luni, 11 iunie 2018


Fascinația drumului- repere spațiale în universul basmului şi Spaţiu şi timp în povestirea în ramă.
Scenarii didactice inovative implementate în cadrul proiectului VISTE - Empowering Spatial Thinking of Students with Visual Impairment, 2016-1-EL01-KA201-023731


În luna aprilie a anului 2018 la Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere din Cluj-Napoca au fost implementate scenariile didactice inovative: “Fascinaţia drumului – repere spaţiale în universul basmului” şi “Spaţiu şi timp în povestirea în ramă”, avându-i ca autori  pe domnii profesori Teofil Pintile şi Lucian Şchiopu, cu consilierea şi suportul partenerilor, Casa Corpului Didactic Cluj şi în prezenţa observatorului, Liliana Dana Lung, expert în cadrul proiectului. Beneficiarii au fost două colective de elevi de gimnaziu.
Obiectivele scenariului “Fascinaţia drumului- repere spaţiale în universul basmului”: identificarea unor particularități ale basmului (motive, probe, invarianți) prin intermediul  unui material video și al lecturii unui fragment,  realizarea unor corelaţii între spaţiul ficţional şi cel real, prin explorarea unor modele elaborate cu ajutorul imprimantei 3D, dezvoltarea unor deprinderi compensatorii (tactile-auditive) de percepere a spaţiului din narațiune prin corelare cu elemente din realitate sau modele la scară au fost atinse prin utilizarea unor strategii didactice adaptate.


Elevii au vizionat/audiat un fragment dintr-un material video (o animaţie) din basmul Prâslea cel voinic şi merele de aur şi au răspuns la întrebările profesorului referitoare la dispoziţia sufletească a eroului la plecarea de acasă şi au realizat comparaţia cu propria stare sufletească, la părăsirea locurilor familiare. Elevii au analizat elementele decorului şi formele de relief din textul vizionat/audiat. După lectura fragmentului respectiv în format letric cu caracte mari sau Braille elevii au comparat informaţiile cu cele din materialul vizual/auditiv. 

Au analizat, în urma lecturii, elementele decorului în fiecare dintre momentele basmului prezentate. Profesorul a organizat datele comparative despre cele două tărâmuri (casa părintească şi tărâmul celălalt) într-un tabel T. 

Elevii s-au bazat pe varianta termoformă a hărţii cu principalele repere ale acţiunii pentru a elabora pe echipe un text (un început de basm) în care îşi imaginează plecarea din locul cel mai familiar spre o lume necunoscută. 
Textele scrise de elevi au fost utilizate pentru a discuta corelaţiile dintre lumea reală şi cea imaginară.

Cele mai captivante pentru elevi au fost: cercetarea tactilă a hărţii în relief şi a obiectelor proiectate şi tipărite în 3D, diversitatea materialelor suport şi a stimulilor utilizaţi, crearea unui scenariu pornind de la textul basmului, toate acestea i-au implicat direct în descoperirea cunoştinţelor şi le-au provocat creativitatea.

Scenariul  “Spaţiu şi timp în povestirea în ramă” a avut ca obiective: dezvoltarea conceptelor spaţiale de incluziune, zoom in, zoom out,  pornind de la particularitățile povestirii în ramă; realizarea unor corelaţii între spaţiul ficţional şi cel real cu ajutorul unor reprezentări 3D; dezvoltarea unor deprinderi compensatorii (tactile) de percepere a spaţiului din narațiune prin corelare cu elemente din realitate utilizând toolkit-ul sau modelele spaţiale/în relief. Metodele didactice utilizate în contextul organizării activităţii ca un atelier de lucru, elevii fiind organizaţi în jurul mesei şi având toate resursele la îndemână au contribuit la dezvoltarea gândirii spaţiale a elevilor. 
      Participanţii au utilizat materialul intuitiv pus la dispoziţie de către profesor pentru a înţelege conceptele spaţiale: fişă de documentare -fragment din povestirea Florin scrie un roman de Mircea Cărtărescu adaptată elevilor cu dizabilităţi de vedere, tablou în 3 dimensiuni (model), tablou pictat în atelierele şcolii, păpuşi Matrioşka, cuburi cu diferite dimensiuni, material video explicat “Earth and Moon” de pe youtube, simboluri 3D reprezentând elemente întâlnite în povestire, schema în relief a conceptului de povestire în povestire, Făcând analogie cu conceptele întâlnit la matematică, TIC, arte elevii le-au transpus în literature, desfăşurat activităţi de învăţare activizante. De asemenea, aceştia au fost încântaţi şi entuziaşti să se considere personajele povestirii “Florin scrie un roman”, au cuprins povestirea din textul studiat în altă povestire, adăugându-i alte “rame”.


Elevii au menţionat cele mai interesante aspect ale lecţiei desfăşurate: caracterul interdisciplinar al conceptelor învăţate: zoom in şi out, aplicate în diferite situaţii şi la diferite discipline: matematică, literatura, artă, joc, educaţie specială, ştiinţele naturii, studierea tactilă a modelelor, machetelor intuitive ce ilustrează conceptele şi facilitează transferul acestora spre literatura.

  
Expert în curriculum şi formare, Liliana Dana Lung

marți, 22 mai 2018

Simpozionul PREUNIVERSITARIA, ediţia a XXX-a, 17 mai 2018


Simpozionul Preuniversitaria promovează inovaţia şi creativitatea în activitatea didactică şi schimbul de bune practici.
Anul acesta am marcat două evenimente în cadrul Simpozionului - ediţia a XXX-a,  ediţie aniversară a Simpozionului şi Centenarul Marii Uniri.
Ne-au onorat cu prezenţa distinşi oaspeţi, reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei Naţionale, conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj şi personalităţi din mediul academic.În plenul simpozionului între invitaţii marcanţi la cuvânt s-au numărat :
  •  Prof. IONEL FLORIAN LIXANDRU, Secretar de stat la Ministerul Educației Naționale 
·         Prof. univ. dr. IOAN BOLOVAN, Prorectorul Universității Babeș-Bolyai, Cluj- Napoca: 1 Decembrie 1918 – punct final sau un nou început ? 
  • Conf. univ. dr. IOAN CÂRJA, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj- Napoca, Facultatea de istorie și filosofie: Memoria imaginilor. Românii  ardeleni în Marele Război 
  • Inspector școlar general VALENTIN CLAUDIU CUIBUS,  Inspectoratul Școlar Județean Cluj: Rolul școlii în promovarea valorilor naționale
  • Pr. dr. PAUL BOGDAN IVANOV, consilier cultural al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului şi Clujului – O Românie în căutarea idealurilor pierdute ale Marii Uniri
  • Expert en coopération éducative VINCENT HENRY, Institutul Cultural Francez

Ediţia aniversară a simpozionului a fost marcată printr-un moment de omagiere a foştilor şi actualilor angajaţi ai Casei Corpului Didactic Cluj şi oferirea de plachete aniversare.
Momentul  cultural oferit de elevii Liceului  Teoretic ,,Mihai Eminescu“, Cluj-Napoca a încheiat lucrările în plen ale simpozionului.

Anul acesta pe lângă secţiunea dedicată - Creativitate și inovație în educație - simpozionul a propus două secţiuni care să marcheze Centenarul Marii Uniri - Patriotismul și valorile poporului român promovate prin proiecte educaționale – exemple de bună practică şi Dascăli de prestigiu din învățământul clujean.
În paralel cu cele trei secţiuni s-a desfăşurat Masa rotundă cu foștii și actualii angajați ai Casei Corpului Didactic Cluj  -   Construim împreună succesul!     
                


Ediţia aniversară a Simpozionului Preuniversitaria, desfăşurată la Liceul Teoretic "Mihai Eminescu ",Cluj-  Napoca a reunit un număr de peste 140 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar,  din judeţele Cluj, Bistriţa –Năsăud şi Alba.

Coordonator eveniment,
prof. metodist Pompilia Herman


duminică, 29 aprilie 2018

“Curriculum și proiectarea activității profesorului din aria curriculară tehnologii” - 24 aprilie 2018


Organizator: Casa Corpului Didactic Cluj
Locul desfășurării: Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Cluj-Napoca
Grup ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar, aria curriculară Tehnologii
Scopul activităţii metodice:
Dezvoltarea inovaţiei şi creativităţii în activitatea didactică prin alegerea unor strategii adecvate care să permită facilitarea și stimularea învățării eficiente la elevi.
Au prezentat exemple de bună practică:
Bora Carmen  – profesor Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Dej
Cătinean Bogdana  – profesor Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Cluj-Napoca
Oltean Ioana – profesor Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Cluj-Napoca
Oprişor Angela Lăcrămioara  –profesor  Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Augustin  Maior ” Cluj-Napoca
Pojar Lucia – profesor Colegiul Tehnic „Napoca” Cluj-Napoca
Şchiop Alina Elisabeta  – profesor Colegiul Economic  „Iulian Pop” Cluj-Napoca


                                        
                                    

 

Responsabil activitate: 
prof. metodist Casa Corpului Didactic Cluj, Pompilia Herman 


miercuri, 25 aprilie 2018


CONFERINȚA "PREVENIREA AFECTIUNILOR VOCALE LA CADRELE DIDACTICE"


Conferința cu tema „Prevenirea afecţiunilor vocale la cadrele didactice” s-a derulat la iniţiativa Societăţii Române de Foniatrie în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Cluj. 

Vocea este principalul instrument în comunicarea interumană. Activitatea profesională a milioane de oameni depinde de utilizarea corespunzătoare a vocii. Sănătatea vocală este de o importanţă crucială în societatea actuală, orientată spre comunicare, dar considerăm că vocii nu i se acordă recunoaşterea publică şi aprecierea pe care le merită. Acestea sunt premizele manifestărilor organizate cu ocazia Zilei Internaţionale a vocii. Această celebrare are rolul de a atrage atenţia asupra problemelor vocale şi a importanţei crescânde a vocii în viaţa socială şi profesională a fiecărui individ, în special a profesioniştilor vocali. 

Profesioniştii vocali sunt acele persoane a căror activitate depinde de utilizarea  eficientă a vocii. Multe persoane nu acordă importanţă vocii până în momentul în care prezintă o afecţiune vocală semnificativă. Aceste probleme pot avea efecte negative asupra capacităţii de a-şi desfăşura activitatea profesională. 

Prevalenţa problemelor vocale la cadrele didactice  este extrem de ridicată conform studiilor statistice: profesorii prezintă afecţiuni vocale de  32 ori mai frecvent comparativ cu populaţia generală; ei reprezintă  4% din populaţia activă, dar în acelaşi timp reprezintă  20% din pacienţii cu afecţiuni vocale; 20% dintre profesori sunt nevoiţi, la un moment dat, să-şi întrerupă activitatea din cauza problemelor vocale, problemele vocale cauzează absenteism și perturbarea procesului de educaţie.

Conferinţa şi-a  propus o dezbatere pe tema prevenirii problemelor vocale printr-o mai bună cunoaştere a mecanismelor de producere a vocii, a modului de emisie voaclă şi a modalităţilor de recuperare şi inserţie socială rapidă. Aceste informaţii au menirea de a sublinia impactul problemelor vocale asupra activităţii profesionale a cadrelor didactice şi asupra importanţei unei prevenţii a acestor afecţiuni.

A conferenţitat pentru participanţi doamna doctor Rodica Elena Mureşan, preşedintele comitetului director şi membru fondator al Societăţii Române de Foniatrie şi de reprezentant pentru România în cadrul „International Committee of  World Voice Day” . Doamna doctor Rodica Mureşan este membru al unor numeroase şi prestigioase societăti ştiinţifice naţionale şi europene: Societatea Română de ORL, Societatea Română de Chirurgie rino-sinusală, Societatea Europeană de Laringologie,  Societatea Europeană de Foniatrie.

Conferinţa s-a încheiat cu o sesiune de răspunsuri la întrebările adresate de participanţi.

Dintre ideile interesante pe care cursanţii le-au auzit la activitatea de formare menţionăm: mituri legate de conduita care să protejeze vocea, setul de reguli de igienă vocală, incidenţa mare a afecţiunilor legate de voce, antrenamentul sau “fitness-ul” vocal, importanţa hidratării în timpul utilizării vocii, diferenţele între genuri privind vibraţiile corzilor vocale, definiția foniatriei.

Pentru programele şi activităţile viitoare, cursanţii au avut mai multe propuneri de teme dintre care le amintim aici doar pe cele legate de tema conferinţei: workshopuri/exerciţii pentru antrenarea şi utilizarea eficientă a vocii, exemple audio-video pentru disfonie, terapia tulburărrilor de voce, abordarea altor vulnerabilităţi profesionale.

Toţi cei 133 de participanţi la conferinţă au primit diplome.

Organizator, 
Liliana Dana Lung, 
profesor metodist