joi, 14 octombrie 2021

Limba și literatura română pentru clasa a IX-a – plinuri și goluri curriculare

 

Locul desfăşurării:  Casa Corpului Didactic  în sistem online

Grup țintă: Profesorii clujeni de limba și literatura română maternă/ nematernă, care predau la clasa a IX-a (toate profilurile, toate filierele)

Perioada desfăşurării: 20 septembrie 2021

Durata: 3 ore

La activitatea științifică desfășurată în sistem online,  în cadrul șirului de conferințe propuse în cadrul proiectului științific DE LA IDEE LA SUCCES. SUGESTII TEORETICE. CHEI METODOLOGICE, au participat un număr de 113 cadre didactice. 

Din agenda activității:

1.Marinela Marc, Inspector școlar general, Inspectoratul Școlar Județean Cluj – deschiderea    

    activității

    Smaranda Graur, Inspector scolar – curriculum și inspecție școlară, Inspectoratul

            Școlar Județean Cluj– deschiderea și  moderatorul activității

2. Horia Corcheș, Inspectoratul Școlar Județean Cluj - Repere metodologice pentru aplicarea

    curriculumului la clasa a IX a în  anul școlar 2021- 2022

3. Lenuța Sfîrlea, Școala Gimnazială „Ioan Bob", Cluj- Napoca  - Profilul absolventului

4. Cristina Popescu, Colegiul Național „Gh.Șincai ", Cluj- Napoca- Repere metodologice pentru

aplicarea curriculumului la clasa a   IX a

5. Lavinia Fetti, Liceul Unitarian „Janos Zsigmond", Cluj- Napoca- Programa școlară pentru

minoritatea maghiară

6. Emilia Oltean, Liceul Teoretic „Petru Maior",  Gherla -Manuale și auxiliare pentru clasa a IX a

7. Mihaela Popa, Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu", Cluj- Napoca- Un demers didactic posibil

8. Alexandru Dudău , Colegiul  Național „Gh. Șincai”, Cluj- Napoca- Repere metodologice pentru

limba latină Coordonator activitate,
                                                  prof. metodist Pompilia Herman                                                                     
                                                                       

vineri, 11 iunie 2021

 

Simpozionul PREUNIVERSITARIA, ediția a XXXIII-a on-line


Promovarea inovaţiei şi creativităţii în activitatea didactică, schimbul de bune practici diseminate în cadrul  Simpozionul PREUNIVERSITARIA, ediția a XXXIII-a online. Evenimentului științific a fost organizat  de Casa Corpului Didactic Cluj în data de 27 mai 2021. 

Agenda simpozionului

Activitatea  în plen

   Cuvânt  de bun venit – Mihaela Popescu, director Casa Corpului Didactic Cluj

   Rolul dezvoltării personale și a competențelor transversale în educația viitorului –

                      Marinela Marc, Inspector Școlar General, Inspectoratul Școlar Județean Cluj               

      Aplicații ale abordării bazate pe reflecție în educația incluzivă-Andrea Hathazi,  

                      Conf. univ. dr.  Departamentul de Psihopedagogie Specială,  Universitatea Babeș-

                       Bolyai, Cluj-Napoca

      Tehnologii digitale în procesul de predare-învățare-evaluare. Gamificarea activităților de învățare - Silvia Iorgulescu, sef sector formare și pregătirea specialiștilor, Institutul Român pentru Drepturile Omului 

      Echipa  Casei Corpului Didactic Cluj- împreună în fața provocărilor erei digitale -  

                      Mihaela Popescu, director Casa Corpului Didactic Cluj 

După activitatea în plen au urmat lucrările pe cele trei secțiuni ale simpozionului 

 Secţiunea 1 – Creativitate şi inovaţie în educaţie

 Secţiunea 2– Proiecte educaţionale

 Secţiunea 3 – Resurse educaționale deschise și instrumente de predare online
  Responsabil activitate, prof. metodist Pompilia Herman

 

 

 


joi, 8 aprilie 2021

Comunicare și leadership – mai mult decât un program de formare – un gând, o metaforă, un vers

 

Dana Zoe Mateescu

Responsabil program formare

 

Programul de formare „Comunicare şi leadership”, acreditat prin O.M.E.C. 3019/08.01.2018 este unul dintre programele ,,emblematice ale Casei Corpului Didactic Cluj, deoarece el a fost reacreditat de două ori și a apărut în oferta de formare pe parcursul a 11 ani.

Programul a avut drept scop dezvoltarea competenţelor de comunicare şi a competențelor psihosociale, în vederea creşterii accesului la educaţie de calitate şi asigurării cadrului necesar formării competenţelor cheie şi competenţelor profesionale prin intermediul creşterii autorităţii decizionale la nivelul instituţiei şcolare.

        Participanţii la cursul de formare au fost puşi în situaţia de a descoperi cum să îşi dezvolte abilităţile de lider, pornind de la personalitatea fiecăruia şi cum să îi  influenţeze pe cei din jur (coechipieri sau subalterni şi beneficiari ai serviciilor educaţionale sau parteneri sociali), utilizând un spectru larg de forme şi instrumente de comunicare instituţională.

Obiectivele programului vizează:

-        Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi relaţionare ale cadrelor didactice, în vederea asigurării unui climat optim de încredere, responsabilitate şi siguranţă în şcoală, precum şi în vederea comunicării eficiente cu beneficiarii serviciilor educaţionale şi cu partenerii din comunitatea locală;

-         Dezvoltarea competenţelor psihosociale ale participanților la formare, în vederea adaptării unei conduite bazată pe profesionalism, norme deontologice, deschidere şi respect în orice situaţie

-        Dezvoltarea competenţelor de utilizare a noilor tehnologii de informare şi comunicare pentru implementarea strategiilor inovatoare, în contextul educaţional şi comunitar în care funcţionează şcoala.

 

Perioada dificilă prin care trecem de mai bine de un an de zile ne-a adus în situația de a regândi și reconfigura strategiile didacite formative, astfel încât calitatea demersurilor educaționale să nu se dilueze. Temerea că trecerea în online a unui program axat pe dezvoltarea competențelor de relaționare între oameni ar putea să distorsioneze parcursul firesc al dezvoltării leadershipului a fost una foarte mare. Cu toate emoțiile, cu toată ,,răceala ecranului, cu toată izolarea spațiului și senzația că vorbești singur, cred ca am reușit să finalizăm cu bine activitățile de formare derulate online.

Cadrele didactice au beneficiat de îndrumare personalizată. În vederea formării/dezvoltării competenţelor generale şi specifice ale programului de formare, cursanţii au fost implicaţi în activităţi interactive derulate online în grupuri mici, care au oferit atât posibilitatea conştientizării avantajelor şi dezavantajelor învăţării prin experienţă, cât, mai ales, împărtăşirea de bune practici. În vederea creşterii eficienţei comunicării, cursanţii au fost antrenaţi în situaţii concrete care exersează diferite tipuri de comunicare, respectiv forme de comunicare. Participanţii au studiat situaţii reale, au propus şi au ales soluţii pentru rezolvarea acestora.

Cred că trecerea în online a activităților de formare organizate în cadrul programului ,,Comunicare și leadership a fost un lucru benefic, deoarece a ,,spart tiparele formării clasice.  Participanții la formare s-au implicat mai mult emoțional, au trăit cu bucuire și dăruire fiecare moment de reflecție asupra propriei personae, asupra rolurilor pe care le interpretăm, cât mai bine posibil, în activitatea noastră, în familiile noastre, în comunitatea în care trăim.

Am crezut că doar eu, în calitate de formator, am avut impresia reuțitei, am trăit fiorul emoțiilor pozitive împărtășite și am simțit căldura zâmbetelor din spatele ecranului. Dar cred că nu a fost doar o impresie. Cred că și cursanții au simțit aceleași emoții benefice și constructive. Dovadă stau gândurile lor frumoase pe care le-am regăsit cu bucurie în temele lor. Vă invit să citiți câteva dintre ele:

 


 
 

 

 

 

joi, 18 martie 2021

 

Pregătirea emisiunii Teleșcoala pentru clasele primare

 

În data de 9 octombrie 2020 s-a desfășurat activitatea metodică online „Activități de pregătire a emisiunii teleșcoală pentru clasele primare - linia maghiară“, numărul participanților fiind de 26  de cadre didactice din județul Cluj.

Temele abordate au fost:

1. Organizarea emisiunii Teleșcoala pe linie magiară pentru disciplinele din clasele primare;

2. Exemple de practici de predare în învățământul primar – linia maghiară.

Inspector pentru învățământul preprimar și primar-linia maghiară, domnul Szabó Gábor, formatorul acestei activități,  a solicitat cadrelor didactice prezente la această activitate puncte de vedere pentru pregătirea scenariilor lecțiilor din cadrul emisiunii „Teleşcoala” (o emisiune produsă integral de Televiziunea Română, în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării care furnizează tematica, ordinea lecţiilor şi profesorii care vor susţine cursurile).

În urma prezentării unor exemple de bune practici de către cadrele didactice, s-a ajuns la concluzia că ar trebui să le oferim elevilor în procesul instructiv-educativ mai multă motivație, stimulare și încurajare în vederea comunicării. Putem astfel organiza activitățile de predare-învățare ținând cont de stilurile de învățare ale elevilor și de tipul de inteligență.

 

                                                                                         Responsabil activitate,

                                                                                    prof. metodist Edmund Ienei

Modalități eficiente de predare  a disciplinei Geografie

Activitatea metodică  online


Inspectoratul Școlar Județean Cluj în colaborare cu Casa Corpului Didactic Cluj a organizat activitatea metodică  online „Modalități eficiente de predare  a disciplinei Geografie“, în data de 6 octombrie 2020.

            Temele dezbătute în cadrul acestei activități au fost:

1. Livrarea online a conținuturilor disciplinei geografie, în contextual actual;

2. Exemple de bune practici de predare față în față a disciplinei geografie, respectându-se normele de prevenire a răspândirii virusului Sars Cov 2.

 


La această activitate au fost prezenți un număr de 26 de profesori de geografie din județul Cluj.

Domnul inspector de specialitate, Török Ferencz, formatorul acestei activități,  a abordat tema livrării online a conținuturilor disciplinei geografie în contextul actual, în scopul atingerii competențelor generale și specifice propuse și a formării capacităților și deprinderilor necesare abordării conținuturilor geografiei, prin împărțirea sarcinilor de învățare în funcție de vârsta, dar și de particularitățile individuale ale elevilor (nivel de gândire, memorie, ritmul de muncă, stilul de învățare dominant, limbaj, memorie, atenție, percepția, creativitatea). Profesorul trebuie să creeze situații de învățare autentice, care să suscite interesul elevilor spre studiul geografiei, care să le exploateze la maxim, creativitatea, puterea de gândire și capacitatea de a selecta și de a opera cu un volum de informații preluat din diverse surse.

În continuare, cadrele didactice prezente au menționat unele exemple de bună practică, printre care amintim:

-  crearea unor secvențe didactice prin utilizarea resurselor educaționale deschise;

- utilizarea unor link-uri către paginile sursă printr-un bookmarking colaborativ;

- utilizarea instrumentelor Google doc, Google Forms, Google prezentări.

    

                                                                                    Responsabil activitate,

                                                                                prof. metodist Edmund Ienei 

Managementul strategic şi operațional al activităților educative
Program de formare acreditat de Ministerul Educației și Cercetării,
derulat în perioada  decembrie 2019 – decembrie 2020

     Programul de formare Managementul strategic și operațional al activităților educative s-a încheiat pentru încă o grupă de cursanți aparținând seriei doi de formare. Sub îndrumarea doamnelor formatoare Luminița Chicinaș și Liliana Dana Lung, douăzeci și cinci de participanți au dovedit prin portofoliile de evaluare finală că și-au dezvoltat competențele prevăzute în program: aplicarea prevederilor legislative și metodologice, în ceea ce privește dimensiunea managementului strategic al activității educative extrașcolare și extracurriculare, asigurarea managementului operațional al activităților educative la nivelul unității de învățământ în funcție de nevoile beneficiarilor, elaborarea și implementarea strategiei de marketing educațional a activităților educative din unitatea de învățământ pentru promovarea unei imagini pozitive a școlii în comunitate.

Programul de formare a debutat față în față în 16 decembrie 2019, apoi, în conformitate cu OM 4649/30.06.2020, activitățile de formare au fost reluate în sistem online meeting găzduit de platforma dedicată a Casei Corpului Didactic Cluj. În vederea formării/dezvoltării competenţelor generale şi specifice programului de formare, cursanţii au fost implicaţi în activităţi practice individuale şi de grup. S-a pus accent pe exemplificări, pe experiența acumulată de către cursanți, suport pe care s-au construit noile cunoștințe și s-a dezvoltat sistemul de competente. La finalul fiecărui modul cursanții au participat la evaluarea de progres și au primit feedback de la formatori.

La finalul activităţilor de formare s-a organizat evaluarea finală a cursanţilor. Portofoliul de evaluare finală a cuprins o sumă de produse ale activităţii formabililor care reflectă nivelul achiziţiei/ dezvoltării competenţelor generale şi specifice vizate: un eseu nestructurat sau studiu de caz, cu tema Rolurile şi exigenţele educaţiei extraşcolare, pornind de la o experiență profesională personală, proiectul (fişa) unei activitati educative inter-trans-extracurricular, derulate în parteneriat şi în care să fie utilizate strategii de educaţie nonformală (produs al activității individuale sau de grup), un instrument de diseminare a rezultatelor unei activităţi educative, respectând rigorile de elaborare. Temele elaborate pentru portofoliul de evaluare finală au fost evaluate de către formatori iar în cadul colocviului, una dintre teme a fost prezentată tuturor participanților.

Dintre rezultatele chestionarului de feedback online completat de către cursanți la finalul programului de formare le prezentăm pe cele de mai jos.

Dintre instrumentele/aspectele/ideie de la curs pe care absolvenții intenționează să le aplice în activitățile online cu clasa de elevi menționăm: ”jurnalul” și ”biletul de ieșire” pentru evaluarea activităților și modul în care acestea si-au atins scopul, instrumentele colaborative de orice tip: documente, prezentări, jamboard, forms, sheets sunt foarte utile și binevenite, formarea grupelor si activitatea pe jamboard, aplicatii noi (ex wordwall.net, slidesgo.com), existența unui echilibru între activitatea individuală și de grup, proiectul ”Comunicarea în spațiul virtual, pericolele internetului”, vizitele online,

Dintre ideile interesante auzite pe parcursul activităţilor de formare de către cursanţi am reţinut: educația de calitate necesită promovare, importanța strategiei de marketing în promovarea unei școli; mixul de marketing, realizarea unei analize de nevoi și a unui proiect, abordarea cros- curriculară și integratoare a materiilor predate în proiecte extrașcolare, voi insista mai mult pe instrumentele de diseminare care promovează activitățile extrașcolare în comunitatea școlară și în spațiul comunitar mai larg, deoarece ele constituie un factor de impact covârșitor, să-i educam pe copii pentru ziua de mâine, ziua de azi nu va mai exista când ei vor fi mari!

 Le mulțumim tuturor participanților pentru experiența profesională împărtășită și le dorim mult succes în tot ceea ce vor întreprinde!

 Responsabil program,

Liliana Dana Lung, profesor metodist

marți, 16 martie 2021

Activitatea metodică Exemple de bună practică în predarea online la limba și literatura română

 

Casa Corpului Didactic Cluj și Inspectoratul Școlar Județean Cluj au organizat în data de 27 noiembrie 2020 activitatea metodică Exemple de bună practică în predarea online la limba și literatura română, adresată profesorilor care predau limba şi literatura română la liceu. Activitatea la care  au participat peste 130 de cadre didactice a avut, ca punct de plecare, cartea recent lansată Experienţe online de multiliteraţie. Este o carte-eveniment, cum frumos o numea domnul inspector școlar prof. Horia Corcheş, unul dintre referenţii ei ştiinţifici, considerând-o o exemplificare de tip pionierat a ceea ce este un demers online, într-o paradigmă pedagogică ce abia începe să prindă contur.

Proiectul, iniţiat şi coordonat de doamnele profesoare Monica Onojescu şi Nataşa Delia Maier, porneşte de la premisa că aplicaţiile online nu sunt decât forma în care turnăm conţinutul, întărind convingerile tradiţionaliştilor şi temperând, în acelaşi timp, entuziasmul adepţilor acestui tip de predare.

Astfel, prezentarea doamnei profesoare Monica Onojescu s-a vrut o retrospectivă a modului în care a gândit şi a realizat acest proiect. Am aflat că ideea a apărut încă din aprilie 2020, când pe piaţă nu exista niciun material care să ajute profesorii, obligaţi să predea în această manieră inedită. În plus, cartea cuprinde exemple de bună practică, venite de la profesori din întreaga ţară şi de peste graniţă, din Republica Moldova, putând servi drept punct de plecare/ inspiraţie pentru alte activităţi formale sau nonformale.

În schimb, discursul doamnei profesoare Alina Petri s-a vrut o pledoarie pentru stimularea şi atragerea elevului. De aceea, a insistat pe necesitatea creării unor oportunităţi prin care dascălul să-l atragă pe copil, să pătrundă în sfera lui de interes. Din multitudinea de exemple pe care le cuprinde cartea, am avut plăcerea să descoperim un scenariu didactic complex, realizat de doamna profesoară Mihaela Cătălina Tărcăoanu, pornind de la Morgenstimmung, de Tudor Arghezi. Activităţile imaginate s-au realizat sincron şi asincron, respectând etapele consacrate: evocare, realizarea sensului şi transfer. Grila de notare utilizată de doamna profesoară reprezintă o mostră de profesionalism şi competenţă.

Împreună cu doamna profesoară Dorina Kudor am pornit, apoi, într-o călătorie virtuală, căci, cu o dexteritate demnă de invidiat, a reuşit, printr-o întrebare bine ţintită, să ne arate, în timp real, cum pot fi stocate, analizate şi interpretate răspunsurile noastre. Prezentarea domniei sale s-a organizat în jurul poemului Trei feţe de Lucian Blaga, pe care l-a propus la clasa a IX-a, imaginând o serie de exerciţii creative, bazate pe inteligenţele multiple. Autoare a unor materiale digitale valoroase pe care le puteţi regăsi pe canalul dumneaei de youtube, doamna profesoară ne-a impresionat prin uşurinţa cu care reuşeşte să implementeze, în cadrul orelor de curs, avantajele unei aplicaţii ca mentimeter.

Pe de altă parte, pornind de la piramida lui Edgar Dale, doamna profesor Corina Dindelegan a vorbit  despre studiul de caz iniţiat la clasa a XI-a, în cadrul căruia a vizitat o serie de case memoriale sau locuri devenite toposuri celebre. Pe urmă, ne-a descreţit frunţile, antrenându-ne într-un exerciţiu creativ. Mizând pe ideea că noi suntem elevi în clasa a XII-a, ne-a invitat să punem întrebări sau să facem observaţii în timp ce urmărim un videoclip în care actorul şi vloggerul Sebastian Topan propune o abordare mult mai apropiată de elevi şi mult mai accesibilă lor a piesei Iona de Marin Sorescu.

Activitatea le-a oferit posibilitatea profesorilor de limba şi literatura română de a avea acces la o serie de hyperlink-uri cu ajutorul cărora să iniţieze activităţi didactice creative şi constructive, fără a uita, însă, de competenţe şi conţinuturi.

                                                                    Responsabil activitate
                                                                                     prof. metodist Pompilia Herman