joi, 18 august 2016

Şcoala de vară Management stresului ocupaţional la cadrele didactice din învăţământul preuniversitar

Programul de formare s-a derulat în perioada 18 – 27 iulie 2016 în două locaţii de formare: Casa Corpului Didactic Cluj şi Pensiunea Dr. Demeter Bela din Rimetea. La programul de formare au participat 21 de cursanţi: 19 participanţi din judeţul Cluj şi 2 participanţi din judeţul Vâlcea.
Sub îndrumarea formatoarea, profesor psiholog Ana Maria Moldovan, de la Centrul de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Cluj, participanţii la programul de formare au fost implicaţi în activitaţi active şi interactive, individuale şi de grup, care au vizat: elaborarea unor răspunsuri adaptative la situaţiile de stres- dezvoltarea asertivităţii, comunicării pozitive cu ceilalţi, învăţarea tehnicii de a spune NU, învăţarea metodelor de rezolvare a problemelor şi de luare a deciziilor, stabilirea si menținerea unui suport social adecvat, învăţarea unor tehnici de relaxare aplicabile individual, organizarea eficientă a timpului în realizarea sarcinilor.
Programul a fost completat cu activităţi de petrecere a timpului liber: drumeţii, vizite la Moara de Apă şi la Muzeul de Etnografie din comuna Rimetea.

Programul s-a bucurat de aprecierea tuturor participanţilor.

luni, 1 august 2016

SPECIFICUL PREDĂRII LA CLASELE SIMULTANE

SPECIFICUL PREDĂRII LA CLASELE SIMULTANE

Casa Corpului Didactic Cluj în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Nireş, Structura Şcoala Primară Sânmărghita a organizat în data de 16 mai  2016 activitatea metodică „Specificul predării la clasele simultane”, activitate ce se adresează cadrelor didactice care predau în mediul rural.
La activitate au fost invitate doamna profesor Anicuţa Todea, inspector şcolar la Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, doamna profesor Mihaela Popescu, director al Casei Corpului Didactic Cluj şi doamna profesor pentru învăţământul primar Bereczki Mirela, director al Şcolii Gimnaziale Nireş.
Activitatea a fost coordonată de către doamna Dana Zoe Mateescu, profesor metodist la Casa Corpului Didactic Cluj. Activitatea a debutat cu o scurtă prezentare a instituţiei de învăţământ care ne-a găzduit realizată de doamna director Bereczki Mirela, urmată de o prezentare a istoriei localităţii Sânmărghita, realizată de domnul învăţător Rus Dorel.
După o scurtă prezentare teoretică a principalelor aspecte specifice abordării demersului didactic în învăţământul simultan gazdele ne-au împărtăşit crâmpeie din experienţa personală. Doamnele profesori pentru învăţământul primar Almăşan Daniela, Iakabhazi Roza şi Filip Melinda au prezentat modele de planificări calendaristice, modele de orare pentru clase cu predare simultană, au subliniat importanţa respectării principiilor psihopedagogice în realizarea acestora.

Din opiniile participanţilor la activitatea metodică:

  • referitor la conţinutul temei:  tematica a fost bine aleasă, a  fost de interes, bine structurată;
  • referitor la metodele folosite:  metodele folosite au fost adecvate, antrenante, bine alese pentru atingerea obiectivelor;
  • referitor la materialele folosite: materialele folosite au fost utile, de referinţă pentru tema aleasă;
  • referitor la prestaţia formatorilor toţi cursanţii au considerat prestaţia formatorilor ca fiind foarte bună;
  • referitor la organizarea activităţii  organizarea activităţii  a fost apreciată de participanţi drept oportună;
Tematica abordată a fost apreciată de către participanţi ca fiind: bună, interesantă atractivă, foarte bine concepută, prezintă interes, contează mult, este eficientă, foarte bine venită, este un schimb eficient de experienţă pentru cadrele didactice din mediul rural.

Aspecte mai dificile nu au fost evidenţiate de participanţi.

Propuneri de îmbunătăţire a activităţii:
-       să se organizeze astfel de activităţi mai des;  
-     să se organizeze astfel de activităţi şi în alte şcoli din mediul rural.

Responsabil activitate metodică,
Prof. metodist Dana Zoe Mateescu