miercuri, 11 decembrie 2013

Limbă și comunicare în CDI și bibliotecile școlareObiectiv: Valorificarea  inovaţiei pedagogice în activităţile specifice CDI și  bibliotecile școlare
Locul desfăşurării: Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Cluj-Napoca
Perioada desfăşurării: 20 noiembrie 2013
Formatori:
Mihaela TURCU  – profesor documentarist Liceul Teoretic  ”Mihai Eminescu

COMPETENŢE VIZATE:

1. Valorificarea  inovaţiei pedagogice în activităţile specifice CDI și  bibliotecile școlare
2. Utilizarea eficientă a resurselor CDI și  bibliotecile școlare
3. Dezvoltarea competențelor de comunicare  într-un context formal și nonformal 
    pentru promovarea de exemple de bune practici
 4. Dezvoltarea capacităţii de a comunica în scris şi verbal, de a înţelege şi a-i face pe 
    alţii să înţeleagă diferite mesaje în situaţii variate şi de a adopta strategia 
    potrivită scopului lecturii şi documentării (informare / instruire / de plăcere)
MODULE TEMATICE:
     Modul 1 – Axele colaborării profesor documentarist /bibliotecar - profesor de limba română
     Modul 2 – Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea de activităţi în echipă pedagogică Concluzii în urma prelucrării chestionarelor şi a desfăşurării activităţii de formare:

Prin modulele tematice propuse activitatea a stimulat participarea în echipă pedagogică a bibliotecarilor și a profesorilor de limba română, la realizarea de activități care se desfășoară 
în bibliotecă.
Relevante pentru activitatea didactică au fost materialele care au descris axele colaborări 
dintre profesori și bibliotecari.
                      


Metodele  activ – participative utilizate au asigurat captarea atenției și colaborarea foarte bună.
Materialele utilizate au fost bine alese și elaborate  și au servit la realizarea  scopului activității metodice.


                                    Activitatea formatorilor a fost apreciata cu calificative la superlativ având în vedere materialele 
suport foarte variate și consistente, bine documentate.Participanții au fost organizați în echipe mixte – bibliotecar- profesor de limba și literatura română.
Locația aleasă pentru desfășurarea activității metodice a oferit condițiile optime pentru atingerea obiectivelor .Număr de participanţi - bibliotecari şcolari, responsabili CDI, profesori de limba și literatura română a fost de 38 -  22 de bibiotecari și 16 profesori de limba și literatura română.
Având în vedere feed- back- ul participanţilor, obiectivele acestei activităţi metodice 
au fost realizate.

Sugestii pentru îmbunătăţirea activităţii:
Invitarea unor specialiști psihologi pentru a diversifica punctele de vedere.


Coordonator activitate,
     prof.metodist Pompilia HermanNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu