația Learn&Vision              Factori facilitatori ai incluziunii școlare – lector univ. dr. Andreea HATHAZI,
       Universitatea Babeș Bolyai, Cluj– Napoca 


Proiectul „Cercuri de lectură” la 10 ani de la lansare, profesor Monica Onojescu


              Importanța dezvoltării gândirii spațiale - Dana Zoe Mateescu    
                        profesor metodist, Casa Corpului Didactic Cluj               Educație prin aventură, educație pentru viață , manager de proiect, 
       Anca Gaidoș, Fundația Noi Orizonturi


Colega noastră doamna profesor metodist Mihaela Popescu a prezentat rezultatele proiectului " Formarea continuă a profesorilor de Limba Română în societatea cunoașterii"

 Partea a doua a simpozionului a continuat cu lucrările pe cele trei secțiuni 

Creativitate și inovație în educație

 

Managementul instituțiilor de învățământ preuniversitar Proiecte educaționaleLucrările susţinute au fost publicate pe CD, cu ISSN 1842-7618. Lucrările susţinute în plen şi lucrările prezentate pe secţiuni, cu grad mare de relevanţă în domeniul didactic vor fi publicate şi în revista online a Casei Corpului Didactic Cluj.

Aprecieri referitoare la  simpozionul Preuniversitaria, ediţia a XXV-a,  din perspectiva conţinutului ştiinţific al materialelor prezentate  şi al organizării:
  • Punctualitate, profesionalism, eleganță
  • Invitați valoroși cu teme interesante
  • Invitați pregătiți la un nivel admirabil
  • Materiale de foarte bună calitate, interesante, originale
  • Conținut științific captivant
Coordonator simpozion,
                                                                           Prof. metodist Pompilia Herman