miercuri, 19 noiembrie 2014

Ziua Mondială a bibliotecilor şcolare


Organizator: Casa Corpului Didactic Cluj
Parteneri: Inspectortul Şcolar Judeţean Cluj, Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj-Napoca
Obiectiv: Conştientizarea importanţei rolului parteneriatului între bibliotecarul şcolar/responsabilul CDI/ profesorii de limba şi literatura română în realizarea de activităţi pedagogice, culturale, de comunicare
Perioada: 22 octombrie 2014
Locaţia: Sala Media  a  Bibliotecii Judeţene Octavian Goga” Cluj-Napoca
Deschiderea manifestării:
·         Director Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj , Sorina STANCA


 Director  Casa Corpului Didactic Cluj, Dorina KUDOR

Prof. metodist Casa Corpului Didactic Cluj, Pompilia HERMAN
Sinteza raportului de coordonare a bibliotecilor şcolare şi a CDI în anul şcolar 2013-2014


Bibliotecar Casa Corpului Didactic Cluj, Marinela PĂCURAR
   Agenda activităţilor cu bibliotecarii şcolari şi responsabili CDI în anul şcolar 2014- 2015
Temele prezentate în cadrul manifestării :

Ø  CDI /biblioteca școlară – laborator de experimentare a noilor tehnologii educaţionale

Diana BACIU, Biblioteca Județeană “Octavian Goga”, Cluj-Napoca – Proiecte educaţionale pentru adolescenţi. Studiu de caz: Proiectul „Tradiţii şi obiceiuri din Transilvania”

 Ø  Biblioteca- un spaţiu infinit         
                            
Amalia BARBA – profesor de limba română Liceul Teoretic  ”Mihai Eminescu”,
Cluj- NapocaScrisul ca sacralitate


Mihaela TURCUprofesor documentarist Liceul Teoretic  ”Mihai Eminescu”, Cluj- Napoca 
Și noi ce să mai citim?
Ø  Lectura – învățătura cea mai bună
Titiana ZLĂTIOR – profesor dr. de limba română Colegiul Național „George Coșbuc”, Cluj- NapocaRolul consilierului în cercul de lectură

Iulia POP – profesor dr.de limba română Liceul Teoretic  ”Mihai Eminescu” , Cluj- Napoca De la cărțile înlănțuite...la „dezlănțuirea lecturii”

În  încheierea activității doamnele profesoare  Mihaela Turcu și Iulia Pop  de la Liceul Teoretic  ”Mihai Eminescu” , Cluj- Napoca au  prezentat primul ghidul de bune practici „Centrul de documentare și informare – inima culturală a școlii ”, realizat în colaborare cu conf. univ.dr. Valentin Orga de la Universitatea Babeș Bolyai, Facultatea de istorie, catedra de biblioteconomie, volum care oferă sprijin în organizarea și desfășurarea  activităților în centrele de documentare și informare.

Schimbul de experiență cu colegii din județul Cluj,sugestiile de bună practică oferite care pot fi aplicate la clasă,  a permis  participanților la această activitate posibilitatea dezvoltării unor colaborări de durată, prin care activităţile de lectură să fie promovate.
Diversitatea agendei activității, conţinutul inovativ, interesant, practic şi instructiv, bine documentat au fost apreciate de participanții la activitate cu calificative de foarte bine. Ideile, modelele promovate au constituit pentru participanți o incitare la reflecție.
                                                                                                                   Coordonator activitate 
Prof. metodist Pompilia Herman 

joi, 13 noiembrie 2014

Activitate metodica ,,Managementul formarii continue"

In perioada 10-14 noiembrie 2014 se deruleaza activitatea metodica destinata responsabililor cu dezvoltarea profesionala din unitatile de invatamant preuniversitar, judetul Cluj.
DETALII AICI

Oferta de formare continua pentru anul scolar 2014-2015

In  anul scolar 2014-2015, Casa Corpului Didactic Cluj pune la dispozitia personalului  didactic si didactic auxiliar o oferta care consta in programe acreditate, programe neacreditate, activitati metodice, stiintifice si culturale.
Inscrierea se face in perioada 17 - 28 noiembrie 2014.
Pentru detalii suplimentare apasati AICI

Proiectul Semantic Pathways for Building a Spatially-Thinking Society (Modalitati de dezvoltare a societatii bazate pe gandirea spatiala)

Conferinta ,,Educatie prin stiinta 2014" a fost organizata in data de 5 noiembrie,  in cadrul proiectului „Semantic Pathways for Building a Spatially-Thinking Society” 543451-LLP-1-2013-1-GR-KA3-KA3MP. 
La conferinta au participat 120 de cadre didactice din judetul Cluj.
Invitat special: Cristian Muresanu, jurnalist de stiinta.

Pliantul proiectului
Agenda conferintei
Site-ul proiectului
Portalul comunitatii Geothink
Video - Prelegere M. Popescu & Dorina Kudor
Video - Prelegere Cristian Muresanu
Textul prelegerii
Opinii