joi, 1 noiembrie 2018

,,Concursul Naţional de Creativitate Didactică în Domeniul Materialelor Auxiliare Destinate Educaţiei pentru Drepturile Omului, Democraţie şi o Cultură a Păcii”, Ediția a IX-a


Ministerul Educaţiei Naţionale, în colaborare cu Institutul Român pentru Drepturile Omului și Casa Corpului Didactic Cluj,  organizează  o dată la doi ani ,,Concursul Naţional de Creativitate Didactică în Domeniul  Materialelor Auxiliare Destinate Educaţiei pentru Drepturile Omului, Democraţie şi o Cultură a Păcii”.             Într-o primă etapă, a avut loc, la nivel județean,  jurizarea produselor  care se încadrează în una dintre secţiunile concursului: materiale didactice auxiliare pe tematica propusă inclusiv softuri, filme educationale, produse media; lucrări cu caracter metodico-ştiinţific şi aplicabilitate practică; reviste şi publicaţii periodice care au ca tematică educaţia pentru drepturile omului, democraţie şi o cultură a păcii.

                                                                        

               În perioada 29 octombrie -22 noiembrie 2018, la sediul Casei Corpului Didactic, Cluj vă invităm să vizitați Expoziția Națională a produselor selectate la nivelul municipiului București și a celorlalte județe participante. Produsele expuse valorizează munca depusă de  cadrele didactice pentru a facilita  educația elevilor în ceea ce privește drepturile omului, democrația și  cultura  păcii. Felicitări participanților pentru profesionalismul cu  au abordat participarea la acest concurs!

                

       Jurizarea și premierea la nivel național va avea loc în cursul lunii noiembrie, la sediul Institutului Român pentru Drepturile Omului  din București.
     Mulțumim  colegilor noștri de la Casa Corpului Didactic București, Casa Corpului Didactic Caraș-Severin, Casa Corpului Didactic Maramureș și Casa Corpului Brăila pentru sprijinul acordat în organizarea acestui concurs!

                                     

Eveniment „Împreună pentru siguranța on-line a copiilor și adolescenților”Inspectoratul Școlar Județean Cluj, Casa Corpului Didactic Cluj  și Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Cluj au organizat  evenimentul „Împreună pentru siguranța online a copiilor” în cadrul programului „Ora de Net” al Organizației Salvaţi Copiii. Acest eveniment a avut  loc  în luna octombrie 2018, la sediul Casei Corpului Didactic Cluj.
Evenimentul face parte dintr-o serie de întâlniri locale pe care echipa interdisciplinară formată din reprezentanţi ai Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, Casa Corpului Didactic Cluj, Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Cluj, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, precum şi Inspectoratul de Poliţie Cluj  le va derula în perioada octombrie 2018 - iunie 2019 şi au ca scop promovarea programului educaţional Ora de Net ( www.oradenet.ro).
În urma studiilor privind utilizarea Internetului de către copii, efectuate în cadrul proiectului Ora de Net, a fost relevat faptul că  46% dintre copii comunică online cu necunoscuți, iar jumătate dintre aceștia merg și se întâlnesc față în față cu acești străini. Totodată, 45% dintre copii declară că au fost afectați emoțional sau jigniți în ultimul an în spațiul virtual, 22% afirmă că au văzut sau primit mesaje cu caracter sexual, 42% dintre aceștia spunând că li s-a trimis personal un mesaj sau o imagine cu conținut explicit, iar 5% că li s-a solicitat o fotografie sau o înregistrare video în care să își arate părțile intime.
Având în vedere prevalența situațiilor de risc întâlnite de către copii pe Internet sau în activităţi asociate utilizării dispozitivelor mobile, echipa judeţeană de specialişti formată în cadrul proiectului Ora de Net a organizat evenimentul „Împreună pentru siguranța online a copiilor”.
La eveniment au fost prezente 66 de persoane din domenii variate conectate cu informarea, educaţia şi consilierea copiilor: cadre didactice, consilieri şcolari, poliţişti, specialişti, precum și reprezentanți ai consiliului elevilor.
Scopul acestui eveniment a fost creşterea nivelului de informare şi acţiune cu privire la modalităţile optime de prevenire şi combatere a abuzurilor în mediul online. Totodată, a fost promovată linia de informare şi consiliere privind siguranţa pe internet a copiilor, ctrl_AJUTOR, coordonată de Organizaţia Salvaţi Copiii şi disponibilă gratuit prin intermediul platformei www.oradenet.ro şi posibilitatea înscrierii în programul de voluntariat Ora de Net, oportunitate descrisă pe pagina www.oradenet.ro/fii-voluntar.
Evenimentul s-a desfășurat sub forma unei conferințe interactive, invitații au avut prezentări libere sau susținute de filme educative. Resursele folosite au fost cele oferite de proiectul Ora de Net, dar și resurse proprii ale Poliției Române folosite în campaniile de prevenire a pericolelor în mediul on-line. Participanții au fost interesați de subiect au pus întrebări și au adus sugestii valoroase pentru pregătirea evenimentelor ce vor urma. 
Etapele următoare ale proiectului presupun organizarea unor evenimente locale dedicate copiilor şi adolescenţilor cu tema „Relaționarea în mediul online” şi întâlniri adresate părinţilor pentru a le explica acestora situaţiile de risc pe care copiii le pot întâlni pe internet, precum şi metodele de sprijin pe care adulţii le au la dispoziţie.

marți, 18 septembrie 2018Proiectul  "EDICA - Educație - Dezvoltare Instituțională - Capacitate Administrativă"
Proiect cofinanțat din Fondul Social European
prin Programul Operațional Capital Uman 2014 -2020
 POCU/73/6/6/106522
Casa Corpului Didactic din Sibiu, în calitate de Beneficiar, implementează în perioada 27 martie 2018 – 27 septembrie 2020 proiectul „EDICA – Educație - Dezvoltare Instituțională - Capacitate Administrativă, POCU/73/6/6/106522, cofinanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, are o valoare totală de 6.038.982,57  lei, din care cofinanțarea UE este în valoare de 5.100.826,63 lei.

Echipa Casei Corpului Didactic Cluj desfășoară activități cu caracter de sprijin pentru cadrele didactice din județul Cluj, respectiv pentru grupul țintă în cadrul proiectului, prin promovarea beneficiilor și pachetului de măsuri oferit prin intermediul proiectului cadrelor didactice din învătământul preșcolar, școlar, gimnazial, precum și echipelor manageriale ale instituțiilor asociate.

Activitățile proiectului se vor derula în Județul Sibiu, la sediul CCD Sibiu, și în teritoriu, la centrul CCD din Mediaș și sediile instituțiilor de învățământ: Alțîna, Bazna, Brateiu, Chirpăr, Hoghilag, Laslea, Mihăileni, Nocrich, Roșia, precum și în județul Cluj, la sediul CCD Cluj, precum și la sediile a 5 instituții de învățământ din Municipiile Cluj, Dej și Turda: Școala Gimnazială Nicolae Iorga – Cluj Napoca, Școala Gimnazială Traian Dârja – Cluj Napoca, Liceul Tehnologic Special SAMUS - Cluj Napoca, Școala Gimnazială Specială Dej, Școala Profesională Poiana Turda.

Proiectului "EDICA – Educație-Dezvoltare Instituțională-Capacitate Administrativă" își propune să sprijine 14 școli din mediul rural și urban – 9 din județul Sibiu și 5 din Județul Cluj, prin implementarea corelată a unui mix de intervenții în zonele capacității administrative și întăririi instituționale a acestora, pe fondul dezvoltării unui context de colaborare a actorilor relevanți într-o structură consistentă de networking.
           

Pe parcursul implementarii proiectului:

- 458 cadre didactice din învățământul preșcolar, gimanzial și liceal vor participa la activități de formare in domeniul educatiei incluzive, menite să reducă riscul de Părăsire Timpurie a Școlii și absenteism;
- 14 manageri din școlile implicate vor participa la cursul” Management Instituțional” și echipele manageriale vor fi sprijinite în vederea implementării programului ”Diagrama Conceptului Calității”;
- 160 cadre didactice din 14 școli vor primi sprijin pentru încurajarea mobilității profesioniștilor în școli defavorizate;
- 467 membri ai rețelei de profesioniști în domeniul educației – EDICA vor participa la evenimentele de promovare, formare și mentorat organizate în cadrul proiectului.

            Proiectul își propune dezvoltarea unui context de colaborare activă între actorii relavanți pentru dezvoltarea capitalului uman și dezvoltarea capacității instituționale a școlii, prin măsuri integrate și inovative de instruire și formare a 458 de cadre didactice din școli defavorizate,  cu o ofertă de programe de formare în domeniul educatiei incluzive și a altor domenii selectate, menite să le dezvolte, în egală măsură competențele, atitudinile și motivațiile în soluționarea provocărilor diverse cărora trebuie sa le faca față cu maximă eficiență și profesionalism.  Scopul acestor servicii este de a transforma școlile proiectului în ,,școli prietenoase și de calitate, care asigură șanse egale, centrate pe nevoile elevilor.

Pentru mai multe informatii, vizitati pagina de facebook a proiectului, https://www.facebook.com/ccd.sibiu.ro

Persoane de contact:
Cluj: Mihaela Popescu, Coordonator C1 Cluj, edica.cluj@gmail.com  
Sibiu: Maria Pitariu, Coordonator C1 Sibiu,  edica.sibiu@gmail.com


joi, 30 august 2018

Implementarea scenariului VISTE "Integrarea conceptelor spațiale în deplasarea independentă"Autorii scenariului implementat: Hosu Cristina, Mateescu Dana Zoe

Observatorul implementării scenariului: Mateescu Dana Zoe - Profesor metodist Casa Corpului Didactic Cluj

Profesorul care a implementat scenariul Hosu Cristina - Profesor  Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj - Napoca

Aria tematică Orientare şi mobilitate

Participanţii la implementarea scenariului:
 3 elevi cu deficienţe de vedere: Chiorean Laura, Csutak Mercedes, Bogdan Ionuţ
Hosu Cristina – profesor LSDV
-  Mateescu Dana Zoe – profesor metodist CCD Cluj


Obiectivele scenariului: 

         Obiective generale:
OG1. Deplasarea pe un traseu prestabilit cu ajutorul hărţilor tactile;
OG2. Dezvoltarea şi  formarea unor  reprezetări  mentale a spaţiului înconjurător pe baza experienţei directe cu harta tactilă;
OG3. Dezvoltarea abilităţilor de citire şi manipulare a unei hărţi tactile/3D
OG4. Exploatarea informaţiilor acumulate ca urmare a deplasării pe un traseu.
OG5. Dezvoltarea capacităţii de a socializa cu persoane necunoscute.

         Obiective operaționale:
O1: Realizarea /execută o deplasare  pe un  traseu folosind punctele cardinale corect
O2:Identifică străzile paralele /perpendiculare
O3:Interiorizarea mentală a hărţii şi a itinerarului care va fi parcurs cu raportare la punctele cardinale;
O4:Anticiparea şi recunoaşterea reperelor de confirmare a traseului pe baza indicaţiilor anterior primite; 
O5:Dezvoltarea unor aptitudini comportamentale în timpul deplasării cum ar fi:
-          Modul de adresare când au nevoie de o informaţie;
-          Refuzul unui ajutor pe care îl consideră inadecvat;
-          Manifestarea sociabilităţii.
O6:Creşterea încrederii în sine, în puterea de a testa şi explora noi trasee.

Metodele folosite:
            - Explicaţia şi modelarea pentru provocarea curioţităţii

Profesorul a prezentat elevilor  harţile tactile, care redau un traseu nou. Li s-a propus elevilor un demers educațional care sa-i ajute să  se deplaseze independent pe traseul propus (cu ajutorul hărților tactile și a machetelor (mulajelor) 3D realizate la imprimanta tridimensională.

            -Explorarea hărţilor tactile şi a machetelor (mulajelor) 3D în etapa de formulare a întrebărilor şi de actualizare a cunoştinşelor referitoare la deplasarea în teren
Elevii au identificat pe hartă cât mai multe ”detalii” care să îi ajute în  timpul deplasării pe traseul propus şi au încercat să reţină aceste detalii. Au exersat în curtea şcolii elemente specifice deplasării în teren.

            -Deplasarea ghidata pe traseul propus în etapa de visit
Deplasarea cu însoţitor pe traseul parcurs şi identificarea puncetlor care au fost stabilite ca repere în deplasare

        -Confecţionarea propriei hărţi tactile şi prezentarea ei în etapele de discuţii şi reflecţie
Informaţiile pe care fiecare elev le-a adunat în urma parcurgerii traseului au fost utilizate pentru realizarea propriu-zisă a unei hărţi tactile /3D din diferite materiale, texturi, piese de lego etc. Elevii au transpus informaţiile acumulate într-un plan tactil propriu.

Metodele folosite considerăm că au fost adecvate nivelului de înţelegere şi de activare a elevilor, au fost bine alese şi armonios îmbinate în implementarea scenariului

Resursele folosite:

- Harta în relief realizată la Termoform care a reprezintat la o scară mai mică detalii asupra traseului ales și a furnizat informații legate de punctul de pornire, care este clădirea Liceului Special pentru Deficienți de Vedere și traseul până la Biserica Catolică (P-ța Unirii).
-          - calculator,
-          - imprimanta tridimensională,
-          - Termoform,
-          - gps pe telefon,
-          - baston alb  în timpul deplasării,
- lego 

Conţinutul scenariului:

Profesorul a prezentat elevilor  harţile tactile (elaborate la Termoform), care redau un traseu nou. Li s-a propus elevilor un demers educațional care sa-i ajute să  se deplaseze independent pe traseul propus (de la Liceului Special Pentru Deficienţi de Vedere, situat pe Calea Doronbanților şi Piața Unirii  (Statuia lui Matei Corvin) și intoarcerea pe Bulevardul 21 Decembrie 1989, Starda Petofi Sandor , Calea Dorobantilor (Lsdv).) cu ajutorul hărților tactile și a machetelor (mulajelor) 3D realizate la imprimanta tridimensională.


După explorarea hărții în relief şi  identificarea unor puncte de reper pe hartă s-a trecut la parcurgerea propriu-zisă a traseului împreună cu profesorul, după preferința elevului, utilizând tehnica ghidului sau utilizarea bastonului alb.

Deplasarea s-a realizat individual, cu fiecare elev.
În timpul deplasării elevii au încercat să incorporeze cât mai multe informații auditive, olfactive, vizuale, kinestezice prin deplasarea pe ruta. Elevii au fost încurajați să pună întrebări în timpul activității despre(numele străzilor pe care se deplasează, ce tip de intersecție traversează, sensul de mers al traficului , puncte de repere, indicii  sau caracteristici mai neobișnuite) și să-și înregistreze pe telefon/reportofon  informațiile care le ”strâng” de pe traseu.

Pe traseu elevii au identificat și fixat punctele de reper (la prima intersecție Catedrala ortodoxă este în dreapta sensului de mers iar viz-a-viz este Teatrun Național), s-a identificat sensul de mers al traficului, semafoarele sonore, trecerile de pietoni ...etc. Deplasarea pe ruta stabilită s-a făcut într-un ritm moderat, pentru ca fiecare elev să poată memora și procesa cât mai multă informație de pe traseu.

Elevii de clasele a VII-a şi a VIII-a au parcurs traseul integral. Eleva din clasa a V-a a exersat doar o parte din traseu.

La întoarcerea în şcoală fiecare elev a povestit despre ceea ce a reţinut, cum s-a simţit, cum apreciază că s-a descurcat pe traseul respectiv. Au făcut referiri privitoare la atitudinea pietonilor faţă de ei, la propriile sentimente, la dorinţa sau reţinerea de a exersa mai mult deplasarea pe acelaşi traseu.

Elevii şi-au creat propria hartă tactilă şi au prezentat-o colegilor indicând punctele de reper pe care le-au identificat pe traseu.

În opiniile elevilor participanţi la implementarea scenariului cele mai interesante/captivante aspecte au fost:
            - Deplasarea pe traseul stabilit;
            - Identificarea reperelor în deplasare;
            - Construirea propriei hărţi tactile

Cele mai provocatoare/greu accesibile aspecte din implementarea scenariului au fost considerate de către elevii participanţi la implementare:
         - Condiţiile meteo nefavorabile (căldura de afară în timplu parcurgerii traseului)


În opiniile profesorilor participanţi aspecte pozitive pentru elevii deficienți de vedere care au participat la implementarea  scenariului VISTE  au fost:

            - Elevii şi-au îmbogăţit bagajul de informaţii referitoare la traseul parcurs
            - Elevii şi-au format o hartă mentală corectă a traseului
            - Elevii au câştigat încredere în posibilitatea de a deveni independenţi în parcurgerea traselui 

În opiniile profesorilor participanţi aspectele dificile ale implementării scenariului VISTE pentru elevii deficienți de vedere au fost:

            -Existenţa unor factori perturbatori care pun în pericol deplasarea unui nevezator pe traseu (lucrări , bălţi, maşini parcate neregulamentar, etc.)

            -Traversarea străzilor la semafoare fără senzori auditivi
            - Aglomeraţia în traficul pietonal ţi rutier în funcţie de ora la care se realizează deplasarea


Dintre oportunitățile implementării scenariu VISTE pentru elevii deficienți de vedere evidenţiem:

            - Elevii şi-au îmbogăţit bagajul de informaţii referitoare la citirea unei hărţi tactile şi stabilirea reperelor în deplasare;
            - Elevii au avut ocazia să îşi descrie experienţele personale, să lucreze în echipă, să colaboreze;
            - Elevii au avut ocazia sa creeze propria lor hartă, exersând abilităţile manuale

Sugestii pentru îmbunătățirea implementării scenariului propus:

             Se poate extinde scenariul pentru realizarea unei activităţi interactive, mai complexe în care să se folosească Tool-kitul. Astfel că , elevii vor interacţiona cu un altfel de instrument, o hartă interactivă a traseului propus. Această hartă va putea fi explorată tactil primind şi informaţii auditive cu privire la străzi, intersecţii , puncte de reper. Elevii vor putea propune şi alte trasee (străzi adiţionale) între Piaţa Unirii şi Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere Cluj - Napoca.

Diseminarea activității de implementare a  scenariului:

          - Scenariul poate fi implementat tuturor elevilor cu deficienţe de vedere care doresc să exerseze deplasarea pe trasee noi .
               - Scenariul poate fi utilizat în şcolile speciale pentru deficienţi de vedere la orele orientare şi mobilitate(terapii specifice și de compensare) cât şi  pentru elevii cu deficienţe de vedere din şcolile de masă.

Explorarea şi construirea hărţilor tactile:marți, 17 iulie 2018Implementarea  scenariilor în faza  A a proiectului Empowering Spatial Thinking of Students with Visual Impairment 2016-1-EL01-KA201-023731


Instituțiile organizatoareCasa Corpului Didactic Cluj – CCDCluj, 
                                        Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj– Napoca 

Coordonatorul activității de implementare- Popescu Mihaela, Boca Alina
Observatorul implementării scenariilor - Herman Pompilia
Au fost implementate două scenarii didactice.
Titlul primului scenariu didactic implementat - Culoarea și percepția spațiului pictural
Profesorul care implementează scenariul- Bodea Elena-Daniela 
Obiective generale:
OG1. Stimularea creativităţii și a unui limbaj inedit de comunicare artistică prin cunoşterea unor tehnici plastice variate de exprimare artistică
OG2. Stimularea perceperii, înţelegerii spațiului plastic al unei picturi prin realizarea  unor colaje realizate cu materiale neconvenționale și texturi inedite
OG3. Adaptarea la un sistem inedit și variat de transpunere tactilă prin  utilizarea unor machete transpuse prin intermediul imprimantei 3D

Activităţile  creativ plastice nu au rolul de a creea un canon unic de reprezentare tactilă a unei picturi, ci importante sunt demersurile la care participă elevii cu deficienţe de vedere şi nevăzătorii.
Având toate aceste opțiuni de lucru, și posibilitatea ca lucarea să fie trecută prin foarte multe genuri de exprimare artistică desen în relief, transpunere la imprimantă 3D, transpunere tactilă cu texturi, fac ca fiecare demers să aibă existență singulară sau să se constituie ca o succesiune, în serie, a aceleiaşi lucrări. Seria ca și formă de lucru oferă posibilitatea unui alt ”privitor”(elev sau adult cu deficiențe viuzale) să exploreze pentru a ințelege mai ușor o intenție artistică. Bineînțeles ca mesajul artistic transmis poate fii altul decât intenția creatorului.

Metodele folosite au fost adecvate nivelului de înţelegere şi de activizare al elevilor, pentru studiul unei naturi  statice în tehnica desen și pictură care se regăsește în curriculum de studiu la nivel gimnaial pentru disciplina educație plastică.
Metodele au fost bine alese astfel încât conceptele urmărite : elementele de limbaj plastic, compoziția, raporturi și proporții, distanțe, texturi, plan apropiat, plan îndepărtat, tipuri și genuri artistice, tehnici plastice, să poată fi transmise şi înţelese pe toată durata de  implementare a scenariului.Metodele utilizate au permis accesibiliarea pentru nevăzători a perceperii și înțelegerii unei picturi prin intermediul unor transpuneri tactile.
Profesorul a realizat materialele didactice cu respectarea următoarelor rigori :
Identificarea unei lucrări plastice/pictură pentru transpunere, căutarea unor materiale de lucru: lut sau materiale neconvenționale, confecționarea machetelor ajutătoare, conceperea unui text descriptiv asupra lucrării propuse spre transpunere.  Machetele și desenele în relief ajutătoare trebuie să respecte căteva reguli cu privire la percepția cât mai eficientă a compoziției lucrării. Astfel acolo unde unele elemente se suprapun și se văd doar fragment de obiect ele trebuie redate în totalitate astfel încât să nu afecteze foarte tare structura compozițională a lucrării originale.Explorarea desenului în relief ce redă structura compozițională a lucrării se realizează și cu ajutorul ToolKit-ului. 
Culoarea a fost  transpusă tactil sub forma unor texturi, percepută însă afectiv, în urma percepției informațiilor descriptive audio asupra lucrării.
Astfel culoarea a fost  înlocuită cu materiale tactile așezate potrivit cunoscutelor legi compoziționale dar într-o formă cât mai expresivă, potrivit unor percepţii proprii, de a reda tactil o pictură.
Transpunerile tactile au scos pictura din bidimensionalitate în tridimensionalitate, iar materialele utilizate au fost  dintre cele mai neobişnuite: sfoară, materiale textile de texturi variate, seminţe, plastic, pastă, ipsos, aracet, ziare şi hârtii de texturi variate, lemn, lut, etc.
Activitatatea desfășurată în grupuri a permis ca la  nivel de clasă să se  realizeze mai multe transpuneri, variate ale aceleași lucrări.  
                                                           
                                     
                                         
                                        
                                          
                                      
Vizita la muzeu a generat discuții cu privire la:
 - abilităţile dobândite de către elevi de identificare şi recunoaştere a lucrărilor prezentate și identificarea în context istoric a lucrării studiate
-posibilitatea ca demersul lor din atelierul școlii să-și găsească locul în muzeu
Fiecare elev are posibilitatea de a-și concepe o descriere audio care să se constiutuie ghid de percepere și înțelegere a variantei de transpunere tactilă la care s-a ajuns. 

Toate lucrările realizate vor fi expuse în cadrul unei expoziţii realizate în sala de clasă. Cele mai bune lucrări vor fi prezentate în cadrul diferitelor evenimente desfăşurate la nivel de instituţie.

Cel de-al doilea scenariu didactic implementat - Modalități de percepere a fenomenelor meteorologice de către elevii cu deficiență de vedere

Profesorul care implementează scenariul- Morar Livia-Gina

Obiective generale:

OG1. Formarea  competențelor transversale prin studierea orientării spațiale, prin cunoașterea unor rute de deplasare

OG2. Explorarea  zonei ambientale a orașului, a efectelor poluării fonice prin folosirea tehnologiilor adaptate nevăzătorilor
OG3. Adaptarea la un sistem inedit și variat de transpunere tactilă prin  utilizarea unor machete transpuse prin intermediul imprimantei 3D

Metodele folosite au fost adecvate nivelului de înţelegere şi de activizare al elevilor, pentru dezvoltarea unei percepții personale asupra trăsăturilor climatice din oraș.Prin utilizarea acestor metode elevii si-au dezvoltat  inițiativa de-a lucra în echipă, de-a se documenta, de-a utiliza aparatura de cercetare,de-a respecta și proteja natura.

Cu ajutorul tipografiei Braille din cadrul liceului au fost  editate hărți tactile ale planului orașului Cluj-Napoca.
Cu ajutorul aplicației electronice Waze elevii s-au deplasat la locul de realizarea al experimentului didactic.
Elevii cu deficiență de vedere au fost  informați privind modul de orientare pe harta tactilă a planului localității, vor identifica principalele artere de circulație, mijloacele de transport folosite pentru a ajunge la  Facultatea de Geografie.
Cu ajutorul cercetătorului științific de la  Facultatea de Geografie, elevii au identificat amplasamentul aparatelor destinate studiului fenomenelor meteorologice, specificul vremii în oraș, precum și frecvența fenomenelor climatice de risc.
La indicațiile profesorului și a coordonatorului științific, elevii efectuează:
Ø  observații asupra strălucirii Soarelui: durată, intensitate;
Ø  observarea norilor: gradul de acoperire a cerului cu nori, culoarea acestora, altitudine la care se află;
Ø  observarea formelor de precipitaţii atmosferice;
Ø  stabilirea direcţiei, intensității și  a duratei vântului - cu ajutorul unei panglici legate de un stâlp.
În urma realizării experimentului elevii au  prezentat  următoarele concluzii:
 - vremea se studiază simplu, prin constatare directă asupra aspectelor referitoare la temperatura aerului, mișcările aerului, gradul de acoperire cu nori a boltei cerești, alte fenomene meteo.
- vremea se mai studiază pe baza observațiilor meteorologice și interpretarea  statistica a datelor. 
 Greu accesibil a fost  înțelegerea modului de funcționare al instrumenteleor folosite în realizarea experimentului deoarece a fost  necesară o descriere amănunțită a instrumentelor utilizate în determinarea practică.

          prof. metodist , Pompilia Herman