sâmbătă, 25 iulie 2020

RAPORT privind formarea formatorilor pe temele educația incluzivă a grupurilor dezavantajate și drepturile omului


Educaţia din perspectiva  incluziunii în comunităţile educaţionale a grupurilor dezavantajate și Educația pentru drepturile omului și cetățenie democratică, sunt două teme abordate în cadrul seminariilor de formare la care au participat profesorii metodiști în cadrul proiectului „Enhancing Quality in Teachers’ Training”.
Având în vedere obiectivele generale pentru cele două participări la seminarii și anume furnizarea unor activități de formare și consiliere pe tema drepturilor omului – cetățenie democratică și a educației incluzive a grupurilor dezavantajate,  experiența participării profesorilor metodiști la cele două seminarii amintite mai sus, a fost diseminată în data de 26 iunie 2020, în cadrul activității metodice desfășurate cu formatorii-colaboratori  ai  Casei Corpului Didactic Cluj. 
Situația globală și măsurile la nivel național ne-au determinat să experimentăm și un alt mod de desfășurare a acestei activități și anume în sistem online.

Scopul activității Dezvoltarea competențelor de proiectare și implementare a unor demersuri formative pe tematica educației incluzive a grupurilor dezavantajate și pe tematica promovării, cunoașterii și respectării drepturilor omului.

Colegii noștri, profesorii metodiști Dana-Zoe  Mateescu și Edmund Ienei au prezentat un materialul pregătit pentru această întâlnire. Cu spijinul întregii echipe de metodiști de la Casa Corpului Didactic Cluj, am reușit pe parcursul prezentărilor  să informăm și să transmitem colaboratorilor formatori,  informații legate de dezvoltarea capacității de a concepe, realiza și evalua formări pentru cadrele didactice și alți profesioniști din domeniul educației în domeniul educaţiei grupurilor dezavantajate și a drepturilor omului precum și despre  metode de predare noi și eficiente în educația adulților din Norvegia.
Am prezentat colegilor formatori necesitatea planificării unor viitoare activități pe aceste teme și importanța folosirii de instrumente de cercetare preluate și updatate  ca urmare a vizitelor realizate la instituții norvegiene care se ocupă de educația și formarea adulților.
Diversitatea și autenticitatea agendei activității, conţinutul inovativ, interactiv,  au fost apreciate prin feedback-ul oferit pe chat de către participanții la această activitate.


miercuri, 27 februarie 2019

Activitatea de implementare și validare a scenariului - Jocul de Torball


 

Project: Empowering Spatial Thinking of Students with Visual Impairment
2016-1-EL01-KA201-023731
   Dezvoltarea abilităților gândirii spațiale la elevii cu deficiente de vedere prin aplicații practice: orientarea și mobilitatea în spațiu, măsurarea lungimii, lățimii terenului, masurarea distanțelor dintre diferite repere pe terenul de torball
     Dezvoltarea calităților motrice specifice torballului
    Învățarea, dezvoltarea procedeelor tehnice și tactice din jocul de torball: lansarea mingii, plonjonul.
  
  Dina Maria PRIPON, Profesor metodist Casa Corpului Didactic Cluj

vineri, 16 noiembrie 2018

Workshop-ul cu tema România Smart: Ţara Comunităţilor care Învaţă


Workshop-ul cu tema România Smart: Ţara Comunităţilor care Învaţă, organizat de casa Corpului Didactic Cluj în parteneriat cu Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică şi Mecanică a Universității Tehnice din Cluj-Napoca s-a desfăşurat în cadrul Congresului AMMA 2018, The IVth International Congress of Automotive and Transport Engineering.


După cuvântul de bun venit, adresat participanţilor de către domnul profesor universitar doctor inginer, Vistrian Mătieş, amfitrionul evenimentului, au avut loc luările de cuvânt.
Domnul profesor Vistrian Mătieş a prezentat proiectul „România Smart. Ţara comunităţilor care învaţă” adresat comunităţii locale.  Acesta este prezentat pe site-ul www.smarteducation-clujnapoca.ro.

Proiectul are drept scop valorificarea potențialului tehnico-științific al Platformei Naționale de Mecatronică (PNM), pentru dezvoltarea Platformei Naționale pentru Educație Smart și Învățare Organizațională (PNESIO). PNM este rezultatul efortului în cercetare, susținut de peste un sfert de veac (1990-prezent), de către specialiștii Departamentului de Mecatronică al Universității Tehnice din Cluj-Napoca, într-un parteneriat academic ce a reunit specialiștii Departamentelor de Mecatronică din  11 universități din țară. Efortul în cercetare a vizat dezvoltarea tehnologiilor educaționale inteligentre și promovarea conceptului de învățare organizațională în învățământul din Romania. Pe acest fundament se va dezvolta Romania Smart. În societatea cunoașterii mecatronica este mediu pentru educație smart și învățare organizațională.
Comunitățile inteligente sunt rezultatul învățării, al cunoașterii, al creației și inovării. Oamenii inteligenți  sunt rezultatul educației inteligente. Comunitățile învață prin cetățenii lor care, sunt integrați în organizații care învață (familie, școli, universități, firme etc.). Conceptul “Organizații care învață”, poate fi de interes deopotrivă la nivel academic și la nivelul firmelor. Experiența mondială confirmă acest lucru.  Demersurile în acest sens sunt esențiale pentru crearea și dezvoltarea unei stări de spirit care să stimuleze activarea resurselor necesare susținerii efortului pentru consolidarea in ansamblu a pilonilor specifici Comunităților Smart.
Au luat cuvântul şi au avut prezentări în plen: domnul Ioan Vlaşin, directorul Şcolii Gimnaziale “Mihai Eminescu” din Ighiu, judeţul Alba şi Daniela Oprea Daniela, profesor la Colegiul Tehnic Turda, doctoranzi, domnul şef de lucrări doctor inginer Ciprian Lăpuşan de la Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică şi Mecanică.
Cuvântul de încheiere a fost oferit domnului Alexandru Mironov, care a participat la activitate în calitate de jurnalist la Revista “Ştiinţă şi Tehnică”, https://stiintasitehnica.com.
Dintre conceptele abordate, considerate de catre participanții la activitate a fi cele mai interesante, amintim: integronica – ştiinţa integrării tuturor domeniilor cunoaşterii , mişcarea naţională pentru emanciparea învăţământului românesc, SMART- arta de a gestiona sisteme, predarea bazată pe ataşament, școala pe roţi, comunitate care învaţă, transdisciplinaritate, gândire sistemică, învăţare organizaţională, mecatronic Style (Arta în educaţie).

Coordonator activitate,
profesor metodist,
Liliana Dana Lung
·   

joi, 15 noiembrie 2018

Ziua mondială a bibliotecilor şcolare - 14 noiembrie 2018

Sărbătorirea Centenarului Marii Uniri reprezintă pentru Casa Corpului Didactic Cluj o prioritate a anului 2018. Astfel evenimentul  cultural Ziua mondială a bibliotecilor şcolare s-a desfăşurat anul acesta sub semnul celebrării Centenarului Marii Uniri. 
In acest sens prima parte a evenimentului cultural Ziua mondială a bibliotecilor şcolare a fost dedicată lecturii şi partea a doua, sărbătoririi Centenarului Marii Uniri.
Momentul de deschidere al evenimentului a aparţinut doamnei director al Casei Corpului Didactic Mihaela Popescu.

Doamna inspector şcolar de limba şi literatura română, de  la Inspectoratul Judeţean Cluj, Smaranda Graur, a avut o intervenţie în care a subliniat importanța lecturii în formarea competențelor de comunicare.

A urmat prezentarea publicaţiei “ Lectura de plăcere de la teorie la exemple de bune practici”editura CCDCluj, octombrie 2018 de către doamna Mihaela Turcu, profesor documentarist  la  Liceul Teoretic  ”Mihai Eminescu”, Cluj- Napoca. 
În continuare bibliotecarilor şcolari şi cadrelor didactice prezente la eveniment le-au fost oferite Soluții Qulto pentru bibliotecide către Diana Ghiorghieș, Country Manager Romania, Cultware SRL.


Introducerea în atmosfera sărbătoririi Centenarului Marii Uniri s-a realizat prin prezentarea doamnei Diana Baciu, bibliotecar la Secția  de artăBiblioteca Județeană “Octavian Goga”, Cluj-
Napoca,  Centenarul Marii Uniri la bibliotecă.


A urmat prezentarea publicaţiei “ Activități dedicate celebrării Centenarului Marii Unirieditura CCDCluj, octombrie 2018 şi premierea participanților  care au contribuit la realizarea acesteia.
Publicaţia cuprinde articole care descriu proiecte, evenimente, activităţi dedicate Centenarului Marii Uniri, derulate în 14 unităţi de învăţământ din judeţul Cluj. 
Scopul acestui volum a fost formarea unei atitudini pozitive a elevilor faţă de istoria şi faţă de  trecutul poporului, cultivarea valorilor de patriotism şi mândrie naţională.
                                  
Momentul artistic dedicat sărbătoririi Centenarului Marii Uniri a încheiat evenimentul cultural.
Ne-au făcut să trăim momente emoţionante de mândrie naţională:
 - Pop David Patrick, elev clasa a IV-a, Liceul Teoretic “Avram Iancu”, Cluj- Napoca,  coordonator prof. pentru  înv. primar Câmpean Adriana 
- Ansamblul folcloric de copii Doina al Asociatiei Tradiţii Cluj- conducerea artistică
prof. Camelia şi Neluţu Motoc- Grup de elevi de la Școala Gimnazială “Gheorghe Sincai”, Floreşti care au prezentat un colaj de poezii şi cântece închinate Marii Uniri de la 1918, coordonator prof.pentru înv. primar  Andreica Daciana Maria
- Sceneta - Calea rezoluției Unirii, prezentat de un grup de elevi de la Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu”, Cluj- Napoca, coordonatori prof. Hossu Ofelia, prof. Năsăudean Nicoleta, regia piesei de teatru: prof. Borza Emilia
 


- La ALBA noi plecăm- cântece închinate Marii Uniri de la 1918, grupul  OLPRETUL, 
Școala Gimnazială Bobîlna, coordonatori  prof. Vescan Adina Simona, prof. Samsudean Flavia Alina  
-  Scenetă - Elev peste timp, trupa de teatru CATHARSIS, Colegiul Tehnic Victor Ungureanu“,  Câmpia Turzii, coordonator, bibliotecar  Goia Cristina Antonia
- Grupul de dans de la Școala Gimnazială Frata, coordonat de instructor Bucur Romulus, a încheiat momentul artistic cu o Suită de dansuri.


Mulțumim gazdelor noastre, Biblioteca Județeană “Octavian Goga”, Cluj- Napoca!
Multumim tuturor participanţilor care au contribuit la reuşita evenimentului cultural!

prof. metodist Pompilia Herman 
                                                 
                         

joi, 1 noiembrie 2018

,,Concursul Naţional de Creativitate Didactică în Domeniul Materialelor Auxiliare Destinate Educaţiei pentru Drepturile Omului, Democraţie şi o Cultură a Păcii”, Ediția a IX-a


Ministerul Educaţiei Naţionale, în colaborare cu Institutul Român pentru Drepturile Omului și Casa Corpului Didactic Cluj,  organizează  o dată la doi ani ,,Concursul Naţional de Creativitate Didactică în Domeniul  Materialelor Auxiliare Destinate Educaţiei pentru Drepturile Omului, Democraţie şi o Cultură a Păcii”.             Într-o primă etapă, a avut loc, la nivel județean,  jurizarea produselor  care se încadrează în una dintre secţiunile concursului: materiale didactice auxiliare pe tematica propusă inclusiv softuri, filme educationale, produse media; lucrări cu caracter metodico-ştiinţific şi aplicabilitate practică; reviste şi publicaţii periodice care au ca tematică educaţia pentru drepturile omului, democraţie şi o cultură a păcii.

                                                                        

               În perioada 29 octombrie -22 noiembrie 2018, la sediul Casei Corpului Didactic, Cluj vă invităm să vizitați Expoziția Națională a produselor selectate la nivelul municipiului București și a celorlalte județe participante. Produsele expuse valorizează munca depusă de  cadrele didactice pentru a facilita  educația elevilor în ceea ce privește drepturile omului, democrația și  cultura  păcii. Felicitări participanților pentru profesionalismul cu  au abordat participarea la acest concurs!

                

       Jurizarea și premierea la nivel național va avea loc în cursul lunii noiembrie, la sediul Institutului Român pentru Drepturile Omului  din București.
     Mulțumim  colegilor noștri de la Casa Corpului Didactic București, Casa Corpului Didactic Caraș-Severin, Casa Corpului Didactic Maramureș și Casa Corpului Brăila pentru sprijinul acordat în organizarea acestui concurs!

                                     

Eveniment „Împreună pentru siguranța on-line a copiilor și adolescenților”Inspectoratul Școlar Județean Cluj, Casa Corpului Didactic Cluj  și Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Cluj au organizat  evenimentul „Împreună pentru siguranța online a copiilor” în cadrul programului „Ora de Net” al Organizației Salvaţi Copiii. Acest eveniment a avut  loc  în luna octombrie 2018, la sediul Casei Corpului Didactic Cluj.
Evenimentul face parte dintr-o serie de întâlniri locale pe care echipa interdisciplinară formată din reprezentanţi ai Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, Casa Corpului Didactic Cluj, Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Cluj, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, precum şi Inspectoratul de Poliţie Cluj  le va derula în perioada octombrie 2018 - iunie 2019 şi au ca scop promovarea programului educaţional Ora de Net ( www.oradenet.ro).
În urma studiilor privind utilizarea Internetului de către copii, efectuate în cadrul proiectului Ora de Net, a fost relevat faptul că  46% dintre copii comunică online cu necunoscuți, iar jumătate dintre aceștia merg și se întâlnesc față în față cu acești străini. Totodată, 45% dintre copii declară că au fost afectați emoțional sau jigniți în ultimul an în spațiul virtual, 22% afirmă că au văzut sau primit mesaje cu caracter sexual, 42% dintre aceștia spunând că li s-a trimis personal un mesaj sau o imagine cu conținut explicit, iar 5% că li s-a solicitat o fotografie sau o înregistrare video în care să își arate părțile intime.
Având în vedere prevalența situațiilor de risc întâlnite de către copii pe Internet sau în activităţi asociate utilizării dispozitivelor mobile, echipa judeţeană de specialişti formată în cadrul proiectului Ora de Net a organizat evenimentul „Împreună pentru siguranța online a copiilor”.
La eveniment au fost prezente 66 de persoane din domenii variate conectate cu informarea, educaţia şi consilierea copiilor: cadre didactice, consilieri şcolari, poliţişti, specialişti, precum și reprezentanți ai consiliului elevilor.
Scopul acestui eveniment a fost creşterea nivelului de informare şi acţiune cu privire la modalităţile optime de prevenire şi combatere a abuzurilor în mediul online. Totodată, a fost promovată linia de informare şi consiliere privind siguranţa pe internet a copiilor, ctrl_AJUTOR, coordonată de Organizaţia Salvaţi Copiii şi disponibilă gratuit prin intermediul platformei www.oradenet.ro şi posibilitatea înscrierii în programul de voluntariat Ora de Net, oportunitate descrisă pe pagina www.oradenet.ro/fii-voluntar.
Evenimentul s-a desfășurat sub forma unei conferințe interactive, invitații au avut prezentări libere sau susținute de filme educative. Resursele folosite au fost cele oferite de proiectul Ora de Net, dar și resurse proprii ale Poliției Române folosite în campaniile de prevenire a pericolelor în mediul on-line. Participanții au fost interesați de subiect au pus întrebări și au adus sugestii valoroase pentru pregătirea evenimentelor ce vor urma. 
Etapele următoare ale proiectului presupun organizarea unor evenimente locale dedicate copiilor şi adolescenţilor cu tema „Relaționarea în mediul online” şi întâlniri adresate părinţilor pentru a le explica acestora situaţiile de risc pe care copiii le pot întâlni pe internet, precum şi metodele de sprijin pe care adulţii le au la dispoziţie.

marți, 18 septembrie 2018Proiectul  "EDICA - Educație - Dezvoltare Instituțională - Capacitate Administrativă"
Proiect cofinanțat din Fondul Social European
prin Programul Operațional Capital Uman 2014 -2020
 POCU/73/6/6/106522
Casa Corpului Didactic din Sibiu, în calitate de Beneficiar, implementează în perioada 27 martie 2018 – 27 septembrie 2020 proiectul „EDICA – Educație - Dezvoltare Instituțională - Capacitate Administrativă, POCU/73/6/6/106522, cofinanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, are o valoare totală de 6.038.982,57  lei, din care cofinanțarea UE este în valoare de 5.100.826,63 lei.

Echipa Casei Corpului Didactic Cluj desfășoară activități cu caracter de sprijin pentru cadrele didactice din județul Cluj, respectiv pentru grupul țintă în cadrul proiectului, prin promovarea beneficiilor și pachetului de măsuri oferit prin intermediul proiectului cadrelor didactice din învătământul preșcolar, școlar, gimnazial, precum și echipelor manageriale ale instituțiilor asociate.

Activitățile proiectului se vor derula în Județul Sibiu, la sediul CCD Sibiu, și în teritoriu, la centrul CCD din Mediaș și sediile instituțiilor de învățământ: Alțîna, Bazna, Brateiu, Chirpăr, Hoghilag, Laslea, Mihăileni, Nocrich, Roșia, precum și în județul Cluj, la sediul CCD Cluj, precum și la sediile a 5 instituții de învățământ din Municipiile Cluj, Dej și Turda: Școala Gimnazială Nicolae Iorga – Cluj Napoca, Școala Gimnazială Traian Dârja – Cluj Napoca, Liceul Tehnologic Special SAMUS - Cluj Napoca, Școala Gimnazială Specială Dej, Școala Profesională Poiana Turda.

Proiectului "EDICA – Educație-Dezvoltare Instituțională-Capacitate Administrativă" își propune să sprijine 14 școli din mediul rural și urban – 9 din județul Sibiu și 5 din Județul Cluj, prin implementarea corelată a unui mix de intervenții în zonele capacității administrative și întăririi instituționale a acestora, pe fondul dezvoltării unui context de colaborare a actorilor relevanți într-o structură consistentă de networking.
           

Pe parcursul implementarii proiectului:

- 458 cadre didactice din învățământul preșcolar, gimanzial și liceal vor participa la activități de formare in domeniul educatiei incluzive, menite să reducă riscul de Părăsire Timpurie a Școlii și absenteism;
- 14 manageri din școlile implicate vor participa la cursul” Management Instituțional” și echipele manageriale vor fi sprijinite în vederea implementării programului ”Diagrama Conceptului Calității”;
- 160 cadre didactice din 14 școli vor primi sprijin pentru încurajarea mobilității profesioniștilor în școli defavorizate;
- 467 membri ai rețelei de profesioniști în domeniul educației – EDICA vor participa la evenimentele de promovare, formare și mentorat organizate în cadrul proiectului.

            Proiectul își propune dezvoltarea unui context de colaborare activă între actorii relavanți pentru dezvoltarea capitalului uman și dezvoltarea capacității instituționale a școlii, prin măsuri integrate și inovative de instruire și formare a 458 de cadre didactice din școli defavorizate,  cu o ofertă de programe de formare în domeniul educatiei incluzive și a altor domenii selectate, menite să le dezvolte, în egală măsură competențele, atitudinile și motivațiile în soluționarea provocărilor diverse cărora trebuie sa le faca față cu maximă eficiență și profesionalism.  Scopul acestor servicii este de a transforma școlile proiectului în ,,școli prietenoase și de calitate, care asigură șanse egale, centrate pe nevoile elevilor.

Pentru mai multe informatii, vizitati pagina de facebook a proiectului, https://www.facebook.com/ccd.sibiu.ro

Persoane de contact:
Cluj: Mihaela Popescu, Coordonator C1 Cluj, edica.cluj@gmail.com  
Sibiu: Maria Pitariu, Coordonator C1 Sibiu,  edica.sibiu@gmail.com