joi, 1 februarie 2018

Programul de formare acreditat prin  OM 5990/16.12.2015Evaluare pentru evoluția în cariera didactică ” organizat de ­­­­­­­­­­­­­­­­Casa Corpului Didactic Cluj în perioada iulie -  noiembrie 2017

Programul de formare are ca scop dezvoltarea competenţelor de evaluare a cadrelor didactice şi a unei expertize specifice pentru evaluarea lucrărilor scrise ale cadrelor didactice care participă la concursurile profesionale.

Au participat la formare  un număr de 147 cadre didactice.
Beneficiarii programului de formare:

-  3 grupe profesori pentru învățământul primar
-  o grupă profesori de limba și literatura română
-  o grupă profesori de matematică
-  o grupă mixtă formată din profesori de biologie, istorie și geografie

Competențe formate prin participarea la programul de formare:

1.Operarea cu sistemul conceptual specific teoriei  și practicii curriculare și evaluative;
2.Abordarea într-o viziune integrativă a procesului evaluativ cu celelalte componente ale procesului de învățare, respectiv predare-învățare;
3.Identificarea diferențelor dintre subiectivitate și subiectivism în evaluare;
4. Demonstrarea unei bune înțelegeri și aplicare a normelor metodologice privind organizarea și desfășurarea examenelor/concursurilor din sistemul de învățământ preuniversitar;
5.Elaborarea de instrumente / probe de evaluare care să îndeplinească criteriile de validitate, fidelitate şi specificitate în domeniul pentru care sunt destinate;
6.Aplicarea riguroasă a sistemului conceptual asimilat în practica docimologică;
7.Promovarea conținuturilor și principiilor specifice docimologiei privind organizarea și desfășurarea examenelor / concursurilor din sistemul de învățământ preuniversitar;
8.Utilizarea adecvată a competențelor de comunicare în desfășurarea probelor de evaluare scrisă / orală.                                                                                                          Responsabil program,
    prof.metodist  Pompilia HERMAN
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu