miercuri, 18 aprilie 2018

TUR IMAGINAR AL EUROPEI CU AVIONUL                 
Project: Empowering Spatial Thinking of Students with Visual Impairment
2016-1-EL01-KA201-023731

                  
Raportul activității de implementare a scenariului:
TUR IMAGINAR AL EUROPEI CU AVIONUL” -  Phase A

Instituțiile organizatoare
·         Casa Corpului Didactic Cluj
·         Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj – Napoca

Locațiile de desfășurare a activității
·         Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj-Napoca
·         Liceul Special pentru Deficienți de Vedere, Calea Dorobanților, Nr. 31, Cluj-Napoca, Romania
Grupul țintă
·         Elevi grupa de vârstă 12-15 ani, de la Liceul Special pentru Deficienți de Vedere, clasele  VII-VIII
Autorul scenariului implementat
Andriana Ondreiov, profesor de matematică, gradul didactic I
Profesorul care implementează scenariul
Andriana Ondreiov, profesor de matematică, gradul didactic I

Observatorul implementătii scenariului
Dina Maria Pripon, Profesor metodist Casa Corpului Didactic Cluj

Obiectivele scenariului
o   Dezvoltarea abilităților gândirii spațiale la elevii cu deficiente de vedere prin aplicații practice: identificarea pe harta Europei in relief a unor capitale, utilizarea unui tool kit pentru determinarea unui traseu,  măsurarea unor distante pe hartă, calcularea distanțelor reale cunoscând scara hărții, convertirea unităților de măsură in cele adecvate problemelor de rezolvat, calcularea timpilor de zbor intre două localități europene, calcularea orei locale.
o   Dezvoltarea capacităților elevilor deficienți de vedere de a se adapta unui mediu nou, Aeroportul International Avram Iancu din Cluj-Napoca, de a respecta regulile de deplasare si securitate specifice unui aeroport, de a explora interiorul unui avion, de a afla detalii tehnice despre zboruri.
o   Utilizarea tehnologiei  pentru a prezenta si viziona un colaj de imagini din capitalele propuse pentru vizitare, precum si audierea imnurilor naționale ale țărilor corespunzătoare.
o   Dezvoltarea capacităților de a recunoaște si a aplica noțiuni din mai multe discipline școlare cum ar fi matematica, geografia, fizica, TIC, artele, muzica in probleme de viața cotidiană.
Resursele folosite
-          Harta Europei in relief;
-          Rigla gradata;
-          Machete ale unor clădiri reprezentative care marchează capitalele destinate;
-          Fișe de lucru;
-          Calculator;
-          Computer legat la proiector și boxe;
-          Imprimanta 3D.

Conținutul scenariului
Scenariul cuprinde 3 etape principale:
-          etapa de pregătire,
-          etapa practică aplicativă
-          etapa teoretică integrativă.
Etapa inițială este necesară pentru pregătirea și implementarea unei vizite la aeroport, vizită în care elevii cu deficiență de vedere iau contact cu specificul transportului aerian.
Etapa practic aplicativă cuprinde deplasarea efectiv a elevilor, împreună cu însoțitorii, la Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj-Napoca
În etapa teoretică integrativă participanții vor utiliza noțiunile descoperite în etapele anterioare și, făcând apel la operații matematice învățate, vor calcula distanțele reale între două orașe pentru câteva rute aeriene europene.
Modul de desfășurare a activității
-          Distribuirea fișelor de lucru (în scriere obișnuită și în braille)
-          Topograful va citi scara hărții și va calcula câți km reali corespund la 1 cm pe hartă
-          Toți elevii vor consemna în fișă aceste date
-          Toți elevii vor consemna în fișă viteza medie de deplasare a unui avion
-          Pe rând, fiecare echipă va marca pe hartă localitatea de plecare și destinația prin machete, vor măsura distanța cu rigla gradată, vor calcula distanța reală, în teren și timpul de deplasare, ora locală și ora de sosire
-          Toate informațiile se notează în fișa de lucru
-          La fiecare aterizare echipa IT va prezenta un filmuleț despre cele mai reprezentative clădiri din capitala în care s-a ajuns pe fondul muzical al imnului țării corespunzătoare
-          Topograful va trage concluziile, consultându-se cu ceilalți elevi
-          Traseul imaginar a fost
Cluj-Napoca – Paris/ Paris – Londra/ Londra – Viena/ Viena – Cluj-Napoca-          Obiectivele marcate pe hartă cu machetele listate la imprimanta 3D

Paris – Turnul Eifel


Londra – Big Ban
Viena – Muzeul de istorie
    Un aspect pozitiv vis-a-vis de implementarea scenariului a fost - șansa de a descoperi un mediu mai puțin cunoscut de către acești elevi cu deficiențe de vedere și practic acumularea unui minim de cunoștințe utile pentru orientarea în spațiu, dacă s-ar regăsi într-o astfel de situație.

Activitatea în imagini
                                                                               
Proiectul de activitate va fi disponibil pentru alți specialiști pe platforma proiectului Viste.
Activitatea va fi prezentată altor specialiști în educație specială în cadrul unor activități metodice desfășurate în Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca.
Expert în curriculum și formare,
Pripon Dina Maria


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu