joi, 2 februarie 2017

Workshop Erasmus + „Dezvoltarea gândirii spaţiale la elevii cu deficienţă de vedere în vederea incluziunii”


Casa Corpului Didactic Cluj și Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere Cluj-Napoca, parteneri în cadrul proiectul Erasmus+ : „Empowering Spatial Thinking Of Students With Visual Impairment (VISTE), au organizat în zilele de 25 și 27 ianuarie 2017 două workshop-uri la care au fost invitaţi să participe profesor din cadrul Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere care lucrează cu copiii cu vârsta cuprinsă între 11- 15 ani. 

Locul desfășurării workshopului a fost Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca.
Scopul activităţii a fost introducerea conceptului de gândire spaţială prin realizarea conexiunii cu  platforma şi proiectul GEOTHNK, precum şi evidenţierea unor particularităţi în formarea competenţelor de gândire spaţială la elevii nevăzători. 


Agenda workhopului a cuprins:
a.) Prezentări: proiectul VISTE ,,Empowering Spatial Thinking of Students with Visual Impairment”, platforma GEOTHNK, gândirea spaţială – abilitate importantă pentru elevi; documentul ,,State of the Art Report” .
b. ) Activităţi practice pe grupe  pentru identificare conceptelor gândirii spaţiale  folosite în activităţile cu elevii cu deficienţe de vedere, precum şi probleme specifice în introducerea conceptelor gândirii spațiale la elevii cu deficiențe de vedere.
 c.) Aplicarea chestionarelor privind analiza de nevoi.
  La finalul workshopului participanţii au completat un chestionar referitor la metodele şi instrumentele  specifice  folosite în formarea competenţelor gândirii spaţiale precum şi dificultăţile pe care le pot întâmpina în adaptarea materialelor şi accesibilizare în vederea incluziunii şcolare a elevilor nevăzători. Informaţiile obţinute în cadrul workshopului vor sta la baza dezvoltării unui set de materiale didactice inovatoare care facilitează formarea competenţelor de gândire spaţială la elevii cu deficienţe vizuale.

Elementul de noutate în pregătirea şi desfăşurarea acestei activităţi de formare a fost accesibilizarea materialelor şi a metodelor pentru participanţii cu deficienţe de vedere, respectiv folosirea unor materiale scrise în Braille sau printate cu caractere mărite.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu