duminică, 29 aprilie 2018

“Curriculum și proiectarea activității profesorului din aria curriculară tehnologii” - 24 aprilie 2018


Organizator: Casa Corpului Didactic Cluj
Locul desfășurării: Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Cluj-Napoca
Grup ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar, aria curriculară Tehnologii
Scopul activităţii metodice:
Dezvoltarea inovaţiei şi creativităţii în activitatea didactică prin alegerea unor strategii adecvate care să permită facilitarea și stimularea învățării eficiente la elevi.
Au prezentat exemple de bună practică:
Bora Carmen  – profesor Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Dej
Cătinean Bogdana  – profesor Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Cluj-Napoca
Oltean Ioana – profesor Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Cluj-Napoca
Oprişor Angela Lăcrămioara  –profesor  Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Augustin  Maior ” Cluj-Napoca
Pojar Lucia – profesor Colegiul Tehnic „Napoca” Cluj-Napoca
Şchiop Alina Elisabeta  – profesor Colegiul Economic  „Iulian Pop” Cluj-Napoca


                                        
                                    

 

Responsabil activitate: 
prof. metodist Casa Corpului Didactic Cluj, Pompilia Herman 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu