marți, 24 martie 2015

CONCURS INTERNATIONAL PENTRU CADRELE DIDACTICE

CONCURS INTERNAŢIONAL
de scenarii didactice GEOTHNK  pentru dezvoltarea gândirii spaţiale

Casa Corpului Didactic Cluj, în colaborare cu National Technical University şi Ellinogermaniki Agogi din Atena, Grecia, organizează în perioada aprilie – mai 2015 Concursul de scenarii didactice GEOTHNK pentru dezvoltarea gândirii spaţiale.
 Concursul se derulează în cadrul proiectului Semantic Pathways for Building a Spatially-Thinking Society” 543451-LLP-1-2013-1-GR-KA3-KA3MP.
Pot participa la concurs cadre didactice care predau orice disciplină, ciclul primar şi secundar.

Pentru a participa la concurs, cadrele didactice vor parcurge următoarele etape:
1.      Înregistrarea în comunitatea GEOTHNK pe platforma http://www.geothnk.eu/index.php/en/, în secţiunea ”GEOTHNK Community”;
2.      Elaborarea unui scenariu GEOTHNK care se bazează pe conceptele gândirii spaţiale. Scenariul va fi elaborat în limba engleză, pe platforma http://www.geothnk.eu/index.php/en , în secţiunea ”Resources”. Puteţi utiliza următoarele materiale de sprijin: Lista conceptelor (Anexa 1), Ghidul pentru elaborarea scenariului GEOTHNK (Anexa 2), Obiective educaţionale (Anexa 3);
3.      Transmiteti scenariul în format PDF la adresa de email ekypriotis@ea.gr, cu subiectul GEOTHNK International Contest.

Termenul limită pentru încărcarea pe platformă şi transmiterea scenariilor este 30 aprilie 2015.

Criteriile de evaluare
Pentru ca un scenariu GEOTHNK să fie valoros, acesta trebuie:
·         să asigure dezvoltarea gândirii spaţiale;
·         să fie bazat pe modelul predării prin investigaţie;
·         să implice utilizarea metodelor moderne de predare-învăţare-evaluare;
·         să implice abordarea interdisciplinară;
·         să îmbine contextul formal cu cel informal;
·         să permită elevilor o cât mai mare varietate de modalităţi de acţiune şi exprimare;
·         să încurajeze participarea elevilor la procesul de învăţare;
·         să ia în considerare imaginaţia şi creativitatea elevilor;
·         să utilizeze resurse digitale;
·         să permită dezvoltarea abilităţilor şi personalităţii elevilor.
Premii
În urma evaluării scenariilor de către o comisie specializată, vor fi selectate cele mai bune 5 scenarii GEOTHNK, iar autorii lor vor beneficia de o bursă pentru participarea la Şcoala de vară -  GEOTHNK Summer School 2015 -  în Grecia, timp de 6 zile. Bursa acoperă cheltuielile privind taxa pentru curs, transportul, cazarea şi masa.

Detalii suplimentare se pot obţine de pe site-ul http://goo.gl/WhfQzm .
Persoana de contact: Mihaela Popescu, mihaela.popescu2012@yahoo.com, mobil 0733661206.

Director Casa Corpului Didactic Cluj,                                              Coordonator Serviciul Proiecte,

   prof. Dorina Kudor                                                                                prof. Mihaela Popescu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu