marți, 18 septembrie 2018Proiectul  "EDICA - Educație - Dezvoltare Instituțională - Capacitate Administrativă"
Proiect cofinanțat din Fondul Social European
prin Programul Operațional Capital Uman 2014 -2020
 POCU/73/6/6/106522
Casa Corpului Didactic din Sibiu, în calitate de Beneficiar, implementează în perioada 27 martie 2018 – 27 septembrie 2020 proiectul „EDICA – Educație - Dezvoltare Instituțională - Capacitate Administrativă, POCU/73/6/6/106522, cofinanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, are o valoare totală de 6.038.982,57  lei, din care cofinanțarea UE este în valoare de 5.100.826,63 lei.

Echipa Casei Corpului Didactic Cluj desfășoară activități cu caracter de sprijin pentru cadrele didactice din județul Cluj, respectiv pentru grupul țintă în cadrul proiectului, prin promovarea beneficiilor și pachetului de măsuri oferit prin intermediul proiectului cadrelor didactice din învătământul preșcolar, școlar, gimnazial, precum și echipelor manageriale ale instituțiilor asociate.

Activitățile proiectului se vor derula în Județul Sibiu, la sediul CCD Sibiu, și în teritoriu, la centrul CCD din Mediaș și sediile instituțiilor de învățământ: Alțîna, Bazna, Brateiu, Chirpăr, Hoghilag, Laslea, Mihăileni, Nocrich, Roșia, precum și în județul Cluj, la sediul CCD Cluj, precum și la sediile a 5 instituții de învățământ din Municipiile Cluj, Dej și Turda: Școala Gimnazială Nicolae Iorga – Cluj Napoca, Școala Gimnazială Traian Dârja – Cluj Napoca, Liceul Tehnologic Special SAMUS - Cluj Napoca, Școala Gimnazială Specială Dej, Școala Profesională Poiana Turda.

Proiectului "EDICA – Educație-Dezvoltare Instituțională-Capacitate Administrativă" își propune să sprijine 14 școli din mediul rural și urban – 9 din județul Sibiu și 5 din Județul Cluj, prin implementarea corelată a unui mix de intervenții în zonele capacității administrative și întăririi instituționale a acestora, pe fondul dezvoltării unui context de colaborare a actorilor relevanți într-o structură consistentă de networking.
           

Pe parcursul implementarii proiectului:

- 458 cadre didactice din învățământul preșcolar, gimanzial și liceal vor participa la activități de formare in domeniul educatiei incluzive, menite să reducă riscul de Părăsire Timpurie a Școlii și absenteism;
- 14 manageri din școlile implicate vor participa la cursul” Management Instituțional” și echipele manageriale vor fi sprijinite în vederea implementării programului ”Diagrama Conceptului Calității”;
- 160 cadre didactice din 14 școli vor primi sprijin pentru încurajarea mobilității profesioniștilor în școli defavorizate;
- 467 membri ai rețelei de profesioniști în domeniul educației – EDICA vor participa la evenimentele de promovare, formare și mentorat organizate în cadrul proiectului.

            Proiectul își propune dezvoltarea unui context de colaborare activă între actorii relavanți pentru dezvoltarea capitalului uman și dezvoltarea capacității instituționale a școlii, prin măsuri integrate și inovative de instruire și formare a 458 de cadre didactice din școli defavorizate,  cu o ofertă de programe de formare în domeniul educatiei incluzive și a altor domenii selectate, menite să le dezvolte, în egală măsură competențele, atitudinile și motivațiile în soluționarea provocărilor diverse cărora trebuie sa le faca față cu maximă eficiență și profesionalism.  Scopul acestor servicii este de a transforma școlile proiectului în ,,școli prietenoase și de calitate, care asigură șanse egale, centrate pe nevoile elevilor.

Pentru mai multe informatii, vizitati pagina de facebook a proiectului, https://www.facebook.com/ccd.sibiu.ro

Persoane de contact:
Cluj: Mihaela Popescu, Coordonator C1 Cluj, edica.cluj@gmail.com  
Sibiu: Maria Pitariu, Coordonator C1 Sibiu,  edica.sibiu@gmail.com


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu