marți, 10 decembrie 2013

Ziua Mondială a bibliotecilor şcolareOrganizator: Casa Corpului Didactic Cluj
Parteneri: Inspectortul Şcolar Judeţean Cluj, Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj-Napoca
Obiectiv: Conştientizarea importanţei rolului parteneriatului între bibliotecarul şcolar/responsabilul CDI/ profesorii de limba şi literatura română în realizarea de activităţi pedagogice, culturale, de comunicare
Perioada: 24 octombrie 2013
Locaţia: Sala Media  a  Bibliotecii Judeţene Octavian Goga” Cluj-Napoca
Deschiderea manifestării:
·         Prof. metodist Casa Corpului Didactic Cluj, Pompilia HERMAN
·         Director Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj , Sorina STANCA
·         Inspector școlar, prof. Horia CORCHEŞ
·         Prof. metodist Casa Corpului Didactic Cluj, Pompilia HERMAN
Sinteza raportului de coordonare a  bibliotecilor  şcolare şi a CDI în anul şcolar 2012-2013
Agenda activităţilor cu bibliotecarii şcolari şi responsabili CDI în anul şcolar 2013- 2014 

Ø  CDI /biblioteca școlară – laborator de experimentare a noilor tehnologii educaţionale
Mihaela TURCU profesor documentarist Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Cluj-Napoca – Profesorul documentarist și rolul său în stimularea lecturii la elevii de gimnaziu


Ø  Biblioteca- un spaţiu infinit
Monica SĂRĂCUȚ – bibliotecar Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj- Napoca – Centre de excelență în bibliotecile românești


Ø  Lectura – învățătura cea mai bună
Delia BOB – Profesor  Școala gimnazială ”Octavian Goga”, Cluj-Napoca – Cartea – de la obligație la încântareÎn  încheierea activității doamna lector Simona Elena Bernat de la Asociația Learn &Vision a prezentat oportunități pentru dezvoltarea profesională și personală , în scopul dezvoltării de competenţe care să permită bibliotecarilor să organizeze ateliere de lectură intergeneraţionale, la care să participe părinţi, bunici, copii de şcoală primară și să organizeze cluburi de lectură după metodologia anglo-saxonă de tip book club.

Concluzii în urma prelucrării chestionarelor şi a desfăşurării activităţii de formare:
Numărul  de participanţi  - invitaţi, bibliotecari şcolari, responsabili CDI, profesori de limba şi literatura română a fost de  66.
 Având în vedere feed- back- ul participanţilor, obiectivele acestei activităţi culturale au fost realizate.
Activităţile în care bibliotecarii şcolari şi responsabilii CDI participă împreună cu cadrele didactice permit conștientizarea că  nicăieri nu se poate forma și întreține mai cu efect gustul pentru lectură al elevilor  decât în atmosfera îmbietoare a unei biblioteci. Cartea literară nu poate și nu trebuie să înlocuiască un manual de școală, dar împreună cu manualul, îndeplinește un rol deosebit în educarea copiilor.
Schimbul de experiență cu colegii din județul Cluj, a oferit participanților la această activitate posibilitatea dezvoltării unor colaborări de durată, prin care activităţile de lectură să fie promovate.
Conţinutul activităţii a fost interesant şi instructiv, bine documentat. Ideile, modelele promovate au constituit pentru participanți o incitare la reflecție.
Invitația de a participa la concursul Biblioteca anului” a stârnit un deosebit interes bibliotecarilor .
Prestaţia formatorilor a fost notată aproape în majoritate cu calificativul foarte bine.
Metodele şi materialele folosite în prezentări , exemplele de bună practică ale formatorilor au oferit sugestii pentru activitățile și proiectele viitoare ale participanților.
Atmosfera plăcută şi structurarea activităţii, păstrarea ca și locație de desfășurarea a Bibliotecii județene a fost în asentimentul tuturor participanților.Ca sugestii pentru îmbunătățirea acestei activități: realizarea de excursii tematice, realizarea unei conferințe la nivel național, prezentarea mai multor activități realizate în biblioteci.

                      Coordonator activitate, 
               prof. metodist Pompilia Herman                Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu