marți, 3 aprilie 2018

Casa Corpului Didactic Cluj – Partener şi promotor în dezvoltarea instituţională

Activitatea “Casa Corpului Didactic – Partener şi promotor în dezvoltarea instituţională”,  desfăşurată în semestrul I al anului şcolar 2017 – 2018, a constituit un bun prilej de  discuţii şi schimburi de experienţă între reprezentanţi ai unităţilor de învăţământ cu atribuţii în sprijinirea şi îndrumarea evoluţiei profesionale a cadrelor didactice şi reprezentanţi ai Casei Corpului Didactic Cluj, înstituţie furnizoare de formare.

Detalii despre activitatea de formare sunt prezentate în paragrafele următoare:

Coordonator activitate Dana Zoe Mateescu
Formatori Profesorii metodişti ai CCD Cluj
Locul desfăşurării: Filialele Casei Corpului Didactic Cluj
Grup ţintă: Directori de unităţi de învăţământ, Administratori financiari, Responsabilii Comisiilor de perfecţionare şi dezvoltare profesională din şcoli
Scopul activităţii:
Casa Corpului Didactic este instituţia care la nivel judeţean  asigură cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar, fiind una dintre principalele instituţii cu atribuţii în formarea continuă a cadrelor didactice. Casa Corpului Didactic, prin organizarea şi propunerea de programe şi activităţi de formare care să satisfacă priorităţile naţionale, locale şi individuale în domeniul formării, coordonează şi sprijină dezvoltarea profesională a personalului de conducere, de îndrumare şi control, a cadrelor didactice, a personalului didactic auxiliar din judeţ.
Masa rotundă a propus o întâlnire a factorilor cu rol decizional în formarea continuă a cadrelor didactice pentru o mai bună implicare în coordonarea activităţilor de formare şi în finanţarea lor.

Perioada desfăşurării:  16 – 28 noiembrie 2017
Durata: 4 ore

  
            Descrierea grupului de participanţi la masa rotundă:

-         Structura grupului ţintă şi mediul de provenienţă:

 Nr. participanţi:
Urban
Rural
Total
Învăţători/ institutori
23
5
28
Educatoare
27
2
29
Profesori
54
7
61
Personal didactic cu funcţii de conducere îndrumare şi control
100
60
160
Administratori financiari
93
33
126
Total
297
107
404

            Repartizarea participanţilor la masa rotundă pe categorii de personal şi medii de provenienţă este reprezentată în diagrama din figura nr. 1.

Figura nr. 1 - Diagrama repartizării participanţilor pe
categorii de personal şi medii de provenienţă


-          Participarea în filialele Caesi Corpului Didactic Cluj

Filiala Casei Corpului Didactic
Responsabil filială
Nr. Directori unităţi de învăţământ participanţi
Nr. Administratori financiari participanţi
Nr. Responsabili comisii de perfecţionare şi dezvoltare profesională
Total participanţi
Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” Cluj – Napoca (LTME)
Liliana Dana Lung
38
32
0
70
Colegiul Tehnic Energetic
Cluj – Napoca (CTE)
Alina Ludovica Boca
16
12
0
28
Colegiul Tehnic Napoca
Cluj – Napoca (CTN)
Edmund Ienei
29
28
46
93
Colegiul Naţional “Andrei Mureşanu” Dej (CNAM)
Dina Maria Pripon
30
13
31
74
Colegiul Naţional “Mihai Viteazul” Turda (CNMV)
Dana Zoe Mateescu
29
29
34
92
Liceul Tehnologic “Vlădeasa” Huedin (LTV)
Pompilia Herman
18
12
17
47
Total participanţi

160
126
118
404


Repartizarea participanţilor la masa rotundă pe categorii de personal şi filiale ale Casei Corpului Didactic Cluj este reprezentată în diagrama din figura nr. 2.

Figura nr. 2 - Diagrama repartizării participanţilor pe
categorii de personal şi filiale

 Concluzii în urma prelucrării chestionarelor completate de participanţii la programul de formare:

            - Au fost completate 395 de chestionare de satisfacţie ca urmare a participării la masa rotundă.

      -   Referitor la calitatea conţinuturilor prezentate 363 participanţi au considerat conţinuturile foarte bune, 29  participanţi au considerat conţinuturile bune iar 3 participanţi au considerat conţinuturile de valoare medie. Distribuţia răspunsurilor referitoare la calitatea conţinuturilor este evidenţiată în diagrama din figura nr. 3.
  
Figura nr. 3 – Distribuţia răspunsurilor referitoare la calitatea conţinuturilor

Participanţii la masa rotundă au argumentat răspunsurile prin următoarele idei:
-       Conţinutul acoperă informaţiile relevante, bine documentat
-       conţinut concret, bogat, clar, practic, util, succint, bine structurat,
-       de actualitate, de maxim interes, în ton cu situaţia actuală,
-       informaţii necesare, punctuale, la obiect,
-       lămuritor pentru situaţiile legate de buget şi de formare.

Referitor la calitatea metodelor folosite: 367 participanţi au considerat metodele folosite ca fiind foarte bune, 26 participanţi le-au considerat bune iar 2 participanţi le-au considerat de valoare medie. Distribuţia răspunsurilor referitoare la calitatea metodelor folosite este evidenţiată în diagrama din figura nr. 4.

Figura nr. 4 – Distribuţia răspunsurilor referitoare la metodele folosite


Participanţii la activitatea de formare au argumentat răspunsurile prin următoarele idei:
-       metodele folosite au fost eficiente, clare, atractive, juste pentru o activitate de acest tip.
-       metodele folosite au fost adecvate, antrenante, bine alese pentru atingerea obiectivelor
-       metodele folosite au fost interactive, variate, atractive, corelate cu conţinutul
-       s-a evidenţiat lectura care poate duce la monotonie.

Referitor la calitatea materialelor folosite: 370 participanţi au considerat materialele folosite ca fiind foarte bune, 23 participanţi le-au considerat bune iar 2 participanţi le-au considerat de valoare medie. Distribuţia răspunsurilor este evidenţiată în diagrama din figura nr. 5.

Figura nr. 5 – Distribuţia răspunsurilor referitoare la materialele folosite


Participanţii la programul de formare au argumentat răspunsurile prin următoarele idei:
-       materiale utile, la obiect, sintetice, diverse, folositoare,
-       materiale uşor de citit şi recitit, organizate logic, relevante pentru tematica abordată,
-       bogate, variate, moderne, de calitate, bine alese, documentate.

Referitor la prestaţia formatorilor: 383 participanţi au considerat prestaţia formatorilor ca fiind foarte bună,9 participanţi au considerat prestaţia formatorilor ca fiind bună iar 3 participanţi au considerat prestaţia formatorilor de valoare medie. Distribuţia răspunsurilor referitoare la prestaţia formatorilor este evidenţiată în diagrama din figura nr. 6.

Figura nr. 6 – Distribuţia răspunsurilor referitoare la prestaţia formatorilor


Participanţii la masa rotundă au argumentat răspunsurile prin următoarele idei:
-       foarte bine pregătiţi, dau răspunsuri prompte la solicitări
-       excelenţi, profesionişti, informaţi, cu deschidere la dialog,
-       facilitatori experimentaţi, foarte bine pregătiţi,
-       foarte bună eficienţă în gestionarea timpului,
-       au explicat pe înţelesul participanţilor,

Referitor la organizarea activităţii: 368 participanţi au considerat organizarea activităţii ca fiind foarte bună, 21 participanţi a considerat-o bună iar 6 participanţi au considerat organizarea activităţii de valoare medie. Distribuţia răspunsurilor este evidenţiată în diagrama din figura nr. 7.

      Figura nr. 7 – Distribuţia răspunsurilor referitoare la organizarea activităţii
Participanţii la masa rotundă au argumentat răspunsurile prin următoarele idei:
-       locaţia şi ora de desfăşurare a activităţii bine alese
-       foarte bună, cu abordare practică,
-       climat adecvat,
Aspecte mai dificile care au fost evidenţiate de participanţi:
-       partea de finanţare de la consiliile locale
-       aspectele legate de alocarea prioritară a fondurilor de formare
Idei interesante şi noi aflate în timpul activităţilor de formare:
-       Proiectul CRED, alocarea bugetului de formare, calculul creditelor.
Majoritatea participanţilor consideră că acest program ar trebui dezvoltat cu teme specifice administratorilor financiari.

Responsabil activitate
Prof. metodist Dana Zoe Mateescu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu