marți, 28 mai 2013

SIMPOZIONUL ,,PREUNIVERSITARIA”, ediţia a XXV - a, 20 aprilie 2013


Organizator: Casa Corpului Didactic Cluj

Locaţia: Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania” Cluj

Obiectiv: Promovarea inovaţiei şi creativităţii în activitatea didactică şi schimbul de bune    
                  practici         

Tematica simpozionului

·        Creativitate şi inovaţie în educaţie

·         Activităţile în CDI

·         Educaţia incluzivă

·         Proiecte educaţionale
În deschiderea activității,  doamna director al Casei Corpului Didactic Cluj, Dorina Kudor a rostit un cuvânt de bun venit participanților și a realizat o scurtă trecere în revistă a secțiunilor variate abordate la cele 25 de ediții  ale Simpozionului.

Prima parte a Simpozionului a debutat cu  pezentările în plen ale invitaților

Prof. MARIANA POP, Inspector şcolar general adjunct, Inspectoratul  Şcolar Judeţean Cluj 
Educaţia de calitate


Dl. LUCIAN GRĂMESCU, Director Operațiuni, Junior Achievement Romania


Educație de impact: strategii de integrare a metodologiilor nonformale learning by doing în educația formală  

Dl.TIBERIU GROZA, Director, Centrul judeţean pentru promovarea şi conservarea culturii tradiționale Cluj - Proiecte educaționale cu rol de cunoaștere și transmitere a culturii tradiționale la tânăra generație
                                   
Prof.dr. MUREŞAN EMILIA, Centrul Județean de Resurse şi Asistenţă Educaţională   Software-ul educaţional în predare şi învăţare
                     Lector dr. SIMONA ELENA BERNAT, Asociaţia Learn &Vision
                                              Mandala şi educaţia subtilă pentru valori
                       
                                

Partea a doua a Simpozionului a continuat cu susținerea lucrărilor pe cele patru secțiuni


Creativitate și inovație în educație

                                                               
 

Activitățile în CDI și Educația incluzivă
                         


Proiecte educaționale


Organizarea  activităţilor simpozionului  a fost realizată cu contribuția întregii echipe a Casei Corpului Didactic Cluj.


Lucrările susținute au fost publicate pe CD, cu ISSN 1842-7618.

Lucrările susținute în plen și lucrările prezentate pe secțiuni , cu grad mare de relevanță în domeniul didactic vor fi publicate și în revista online a Casei Corpului Didactic Cluj.Câteva din aprecierile participanților referitoare la simpozionul Preuniversitaria ediția a XXV-a  din perspectiva conținutului științific, al materialelor prezentate și a organizării:
 • Abordare diversă a tematicii simpozionului
 • Teme de interes general, actuale, inedite
 • Foarte bine structurat
 • Conținut științific relevant, grad de aplicabilitate ridicat
 • Bună organizare a resurselor material și temporale
 • Diversitatea prezentărilor în plen
 • Formatori și invitați de calitate
 • Dezbateri și critici constructive
 • Oportunități de dezvoltare de noi parteneriate
 • Prezentări agreabile, accesibile
 • Cadru propice pentru schimburi de experiență utile

Coordonator simpozion, 
prof. metodist Pompilia Herman 
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu