joi, 8 aprilie 2021

Comunicare și leadership – mai mult decât un program de formare – un gând, o metaforă, un vers

 

Dana Zoe Mateescu

Responsabil program formare

 

Programul de formare „Comunicare şi leadership”, acreditat prin O.M.E.C. 3019/08.01.2018 este unul dintre programele ,,emblematice ale Casei Corpului Didactic Cluj, deoarece el a fost reacreditat de două ori și a apărut în oferta de formare pe parcursul a 11 ani.

Programul a avut drept scop dezvoltarea competenţelor de comunicare şi a competențelor psihosociale, în vederea creşterii accesului la educaţie de calitate şi asigurării cadrului necesar formării competenţelor cheie şi competenţelor profesionale prin intermediul creşterii autorităţii decizionale la nivelul instituţiei şcolare.

        Participanţii la cursul de formare au fost puşi în situaţia de a descoperi cum să îşi dezvolte abilităţile de lider, pornind de la personalitatea fiecăruia şi cum să îi  influenţeze pe cei din jur (coechipieri sau subalterni şi beneficiari ai serviciilor educaţionale sau parteneri sociali), utilizând un spectru larg de forme şi instrumente de comunicare instituţională.

Obiectivele programului vizează:

-        Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi relaţionare ale cadrelor didactice, în vederea asigurării unui climat optim de încredere, responsabilitate şi siguranţă în şcoală, precum şi în vederea comunicării eficiente cu beneficiarii serviciilor educaţionale şi cu partenerii din comunitatea locală;

-         Dezvoltarea competenţelor psihosociale ale participanților la formare, în vederea adaptării unei conduite bazată pe profesionalism, norme deontologice, deschidere şi respect în orice situaţie

-        Dezvoltarea competenţelor de utilizare a noilor tehnologii de informare şi comunicare pentru implementarea strategiilor inovatoare, în contextul educaţional şi comunitar în care funcţionează şcoala.

 

Perioada dificilă prin care trecem de mai bine de un an de zile ne-a adus în situația de a regândi și reconfigura strategiile didacite formative, astfel încât calitatea demersurilor educaționale să nu se dilueze. Temerea că trecerea în online a unui program axat pe dezvoltarea competențelor de relaționare între oameni ar putea să distorsioneze parcursul firesc al dezvoltării leadershipului a fost una foarte mare. Cu toate emoțiile, cu toată ,,răceala ecranului, cu toată izolarea spațiului și senzația că vorbești singur, cred ca am reușit să finalizăm cu bine activitățile de formare derulate online.

Cadrele didactice au beneficiat de îndrumare personalizată. În vederea formării/dezvoltării competenţelor generale şi specifice ale programului de formare, cursanţii au fost implicaţi în activităţi interactive derulate online în grupuri mici, care au oferit atât posibilitatea conştientizării avantajelor şi dezavantajelor învăţării prin experienţă, cât, mai ales, împărtăşirea de bune practici. În vederea creşterii eficienţei comunicării, cursanţii au fost antrenaţi în situaţii concrete care exersează diferite tipuri de comunicare, respectiv forme de comunicare. Participanţii au studiat situaţii reale, au propus şi au ales soluţii pentru rezolvarea acestora.

Cred că trecerea în online a activităților de formare organizate în cadrul programului ,,Comunicare și leadership a fost un lucru benefic, deoarece a ,,spart tiparele formării clasice.  Participanții la formare s-au implicat mai mult emoțional, au trăit cu bucuire și dăruire fiecare moment de reflecție asupra propriei personae, asupra rolurilor pe care le interpretăm, cât mai bine posibil, în activitatea noastră, în familiile noastre, în comunitatea în care trăim.

Am crezut că doar eu, în calitate de formator, am avut impresia reuțitei, am trăit fiorul emoțiilor pozitive împărtășite și am simțit căldura zâmbetelor din spatele ecranului. Dar cred că nu a fost doar o impresie. Cred că și cursanții au simțit aceleași emoții benefice și constructive. Dovadă stau gândurile lor frumoase pe care le-am regăsit cu bucurie în temele lor. Vă invit să citiți câteva dintre ele:

 


 
 

 

 

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu