joi, 27 ianuarie 2022

ACTIVITATE DE INFORMARE ŞI CONSILIERE PENTRU CADRELE DIDACTICE DEBUTANTE ÎN VEDEREA SUSŢINERII EXAMENULUI DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT

 

Activitate metodică

Organizată în colaborare cu

Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj

Cadrele didactice debutante intră în sistemul de învățământ foarte bine pregătite din punct de vedere teoretic, dar mai puțin pregătite să facă față situațiilor specifice, concrete, din unitățile de învățământ. Sunt la început de carieră și este foarte important să nu se simtă singuri, să aibă pe cineva dispus și disponibil să ofere sprijin și îndrumare pentru pregătirea în vederea susținerii examenului de definitivat.

Acordarea definitivării în învățământ semnifică recunoașterea competențelor minime acceptabile, dobândite de către o persoană care a optat pentru cariera didactică și care garantează, în acest fel, că dispune de pregătirea necesară pentru exercitarea profesiei didactice și poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă.

De aceea am considerat că este necesară o activitate de informare și consiliere a debutanților, pe probleme specifice pregătirii și susținerii inspecțiilor la clasă, a realizării portofoliului profesional și a pregătirii în vederea susținerii probei scrise a examenului.

Activitatea s-a desfășurat online, pe platforma Google workspace a Casei Corpului Didactic Cluj, în data de 26 ianuarie 2022.

La activitate au participat din partea Inspectoratului Școlar Județean Cluj doamna Inspector Școlar General Marinela Marc, doamna Inspector Școlar General Adjunct Adelhaida Kerekes, doamna Inspector Școlar General Adjunct Anca Cristina Hodorogea, domnul Inspector Școlar Horea Corcheș.

Din partea Casei Corpului Didactic Cluj a participat la activitate doamna Director Mihaela Popescu și profesori metodiști. Activitatea a fost coordonată de către Dana Zoe Mateescu, profesor metodist.

Tematica prezentată este următoarea:

- Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de definitivare în învăţământ;

- Modele cadru de structură de subiect şi de barem de evaluare pentru examenul naţional de acordare a definitivării în învăţământ.

    Cei peste 100 de participanți au adresat întrebări legate de examenul de definitivare în învățământ, la care au primit răspunsuri bine documentate din partea d-lui Inspector Școlar Horea Corcheș.


Coordonator activitate

Dana Zoe Mateescu

                                                  Profesor metodist Casa Corpului Didactic Cluj

VACCINAREA - BENEFICII PENTRU IMUNITATEA ORGANISMULUI UMAN

 

Activitate metodică organizată de Casa Corpului Didactic Cluj

în parteneriat cu

Inspectoratul Școlar Județean Cluj

 

Casa Corpului Didactic Cluj s-a alăturat campaniei de conștientizare a cadrelor didactice privind vaccinarea, ca fiind cea mai bună cale de luptă împotriva bolilor grave și împotriva bolilor contagioase, prin organizarea activității metodice ”Vaccinarea – beneficii pentru imunitatea organismului uman”.

Activitatea s-a desfășurat online, pe platforma Google workspace a Casei Corpului Didactic Cluj, în două zile:

-         Partea I a avut loc în data de 20 octombrie 2021;

-         Partea a II–a a avut loc în data de 3 noiembrie 2021;

Din partea Inspectoratului Școlar Județean Cluj au participat la activitate doamna Inspector Școlar General Marinela Marc, doamna Inspector Școlar General Adjunct Adelhaida Kerekes, doamna Inspector Școlar General Adjunct Anca Cristina Hodorogea, doamna Inspector Școlar Felicia Boar și doamna Inspector Școlar Amalia Gurzău.

Din partea Casei Corpului Didactic Cluj au participat la activitate doamna Director Mihaela Popescu și profesorii metodiști. Activitatea a fost coordonată de către Dana Zoe Mateescu, profesor metodist.

La prima parte a activității au participat câțiva invitați speciali, experți în domeniul protecției sănătății publice:

-         D-l Prof. Univ. Dr. Răzvan Cherecheș, Director Departamentul de Sănătate publică a Universității Babeș – Bolyai” Cluj – Napoca;

-         D-na Dr. Daniela Rajka  - Medic școlar.

La a doua parte a activității au participat alți invitați speciali, experți în domeniul protecției sănătății publice:

-         D-l Dr. Mihai Moisescu – Goia – Director Direcția de Sănătate Publică Cluj;

-         D-na Dr. Violeta Briciu – Director Spitalul de boli infecțioase Cluj;

-         D-na Dr. Dorina Duma – Medic Șef – Direcția de Sănătate Publică;

-         D-na Dr. Carmen Durgheu – Medic epidemiolog Direcția de Sănătate Publică.

Discuțiile au subliniat faptul că vaccinarea este principalul instrument de prevenire primară a bolilor și una dintre măsurile cele mai eficiente din punct de vedere al costurilor în materie de sănătate publică. Imunizarea prin vaccinare este cea mai bună cale de apărare de care dispunem pentru a lupta împotriva bolilor grave, care pot fi prevenite și împotriva bolilor contagioase, care uneori pot fi mortale.

Se dorește o informare cât mai corectă a elevilor și a părinților acestora cu privire la vaccinuri și vaccinare. De aceea s-a făcut apel la cadrele didactice, cu preponderență la profesorii de biologie, pentru transmiterea mesajului științific, bine fundamentat, complet și pe înțelesul elevilor, în vederea informării corecte a acestora.

Din materialele prezentate:


Coordonator activitate

Dana Zoe Mateescu

Profesor metodist Casa Corpului Didactic Cluj

joi, 18 noiembrie 2021

ZIUA MONDIALĂ A BIBLIOTECILOR ŞCOLARE

 Activitate culturală derulată în sistem online, în data de  10 noiembrie 2021.

Din agenda activității:

 

1.      Blogul copiilor –instrument educativ online al Bibliotecii Județene "Octavian Goga" Cluj     Cristina Vidruțiu, bibliotecar Secția  pentru copii, Biblioteca Județeană “Octavian Goga”, Cluj- Napoca          

2.      Promovarea  proiectului  Limba și literatura română în noul context curricular de la idee la succes. Sugestii teoretice. Chei Metodologice. Smaranda Graur , Inspector scolar – curriculum și inspecție școlară, Inspectoratul Școlar Județean Cluj

3.      Prezentarea  publicaţiei  În sfârșit am o viață perfectă , autor  Horia Corcheș , Andreea Coroian-Goldiș, profesor  Liceul Teoretic  ”Onisifor Ghibu”, Cluj- Napoca


4.      Prezentarea  publicaţiei Lectura de plăcere de la teorie la exemple de bune practice,  nr. 4/2021, editura Casa Corpului Didactic Cluj, octombrie 2021, Mihaela Turcu, profesor documentarist  Liceul Teoretic  ”Mihai Eminescu”, Cluj- Napoca

5.      Prezentarea  publicaţiei  Managementul formării continue a cadrelor didactice. Din experiența echipei Casei Corpului Didactic Cluj, editura Casa Corpului Didactic Cluj, 2021, Mihaela Popescu, director Casa Corpului Didactic Cluj      


Coordonator activitate 
          prof. metodist Pompilia HERMAN         


joi, 14 octombrie 2021

Limba și literatura română pentru clasa a IX-a – plinuri și goluri curriculare

 

Locul desfăşurării:  Casa Corpului Didactic  în sistem online

Grup țintă: Profesorii clujeni de limba și literatura română maternă/ nematernă, care predau la clasa a IX-a (toate profilurile, toate filierele)

Perioada desfăşurării: 20 septembrie 2021

Durata: 3 ore

La activitatea științifică desfășurată în sistem online,  în cadrul șirului de conferințe propuse în cadrul proiectului științific DE LA IDEE LA SUCCES. SUGESTII TEORETICE. CHEI METODOLOGICE, au participat un număr de 113 cadre didactice. 

Din agenda activității:

1.Marinela Marc, Inspector școlar general, Inspectoratul Școlar Județean Cluj – deschiderea    

    activității

    Smaranda Graur, Inspector scolar – curriculum și inspecție școlară, Inspectoratul

            Școlar Județean Cluj– deschiderea și  moderatorul activității

2. Horia Corcheș, Inspectoratul Școlar Județean Cluj - Repere metodologice pentru aplicarea

    curriculumului la clasa a IX a în  anul școlar 2021- 2022

3. Lenuța Sfîrlea, Școala Gimnazială „Ioan Bob", Cluj- Napoca  - Profilul absolventului

4. Cristina Popescu, Colegiul Național „Gh.Șincai ", Cluj- Napoca- Repere metodologice pentru

aplicarea curriculumului la clasa a   IX a

5. Lavinia Fetti, Liceul Unitarian „Janos Zsigmond", Cluj- Napoca- Programa școlară pentru

minoritatea maghiară

6. Emilia Oltean, Liceul Teoretic „Petru Maior",  Gherla -Manuale și auxiliare pentru clasa a IX a

7. Mihaela Popa, Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu", Cluj- Napoca- Un demers didactic posibil

8. Alexandru Dudău , Colegiul  Național „Gh. Șincai”, Cluj- Napoca- Repere metodologice pentru

limba latină Coordonator activitate,
                                                  prof. metodist Pompilia Herman                                                                     
                                                                       

vineri, 11 iunie 2021

 

Simpozionul PREUNIVERSITARIA, ediția a XXXIII-a on-line


Promovarea inovaţiei şi creativităţii în activitatea didactică, schimbul de bune practici diseminate în cadrul  Simpozionul PREUNIVERSITARIA, ediția a XXXIII-a online. Evenimentului științific a fost organizat  de Casa Corpului Didactic Cluj în data de 27 mai 2021. 

Agenda simpozionului

Activitatea  în plen

   Cuvânt  de bun venit – Mihaela Popescu, director Casa Corpului Didactic Cluj

   Rolul dezvoltării personale și a competențelor transversale în educația viitorului –

                      Marinela Marc, Inspector Școlar General, Inspectoratul Școlar Județean Cluj               

      Aplicații ale abordării bazate pe reflecție în educația incluzivă-Andrea Hathazi,  

                      Conf. univ. dr.  Departamentul de Psihopedagogie Specială,  Universitatea Babeș-

                       Bolyai, Cluj-Napoca

      Tehnologii digitale în procesul de predare-învățare-evaluare. Gamificarea activităților de învățare - Silvia Iorgulescu, sef sector formare și pregătirea specialiștilor, Institutul Român pentru Drepturile Omului 

      Echipa  Casei Corpului Didactic Cluj- împreună în fața provocărilor erei digitale -  

                      Mihaela Popescu, director Casa Corpului Didactic Cluj 

După activitatea în plen au urmat lucrările pe cele trei secțiuni ale simpozionului 

 Secţiunea 1 – Creativitate şi inovaţie în educaţie

 Secţiunea 2– Proiecte educaţionale

 Secţiunea 3 – Resurse educaționale deschise și instrumente de predare online
  Responsabil activitate, prof. metodist Pompilia Herman

 

 

 


joi, 8 aprilie 2021

Comunicare și leadership – mai mult decât un program de formare – un gând, o metaforă, un vers

 

Dana Zoe Mateescu

Responsabil program formare

 

Programul de formare „Comunicare şi leadership”, acreditat prin O.M.E.C. 3019/08.01.2018 este unul dintre programele ,,emblematice ale Casei Corpului Didactic Cluj, deoarece el a fost reacreditat de două ori și a apărut în oferta de formare pe parcursul a 11 ani.

Programul a avut drept scop dezvoltarea competenţelor de comunicare şi a competențelor psihosociale, în vederea creşterii accesului la educaţie de calitate şi asigurării cadrului necesar formării competenţelor cheie şi competenţelor profesionale prin intermediul creşterii autorităţii decizionale la nivelul instituţiei şcolare.

        Participanţii la cursul de formare au fost puşi în situaţia de a descoperi cum să îşi dezvolte abilităţile de lider, pornind de la personalitatea fiecăruia şi cum să îi  influenţeze pe cei din jur (coechipieri sau subalterni şi beneficiari ai serviciilor educaţionale sau parteneri sociali), utilizând un spectru larg de forme şi instrumente de comunicare instituţională.

Obiectivele programului vizează:

-        Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi relaţionare ale cadrelor didactice, în vederea asigurării unui climat optim de încredere, responsabilitate şi siguranţă în şcoală, precum şi în vederea comunicării eficiente cu beneficiarii serviciilor educaţionale şi cu partenerii din comunitatea locală;

-         Dezvoltarea competenţelor psihosociale ale participanților la formare, în vederea adaptării unei conduite bazată pe profesionalism, norme deontologice, deschidere şi respect în orice situaţie

-        Dezvoltarea competenţelor de utilizare a noilor tehnologii de informare şi comunicare pentru implementarea strategiilor inovatoare, în contextul educaţional şi comunitar în care funcţionează şcoala.

 

Perioada dificilă prin care trecem de mai bine de un an de zile ne-a adus în situația de a regândi și reconfigura strategiile didacite formative, astfel încât calitatea demersurilor educaționale să nu se dilueze. Temerea că trecerea în online a unui program axat pe dezvoltarea competențelor de relaționare între oameni ar putea să distorsioneze parcursul firesc al dezvoltării leadershipului a fost una foarte mare. Cu toate emoțiile, cu toată ,,răceala ecranului, cu toată izolarea spațiului și senzația că vorbești singur, cred ca am reușit să finalizăm cu bine activitățile de formare derulate online.

Cadrele didactice au beneficiat de îndrumare personalizată. În vederea formării/dezvoltării competenţelor generale şi specifice ale programului de formare, cursanţii au fost implicaţi în activităţi interactive derulate online în grupuri mici, care au oferit atât posibilitatea conştientizării avantajelor şi dezavantajelor învăţării prin experienţă, cât, mai ales, împărtăşirea de bune practici. În vederea creşterii eficienţei comunicării, cursanţii au fost antrenaţi în situaţii concrete care exersează diferite tipuri de comunicare, respectiv forme de comunicare. Participanţii au studiat situaţii reale, au propus şi au ales soluţii pentru rezolvarea acestora.

Cred că trecerea în online a activităților de formare organizate în cadrul programului ,,Comunicare și leadership a fost un lucru benefic, deoarece a ,,spart tiparele formării clasice.  Participanții la formare s-au implicat mai mult emoțional, au trăit cu bucuire și dăruire fiecare moment de reflecție asupra propriei personae, asupra rolurilor pe care le interpretăm, cât mai bine posibil, în activitatea noastră, în familiile noastre, în comunitatea în care trăim.

Am crezut că doar eu, în calitate de formator, am avut impresia reuțitei, am trăit fiorul emoțiilor pozitive împărtășite și am simțit căldura zâmbetelor din spatele ecranului. Dar cred că nu a fost doar o impresie. Cred că și cursanții au simțit aceleași emoții benefice și constructive. Dovadă stau gândurile lor frumoase pe care le-am regăsit cu bucurie în temele lor. Vă invit să citiți câteva dintre ele:

 


 
 

 

 

 

joi, 18 martie 2021

 

Pregătirea emisiunii Teleșcoala pentru clasele primare

 

În data de 9 octombrie 2020 s-a desfășurat activitatea metodică online „Activități de pregătire a emisiunii teleșcoală pentru clasele primare - linia maghiară“, numărul participanților fiind de 26  de cadre didactice din județul Cluj.

Temele abordate au fost:

1. Organizarea emisiunii Teleșcoala pe linie magiară pentru disciplinele din clasele primare;

2. Exemple de practici de predare în învățământul primar – linia maghiară.

Inspector pentru învățământul preprimar și primar-linia maghiară, domnul Szabó Gábor, formatorul acestei activități,  a solicitat cadrelor didactice prezente la această activitate puncte de vedere pentru pregătirea scenariilor lecțiilor din cadrul emisiunii „Teleşcoala” (o emisiune produsă integral de Televiziunea Română, în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării care furnizează tematica, ordinea lecţiilor şi profesorii care vor susţine cursurile).

În urma prezentării unor exemple de bune practici de către cadrele didactice, s-a ajuns la concluzia că ar trebui să le oferim elevilor în procesul instructiv-educativ mai multă motivație, stimulare și încurajare în vederea comunicării. Putem astfel organiza activitățile de predare-învățare ținând cont de stilurile de învățare ale elevilor și de tipul de inteligență.

 

                                                                                         Responsabil activitate,

                                                                                    prof. metodist Edmund Ienei