joi, 27 ianuarie 2022

ACTIVITATE DE INFORMARE ŞI CONSILIERE PENTRU CADRELE DIDACTICE DEBUTANTE ÎN VEDEREA SUSŢINERII EXAMENULUI DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT

 

Activitate metodică

Organizată în colaborare cu

Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj

Cadrele didactice debutante intră în sistemul de învățământ foarte bine pregătite din punct de vedere teoretic, dar mai puțin pregătite să facă față situațiilor specifice, concrete, din unitățile de învățământ. Sunt la început de carieră și este foarte important să nu se simtă singuri, să aibă pe cineva dispus și disponibil să ofere sprijin și îndrumare pentru pregătirea în vederea susținerii examenului de definitivat.

Acordarea definitivării în învățământ semnifică recunoașterea competențelor minime acceptabile, dobândite de către o persoană care a optat pentru cariera didactică și care garantează, în acest fel, că dispune de pregătirea necesară pentru exercitarea profesiei didactice și poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă.

De aceea am considerat că este necesară o activitate de informare și consiliere a debutanților, pe probleme specifice pregătirii și susținerii inspecțiilor la clasă, a realizării portofoliului profesional și a pregătirii în vederea susținerii probei scrise a examenului.

Activitatea s-a desfășurat online, pe platforma Google workspace a Casei Corpului Didactic Cluj, în data de 26 ianuarie 2022.

La activitate au participat din partea Inspectoratului Școlar Județean Cluj doamna Inspector Școlar General Marinela Marc, doamna Inspector Școlar General Adjunct Adelhaida Kerekes, doamna Inspector Școlar General Adjunct Anca Cristina Hodorogea, domnul Inspector Școlar Horea Corcheș.

Din partea Casei Corpului Didactic Cluj a participat la activitate doamna Director Mihaela Popescu și profesori metodiști. Activitatea a fost coordonată de către Dana Zoe Mateescu, profesor metodist.

Tematica prezentată este următoarea:

- Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de definitivare în învăţământ;

- Modele cadru de structură de subiect şi de barem de evaluare pentru examenul naţional de acordare a definitivării în învăţământ.

    Cei peste 100 de participanți au adresat întrebări legate de examenul de definitivare în învățământ, la care au primit răspunsuri bine documentate din partea d-lui Inspector Școlar Horea Corcheș.










Coordonator activitate

Dana Zoe Mateescu

                                                  Profesor metodist Casa Corpului Didactic Cluj





Un comentariu: