joi, 29 noiembrie 2012

Conferinta-Physics- A New VisionConferinţa „Physics - A New Vision”

Organizator: Facultatea de Fizică, Universitatea Babeş- Bolyai din Cluj-Napoca
Parteneri: Casa Corpului Didactic Cluj
Obiectiv: Creionarea unei strategiile adecvate pentru promovarea imaginii fizicii prin refacerea colaborarii dintre mediul universitar si cel preuniversitar.
Perioada: 23 noiembrie 2012
Activităţi:
-          Deschiderea conferinţei :
o   Decan, profesor dr. Aurel Pop. Domnul decan a rostit un cuvânt de bun venit şi a prezentat  oportunităţile de formare oferite de către facultate, precum şi de dezvoltare profesională şi carieră, după absolvirea facultăţii.
-          Prezentarea în plen a lucrărilor interdisciplinare pe tematica conferinţei
o   S-au prezentat 18 lucrări elaborate de către 14 cadre didactice din învăţământul preuniversitar, 5 cadre didactice din învăţământul  universitar, cercetători, reprezentaţi ai mediului privat, parteneri ai Facultăţii de Fizică-          Vizitarea laboratoarelor  Facultăţii de Fizică
o   Laboratoarele Facultăţii sunt dotate la cel mai înalt nivel, astfel încât să se obţină performanţe superioare în cercetare. Activitatea studenţilor este coordonată de cadre didactice universitare cu multe stagii de formare la cele mai prestigioase universităţi din Europa.

-          Masă rotundă “Strategii pentru schimbarea imaginii fizicii”
o   Desfăşurată sub deviza „ Construim împreună: o nouă imagine a fizicii”, conferinţa s-a finalizat cu o dezbatere care a avut ca scop conturarea unor strategii pe termen scurt şi mediu, pentru promovarea unei noi imagini a fizicii, prin acţiuni comune ale celor două medii universitar şi preuniversitar, care să vizeze atât formarea profesorilor cât şi orgnizarea unor activităţi comune pentru atragerea elevilor către studiul acestei discipline şi către o carieră în cercetare.


-          Inchiderea lucrărilor conferinţei:
o   Au rostit aprecieri referitoare la desfăşurarea conferinţei şi la lucrările prezentate doamna inspector şcolar, prof. Luminiţa Chicinaş, domnul decan , prof. univ. dr. Aurel Pop, domnul prodecan, lect. dr. Alexandru Marcu


Organizarea şi coordonarea activităţilor conferinţei a fost realizată de către domnul prodecan, lector dr. Alexandru Marcu, din partea Facultăţii de Fizică şi de către prof. dr. Liliana Dana Lung, profesor metodist , din partea Casei Corpului Didactic Cluj, cu sprijinul doamnei inspector şcolar prof. Luminiţa Chicinaş, Inspectoratul Scolar General Cluj şi al doamnei director, prof. Eugenia Marcu, Şcoala Gimnazială „C-tin. Brancuşi”.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu