miercuri, 19 noiembrie 2014

Ziua Mondială a bibliotecilor şcolare


Organizator: Casa Corpului Didactic Cluj
Parteneri: Inspectortul Şcolar Judeţean Cluj, Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj-Napoca
Obiectiv: Conştientizarea importanţei rolului parteneriatului între bibliotecarul şcolar/responsabilul CDI/ profesorii de limba şi literatura română în realizarea de activităţi pedagogice, culturale, de comunicare
Perioada: 22 octombrie 2014
Locaţia: Sala Media  a  Bibliotecii Judeţene Octavian Goga” Cluj-Napoca
Deschiderea manifestării:
·         Director Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj , Sorina STANCA


 Director  Casa Corpului Didactic Cluj, Dorina KUDOR

Prof. metodist Casa Corpului Didactic Cluj, Pompilia HERMAN
Sinteza raportului de coordonare a bibliotecilor şcolare şi a CDI în anul şcolar 2013-2014


Bibliotecar Casa Corpului Didactic Cluj, Marinela PĂCURAR
   Agenda activităţilor cu bibliotecarii şcolari şi responsabili CDI în anul şcolar 2014- 2015
Temele prezentate în cadrul manifestării :

Ø  CDI /biblioteca școlară – laborator de experimentare a noilor tehnologii educaţionale

Diana BACIU, Biblioteca Județeană “Octavian Goga”, Cluj-Napoca – Proiecte educaţionale pentru adolescenţi. Studiu de caz: Proiectul „Tradiţii şi obiceiuri din Transilvania”

 Ø  Biblioteca- un spaţiu infinit         
                            
Amalia BARBA – profesor de limba română Liceul Teoretic  ”Mihai Eminescu”,
Cluj- NapocaScrisul ca sacralitate


Mihaela TURCUprofesor documentarist Liceul Teoretic  ”Mihai Eminescu”, Cluj- Napoca 
Și noi ce să mai citim?
Ø  Lectura – învățătura cea mai bună
Titiana ZLĂTIOR – profesor dr. de limba română Colegiul Național „George Coșbuc”, Cluj- NapocaRolul consilierului în cercul de lectură

Iulia POP – profesor dr.de limba română Liceul Teoretic  ”Mihai Eminescu” , Cluj- Napoca De la cărțile înlănțuite...la „dezlănțuirea lecturii”

În  încheierea activității doamnele profesoare  Mihaela Turcu și Iulia Pop  de la Liceul Teoretic  ”Mihai Eminescu” , Cluj- Napoca au  prezentat primul ghidul de bune practici „Centrul de documentare și informare – inima culturală a școlii ”, realizat în colaborare cu conf. univ.dr. Valentin Orga de la Universitatea Babeș Bolyai, Facultatea de istorie, catedra de biblioteconomie, volum care oferă sprijin în organizarea și desfășurarea  activităților în centrele de documentare și informare.

Schimbul de experiență cu colegii din județul Cluj,sugestiile de bună practică oferite care pot fi aplicate la clasă,  a permis  participanților la această activitate posibilitatea dezvoltării unor colaborări de durată, prin care activităţile de lectură să fie promovate.
Diversitatea agendei activității, conţinutul inovativ, interesant, practic şi instructiv, bine documentat au fost apreciate de participanții la activitate cu calificative de foarte bine. Ideile, modelele promovate au constituit pentru participanți o incitare la reflecție.
                                                                                                                   Coordonator activitate 
Prof. metodist Pompilia Herman 

joi, 13 noiembrie 2014

Activitate metodica ,,Managementul formarii continue"

In perioada 10-14 noiembrie 2014 se deruleaza activitatea metodica destinata responsabililor cu dezvoltarea profesionala din unitatile de invatamant preuniversitar, judetul Cluj.
DETALII AICI

Oferta de formare continua pentru anul scolar 2014-2015

In  anul scolar 2014-2015, Casa Corpului Didactic Cluj pune la dispozitia personalului  didactic si didactic auxiliar o oferta care consta in programe acreditate, programe neacreditate, activitati metodice, stiintifice si culturale.
Inscrierea se face in perioada 17 - 28 noiembrie 2014.
Pentru detalii suplimentare apasati AICI

Proiectul Semantic Pathways for Building a Spatially-Thinking Society (Modalitati de dezvoltare a societatii bazate pe gandirea spatiala)

Conferinta ,,Educatie prin stiinta 2014" a fost organizata in data de 5 noiembrie,  in cadrul proiectului „Semantic Pathways for Building a Spatially-Thinking Society” 543451-LLP-1-2013-1-GR-KA3-KA3MP. 
La conferinta au participat 120 de cadre didactice din judetul Cluj.
Invitat special: Cristian Muresanu, jurnalist de stiinta.

Pliantul proiectului
Agenda conferintei
Site-ul proiectului
Portalul comunitatii Geothink
Video - Prelegere M. Popescu & Dorina Kudor
Video - Prelegere Cristian Muresanu
Textul prelegerii
Opinii


miercuri, 18 iunie 2014

http://saptamanaaltfel.wordpress.com

Metode inovatoare de predare-învăţare-evaluare la Fizică prin Arte vizuale - activitate metodica


Organizator: Casa Corpului Didactic Cluj
Partener:Liceul de Arte Vizuale “Romulus Ladea”, Cluj-Napoca
Durata: 4 ore
Grup ţintă: Profesorii care predau disciplina Fizică
Activităţi:
1.Vizitarea expoziţiei ştiinţifico – artistice cu tema: ”Cosmosul artistic”
Participanţii au fost primiţi în  Sala de Expoziţii de către directorul Liceului de Arte Vizuale „Romulus Ladea”, domnul Gavrilă Zmicală,  care a rostit un cuvânt de bun venit şi a promovat activitatea profesorilor liceului având ca finalitate realizarea expoziţiilor săptămânale. Formatorii au prezentat activităţile ce se vor desfăşura pe parcursul zilei şi i-au invitat pe participanţi să evalueze din punct de vedere ştiinţific, lucrările artistice realizate şi expuse de către elevii şcolii şi. Pe parcursul vizitei, participanţii au aflat obiectivele şi etapele organizării expoziţiei „Cosmosul artistic”, temele ştiinţifice abordate şi detalii privind tehnicile artistice utilizate pentru elaborarea lucrărilor ( pictură în acrilic, ulei, acuarelă, grafică, modelaj) şi au completat o fişă de feeedback.  Au fost martorii prezentării unei lucrări artistico-ştiinţifice ”Evolutie tehnologica, involutie biologica” de către unul dintre elevii expozanţi, Mateica Septimiu din clasa a IX-a.
Au fost apreciate toate lucrările propuse şi au fost nominalizate trei dintre cele mai reuşite lucrări:


Profesorii au identificat … concepte (mărimi, fenomene, sisteme) reprezentate în lucrările elevilor (universul, sistemul solar, galaxii, nebuloase, relativitatea timpului şi a spaţiului, călătorii interstelare, reflexii, refracţii, umbre şi penumbre, unde mecanice etc.) şi tehnici artistice utilizate: pictură, grafică, modelaj, sculptură pentru expoziţia „Cosmosul artistic” şi au propus noi teme de studiu artistic. A fost nominalizată lucrarea care a surprins cele mai multe fenomene fizice.
La finalul activităţii participanţii, conduşi de directorul şcolii, au vizitat atelierele de specialitate în care işi desfăşoară activitatea elevii şcolii.
Imagini de la desfăşurarea activităţilor:


2. Metode alternative de evaluare la Fizică.
Claudia Rusu, profesor de fizică la Liceul de Arte Vizuale „Romulus Ladea” a prezentat proiectul didactic „Cosmosul artistic”. Acesta a vizat abordarea inter- şi multidisciplinară a diferitelor teme ştiinţifice studiate de elevii care studiază la acestă şcoală concretizată prin elaborarea unor proiecte ale elevilor: lucrări artistico-ştiinţifice (pictură în tehnici diferite, grafică, modelaje) şi lucrări literare (eseuri, povestiri SF) care abordează teme legate de viitorul omenirii.  Cu acest prilej, participanţii la activitatea metodică au aflat cum poate fi utilizat proiectul ca metodă complementară de evaluare  a elevilor şi au avut prilejul unui schimb de bune practici.
3. Work-shop - realizarea unor lucrări artistice cu teme ştiinţifice
Adela Gocan, profesor de pictură la Liceul  de Arte Vizuale ”Romulus Ladea” a prezentat tehnici artistice speciale (acuarela,  tuşul, sarea, săpunul). Tehnicile artistice utilizate la workshop au fost explicate cu ajutorul unor noţiuni fizice (difuzia, cristalizarea, fenomenele superficiale, capilaritatea, evaporarea, formarea culorilor).


Participanţii au exersat tehnicile artistice realizând, pentru prima dată în experienţa lor didactică, picturi ce reprezintă nebuloase şi galaxii. Creaţiile au fost expuse la Casa Corpului Didactic:


Concluzii în urma activităţii de formare:
Numărul  de participanţi: 18 cadre didactice.
Rezultatele chestionarului de evaluare a activităţii au fost următoarele:
Toţi participanţii au apreciat conţinutul programului, metodele şi materialele folosite, prestaţia formatorilor şi organizarea activităţilor cu calificativul foarte bine.
            53% dintre participanţi afirmă că pot aplica în mare măsură metoda proiectului ştiinţifico-artistic în activitatea didactică iar 35% precizează că pot aplica în măsură moderată.
Dintre ideile interesante auzite la această activitate amintim: apropierea elevilor de lumea ştiinţei prin artă, surprinderea conceptelor fizicii în lucrări artistice, tehnicile de pictură învăţate, evaluarea corectitudinii reprezentărilor artistice a fenomenelor reprezentate, descrierea artistică a universurilor paralele, deprecierea fizică a omului ca urmare a dezvoltării tehnologiilor.
Aspectul care li s-au părut mai dificil participanţilor a fost utilizarea tehnicilor de lucru pentru  realizarea lucrărilor artistice.
În urma experienţei acumulate prin participarea la activitatea metodică, cursanţii au exemplificat materiale şi metode didactice noi ce pot fi elaborate/utilizate în activitatea la clasă: proiectul ştiinţifico-artistic ca metodă de evaluare formativă, tehnicile  artistice explicate ştiinţific în reprezentarea fenomenelor fizice.
Dintre temele propuse de cursanţi a fi abordate prin activităţi viitoare amintim: „Fizica în context nonformal”, „Elaborarea proiectelor interdisciplinare tematice”. Experienţa de succes împărtăşită de către profesorii care predau la Liceul de Arte Vizuale „Romulus Ladea” i-a motivat pe ceilalţi participanţi să stabilească primele coordonate ale unor parteneriate viitoare între şcolile lor şi acest liceu vocaţional.

Coordonator activitate,                                                                             
prof.  dr. Liliana Dana Lung                                                                    

joi, 12 iunie 2014

Managementul activitatilor de secretariat in unitatile de invatamant preuniversitar

Perioada desfăşurării: februarie – mai 2014

Durata: 40 ore

Grup ţintă: personal didactic auxiliar care desfăşoară activităţi de secretariat din unităţile de învăţământ preuniversitarFormatori:
Dorina Kudor – director, Casa Corpului Didactic Cluj
Ana Maria Moldovan – profesor psiholog, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională
Adriana Popa – director adjunct, Liceul Tehnologic Nr. 1, Cluj-Napoca
Mihaela Bob – inspector de muncă, Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Cluj
Dina Pripon– profesor metodist, Casa Corpului Didactic Cluj

 Locul desfăşurării: Casa Corpului Didactic Cluj, Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi”, Dej

Descrierea activităţilor:
Orarul activităţilor de formare a  fost astfel elaborat încât să permită participarea cursanţilor la activităţi în timpul orelor de program (pentru grupa de la Cluj), sau la sfârşit de săptămână (majoritatea întâlnirilor pentru grupa de la Dej).  Cursantele au fost foarte încântate de  şansa de a participa la un program de formare livrat în mod special pentru ele şi au găsit temele abordate în cadrul programului deosebit de interesante. Conţinuturile, structurate pe 6 module, au acoperit majoritatea nevoilor de formare ale acestei categorii de personal didactic auxiliar abordând aspecte diferite specifice activităţii de sceretariat. Programul s-a bucurat de o mare audienţă, prezenta la curs fiind la cote înalte la fiecare întâlnire. Cursantele au beneficiat de fiecare întâlnire pentru a dezbate probleme comune şi a schimba experienţe de succes.
 
Concluzii în urma prelucrării chestionarelor şi a desfăşurării programului/ activităţii de formare:
Programul de formare a fost absolvit de catre 40 de participanţi.
În urma analizei rezultatelor înregistrate putem formula următoarele concluzii:
La itemul „Apreciaţi pe o scală de la 1 la 5 următorul aspect: continutul programului”, 81% dintre repondenţi l-au apreciat ca fiind foarte bun iar 7% l-au apreciat ca fiind bun. Metodele utilizate şi materialele folosite au fost apreciate ca fiind foarte bune de catre 86% dintre repondenţi. Organizarea activităţilor a fost evaluat cu foarte bine de către 81% dintre cei care au răspuns la chestionar. A fost evaluat  fiecare formator şi toţi au obţinut calificativul foarte bine. (in medie, 95% dintre repondenţi l-au acordat fiecărui formator)
            La itemul „ Formulaţi o idee interesantă auzită în cadrul acestei activităţi de formare” s-au înregistrat răspunsuri foarte multe şi foarte diverse. Dintre cele care au avut cea mai mare pondere amintim: regula celor trei 8 - opt ore de lucru, opt ore de odihna, opt ore de somn, modalităţile de relaxare, utilizarea aplicaţiilor google docs pentru culegerea datelor statistice, tehnicile de comunicare, stresul poate fi benefic, ideea de a spune ‚NU”.
Majoritatea cursanţilor au precizat că nici un aspect din conţinutul programului nu li s-a părut dificil. Totuşi, unii au precizat ca fiind dificile următoarele: caracteristicile HART şi SMART ale obiectivelor, elaborarea  formularelor google docs, arhivarea, elaborarea procedurilor.
              Sugestiile formulate de cursanţi pentru îmbunătăţirea activităţii sunt: să se organizeze activităţi şi întâlniri mai dese, periodice, alocarea unui timp mai lung pentru aprofundarea unor teme, acreditarea programului de formare.
Teme propuse de cursanţi pentru întâlnirile viitoare: dezvoltarea competenţelor antreprenoriale, lucrul cu Edusal şi Revisal, managementul emoţiilor şi al stresului, managementul timpului, comunicare internă, noutăţi legislative, iîncadrare-normare-salarizare, TIC în activitaţile de secretariat, deontologie profesională.                                                                                      Responsabil program,

dr. Liliana Dana Lung
profesor metodist

luni, 12 mai 2014

Activitate metodică “INTEGRAREA ACTIVITĂŢILOR EXPERIMENTALE ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE”

Perioada de desfăşurare: noiembrie 2013- aprilie 2014
Grup ţintă: Cadre didactice din învăţământul preuniversitar, aria curriculară Tehnologii

Scop: Distanţierea de metodele bazate pe condiţionare, memorizare şi repetiţii şi promovarea metodelor care au în centru participarea activă a elevului, învăţarea având loc predominant prin formare de competenţe şi deprinderi practice

Obiective:
 1.  Dezvoltarea inovaţiei şi creativităţii în activitatea didactică
 2. Integrarea  sistematică a activităţilor experimentale în predarea disciplinelor tehnice
 3. Dezvoltarea capacităţii de investigare și de cercetare
 4. Utilizarea de strategii specifice  în procesul didactic în vederea creşterii eficienţei învăţării

Teme abordate:
       1 – Experimentul în procesul de predare învăţare
       2 – Exemple de bună practică – activități experimentale desfășurate la orele de 
              specialitate

Activitatea metodică s-a desfășurat în mai multe locații de formare  organizate în funcție de specializările cadrelor didactice participante, după cum urmează:
La Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca, s-au desfășurat cele două întâlniri  în plen ale activității metodice.
Doamna profesoară Bogdana Cătinean de la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny“, Cluj- Napoca și domnul profesor Mircea Apahidean de la Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca au fost formatori pentru prima temă – Experimentul în procesul de învățare. Cea de-a doua întîlnire a activității metodice s-a desfășurat în următoarele locații: Colegiul Tehnic„Transilvania“,Colegiul Economic „Iulian Pop“, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny“ și  Școala gimnazială „Ion Agârbiceanu”. 

Moderatori și formatori la aceste locații de formare au fost  De la Colegiul Economic „Iulian Pop“, Cluj- Napoca, doamnele profesoare Costea Alina,Crețu Elena și Stoica Ioana. De la Colegiul Tehnic "Raluca Ripan"Cluj-Napoca doamnele profesoare Dubei Tania și Koszorus Rodica și doamna profesoară Gâdiu Valeria de la Colegiul Tehnic de Comunicații "Augustin Maior"Cluj Napoca.  

De la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny“, Cluj- Napoca au prezentat activități de formare doamnele profesoare Faur Mariana , Fodor Mădălina și Oltean Rodica. 

La Colegiul Tehnic„Transilvania“,Cluj- Napoca formatori au fost domnul profesor Dragoș Cristian  de la Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca, alături de doamnele profesoare  Greta Lucia, de la Liceul tehnologic nr.1 Cluj-Napoca, d-na Hirian Mia de la Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu"Cluj-Napoca, d-na Oltean Ioana de la Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau"Cluj-Napoca și d-na Plăian Liana de la Colegiul Tehnic„Transilvania“, Cluj- Napoca.

Pentru cadrele didactice care predau educație tehnologică au desfășurat activități de formare doamnele profesoare Carmen Bora de la Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Dej și Adriana Rus de la Colegiul Tehnic  "Ana Aslan" Cluj Napoca.

Concluzii în urma prelucrării chestionarelor şi a desfăşurării activităţii de formare:

Numărul  de participanţi  - directori, profesori, maiştri, a fost de  123.

Având în vedere feed- back- ul participanţilor, obiectivele acestei activităţi metodice au fost realizate. Conținutul activității de formare a fost apreciat citez  „ cu aplicabilitate directă în procesul de predare-învățare”, „de actualitate”, „ permite actualizarea programelor utilizate la clasă, „foarte bine structurat”, „complex”, „proiecte didactice utile”.
Metodele şi materialele utilizate în prezentări au primit calificative de bine şi foarte bine, fiind apreciate ca fiind utile și interesante, variate,   eficiente, adecvate, moderne și interactive.
Prestaţia formatorilor a fost notată aproape în majoritate cu calificativul de foarte bine. Lecțiile demonstrative prezentate de aceștia au fost apreciate ca fiind relevante și de ajutor în proiectarea și desfășurarea activităților didactice.
Referitor la organizarea activităţii majoritatea  participanţilor  au apreciat cu calificativul de foarte bine acest aspect, punctualitate cu gestionarea eficientă a timpului,  cu locații de formare bine alese.
Teme propuse pentru activitățile viitoare,: metode de predare, utilizarea unor platforme educaționale, psihologia clasei de elevi, implicarea autorităților locale și a părinților în activitatea educativă, metoda inteligențelor multiple.
Foarte mulți dintre participanții la activitatea metodică și-au exprimat intenția de a se implica în activități de formare în cadrul activităților metodice viitoare.
Sugestii de îmbunătățire a activităților viitoare: Mai multe materiale de informare, materiale suport oferite participanților la activitate.
                                                                                                   
Coordonator activitate,
 prof. metodist Pompilia Herman
                                                                                                     


SIMPOZIONUL ,,PREUNIVERSITARIA”, ediţia a XXVI - a, 29 martie 2014

Organizator: Casa Corpului Didactic Cluj
Locaţia: Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania” Cluj-Napoca
Obiectiv: Promovarea inovaţiei şi creativităţii în activitatea didactică şi schimbul de bune 
                  practici         
Tematica simpozionului
·         Creativitate şi inovaţie în educaţie
·         Managementul instituțiilor de învățământ preuniversitar  
·         Proiecte educaţionale

Deschiderea simpozionului /activităţile în plen
Doamna director Dorina Kudor a adresat participanților mesajul de bun venit și a susținut o prezentare deosebit de interesantă  intitulată "Dinamica obiectivelor". 
  


Din partea Inspectoratului Scolar Judetean Cluj  a participat doamna inspector scolar general adjunct Peter Tunde.

          Lucrările în plen ale Simpozionului au continuat cu prezentările invitaților.

                Pentru o școală de calitate – Mariana DRAGOMIR, expert ARACIP

                Implementarea Sistemului de Control Managerial Intern factor de impact în dezvoltarea instituțională preuniversitară – lector univ. drd. Daniela PIPAS, Universitatea Bogdan Vodă, Cluj– Napoca 


              Îmbunătățirea continuă: de la perfecționism spre performanță lector  Simona
                                                       Elena Bernat, Asociația Learn&Vision              Factori facilitatori ai incluziunii școlare – lector univ. dr. Andreea HATHAZI,
       Universitatea Babeș Bolyai, Cluj– Napoca 


Proiectul „Cercuri de lectură” la 10 ani de la lansare, profesor Monica Onojescu


              Importanța dezvoltării gândirii spațiale - Dana Zoe Mateescu    
                        profesor metodist, Casa Corpului Didactic Cluj               Educație prin aventură, educație pentru viață , manager de proiect, 
       Anca Gaidoș, Fundația Noi Orizonturi


Colega noastră doamna profesor metodist Mihaela Popescu a prezentat rezultatele proiectului " Formarea continuă a profesorilor de Limba Română în societatea cunoașterii"

 Partea a doua a simpozionului a continuat cu lucrările pe cele trei secțiuni 

Creativitate și inovație în educație

 

Managementul instituțiilor de învățământ preuniversitar Proiecte educaționaleLucrările susţinute au fost publicate pe CD, cu ISSN 1842-7618. Lucrările susţinute în plen şi lucrările prezentate pe secţiuni, cu grad mare de relevanţă în domeniul didactic vor fi publicate şi în revista online a Casei Corpului Didactic Cluj.

Aprecieri referitoare la  simpozionul Preuniversitaria, ediţia a XXV-a,  din perspectiva conţinutului ştiinţific al materialelor prezentate  şi al organizării:
  • Punctualitate, profesionalism, eleganță
  • Invitați valoroși cu teme interesante
  • Invitați pregătiți la un nivel admirabil
  • Materiale de foarte bună calitate, interesante, originale
  • Conținut științific captivant
Coordonator simpozion,
                                                                           Prof. metodist Pompilia Herman