vineri, 24 noiembrie 2017

Conferinţa Educaţie prin Ştiinţă 2017


Conferința cu tema Abordări psihopedagogice privind dezvoltarea gândirii spaţiale la elevii cu deficienţe de vedere s-a desfăşurată în cadrul proiectului Erasmus + “Empowering Spatial Thinking of Students with Visual Impairment” (VISTE) 2016-1-EL01-KA201-023731 şi a prezentat rezultatele activităţilor derulate în cadrul proiectului în primul an de implementare, până la momentul derulării acestuia precum şi viitoarele direcţii de acţiune din cadrul proiectului. 

Evenimentul a avut loc în 30 octombrie 2017 la Casa Corpului Didactic Cluj. Lucrările s-au derulat în plen: au fost prezentate şase  teme incitante pentru audienţă şi s-au încheiat cu o discuţie panel.

Agenda conferinței a cuprins următoarele:
14:00-14:30
Primirea invitaţilor
Pompilia Herman, profesor metodist, Casa Corpului Didactic Cluj
Marinela Păcurar, bibliotecar, Casa Corpului Didactic Cluj
14:30-14:40
Mihaela Popescu, director, Casa Corpului Didactic Cluj
14:40-15:00
Prezentarea proiectului VISTE, “Empowering spatial thinking of students with visual impairment”
Mihaela Popescu, director, Casa Corpului Didactic Cluj
15:00-15:30
Introducere în abordarea VISTE. Workshop-uri şi materiale suport
Alina Boca, profesor metodist, Casa Corpului Didactic Cluj
15:30-16:00
Metode și tehnici folosite în activitatea didactică în vederea dezvoltării gândirii spațiale  la elevii cu deficiențe vizuale. Rezultate și recomandări ale schimbului de experiență în cadrul proiectului VISTE
Ramona Mureşan, director, Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere, Cluj-Napoca
16:00-16:15
Pauză
16:15-16:45
Modelul pedagogic VISTE pentru dezvoltarea gândirii spaţiale în vederea incluziunii şcolare a elevilor cu dizabilităţi vizuale
Liliana Dana Lung, profesor metodist, Casa Corpului Didactic Cluj
16:45-17:00
Platforma de resurse educaţionale deschise
Mihaela Ciobanu, informatician, Casa Corpului Didactic Cluj
17:00-17:15
VISTE – Augmented Reality Toolkit. Utilizarea unor instrumente inovative în vederea dezvoltării gândirii spaţiale.
Edmund Ienei, profesor metodist, Casa Corpului Didactic Cluj
17:15-18:00
Scenarii didactice VISTE pentru dezvoltarea gândirii spaţiale. Discuţie panel
Moderatori: Dana Zoe Mateescu, Dina Maria Pripon
Participanţi: cadre didactice de la Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere care au elaborat şi implementat scenarii VISTE

                La ediţia din acest an a conferinţei au participat 55 de cadre didactice din învățământul special și de masă, precum și decidenți în domeniul educațional. 

Ne-am bucurat de prezența alături de noi a domnului inspector școlar general adjunct Török-Gyurkó Zoltán de la Inspectoratul Școlar Județean Cluj, a domnului  asistent cercetător doctor Marian Pădure de la Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul de Psihopedagogie Specială, a domnului Siviu Vanda, vicepreședintele Asociației Nevăzătorilor din România, a domnului Ion Podosu, președintele filialei Cluj a Asociației Nevăzătorilor din România.

Au participat la lucrări directori de institiţii/unităţi de învăţământ preuniversitar, cadre didactice de la şcolile partenere în proiect (Casa Corpului Didactic Cluj, şi Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere din Cluj-Napoca), cadre didactice din învăţământul de masă din judeţ ( Liceul de Arte Vizuale "Romulus Ladea", Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu", Colegiul Național "Andrei Mureșanu" Dej, Școala Gimnazială "Gheorghe Șincai" Florești, Școala Gimnazială Luna, Liceul Tehnologic Special "Samus", Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu") şi din ţară (Liceul Teoretic Special "Iris", Timișoara, Liceul Special "Moldova", Târgu- Frumos), membrii ai Asociaţiei Pontes şi ai Asociaţiei Nevăzătorilor din România. 

Multumim tuturor participanților pentru prețioasa contribuție la reușita acestui eveniment!

Coordonator ,
profesor metodist, Liliana Dana Lung


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu