joi, 30 august 2018

Implementarea scenariului VISTE "Integrarea conceptelor spațiale în deplasarea independentă"Autorii scenariului implementat: Hosu Cristina, Mateescu Dana Zoe

Observatorul implementării scenariului: Mateescu Dana Zoe - Profesor metodist Casa Corpului Didactic Cluj

Profesorul care a implementat scenariul Hosu Cristina - Profesor  Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj - Napoca

Aria tematică Orientare şi mobilitate

Participanţii la implementarea scenariului:
 3 elevi cu deficienţe de vedere: Chiorean Laura, Csutak Mercedes, Bogdan Ionuţ
Hosu Cristina – profesor LSDV
-  Mateescu Dana Zoe – profesor metodist CCD Cluj


Obiectivele scenariului: 

         Obiective generale:
OG1. Deplasarea pe un traseu prestabilit cu ajutorul hărţilor tactile;
OG2. Dezvoltarea şi  formarea unor  reprezetări  mentale a spaţiului înconjurător pe baza experienţei directe cu harta tactilă;
OG3. Dezvoltarea abilităţilor de citire şi manipulare a unei hărţi tactile/3D
OG4. Exploatarea informaţiilor acumulate ca urmare a deplasării pe un traseu.
OG5. Dezvoltarea capacităţii de a socializa cu persoane necunoscute.

         Obiective operaționale:
O1: Realizarea /execută o deplasare  pe un  traseu folosind punctele cardinale corect
O2:Identifică străzile paralele /perpendiculare
O3:Interiorizarea mentală a hărţii şi a itinerarului care va fi parcurs cu raportare la punctele cardinale;
O4:Anticiparea şi recunoaşterea reperelor de confirmare a traseului pe baza indicaţiilor anterior primite; 
O5:Dezvoltarea unor aptitudini comportamentale în timpul deplasării cum ar fi:
-          Modul de adresare când au nevoie de o informaţie;
-          Refuzul unui ajutor pe care îl consideră inadecvat;
-          Manifestarea sociabilităţii.
O6:Creşterea încrederii în sine, în puterea de a testa şi explora noi trasee.

Metodele folosite:
            - Explicaţia şi modelarea pentru provocarea curioţităţii

Profesorul a prezentat elevilor  harţile tactile, care redau un traseu nou. Li s-a propus elevilor un demers educațional care sa-i ajute să  se deplaseze independent pe traseul propus (cu ajutorul hărților tactile și a machetelor (mulajelor) 3D realizate la imprimanta tridimensională.

            -Explorarea hărţilor tactile şi a machetelor (mulajelor) 3D în etapa de formulare a întrebărilor şi de actualizare a cunoştinşelor referitoare la deplasarea în teren
Elevii au identificat pe hartă cât mai multe ”detalii” care să îi ajute în  timpul deplasării pe traseul propus şi au încercat să reţină aceste detalii. Au exersat în curtea şcolii elemente specifice deplasării în teren.

            -Deplasarea ghidata pe traseul propus în etapa de visit
Deplasarea cu însoţitor pe traseul parcurs şi identificarea puncetlor care au fost stabilite ca repere în deplasare

        -Confecţionarea propriei hărţi tactile şi prezentarea ei în etapele de discuţii şi reflecţie
Informaţiile pe care fiecare elev le-a adunat în urma parcurgerii traseului au fost utilizate pentru realizarea propriu-zisă a unei hărţi tactile /3D din diferite materiale, texturi, piese de lego etc. Elevii au transpus informaţiile acumulate într-un plan tactil propriu.

Metodele folosite considerăm că au fost adecvate nivelului de înţelegere şi de activare a elevilor, au fost bine alese şi armonios îmbinate în implementarea scenariului

Resursele folosite:

- Harta în relief realizată la Termoform care a reprezintat la o scară mai mică detalii asupra traseului ales și a furnizat informații legate de punctul de pornire, care este clădirea Liceului Special pentru Deficienți de Vedere și traseul până la Biserica Catolică (P-ța Unirii).
-          - calculator,
-          - imprimanta tridimensională,
-          - Termoform,
-          - gps pe telefon,
-          - baston alb  în timpul deplasării,
- lego 

Conţinutul scenariului:

Profesorul a prezentat elevilor  harţile tactile (elaborate la Termoform), care redau un traseu nou. Li s-a propus elevilor un demers educațional care sa-i ajute să  se deplaseze independent pe traseul propus (de la Liceului Special Pentru Deficienţi de Vedere, situat pe Calea Doronbanților şi Piața Unirii  (Statuia lui Matei Corvin) și intoarcerea pe Bulevardul 21 Decembrie 1989, Starda Petofi Sandor , Calea Dorobantilor (Lsdv).) cu ajutorul hărților tactile și a machetelor (mulajelor) 3D realizate la imprimanta tridimensională.


După explorarea hărții în relief şi  identificarea unor puncte de reper pe hartă s-a trecut la parcurgerea propriu-zisă a traseului împreună cu profesorul, după preferința elevului, utilizând tehnica ghidului sau utilizarea bastonului alb.

Deplasarea s-a realizat individual, cu fiecare elev.
În timpul deplasării elevii au încercat să incorporeze cât mai multe informații auditive, olfactive, vizuale, kinestezice prin deplasarea pe ruta. Elevii au fost încurajați să pună întrebări în timpul activității despre(numele străzilor pe care se deplasează, ce tip de intersecție traversează, sensul de mers al traficului , puncte de repere, indicii  sau caracteristici mai neobișnuite) și să-și înregistreze pe telefon/reportofon  informațiile care le ”strâng” de pe traseu.

Pe traseu elevii au identificat și fixat punctele de reper (la prima intersecție Catedrala ortodoxă este în dreapta sensului de mers iar viz-a-viz este Teatrun Național), s-a identificat sensul de mers al traficului, semafoarele sonore, trecerile de pietoni ...etc. Deplasarea pe ruta stabilită s-a făcut într-un ritm moderat, pentru ca fiecare elev să poată memora și procesa cât mai multă informație de pe traseu.

Elevii de clasele a VII-a şi a VIII-a au parcurs traseul integral. Eleva din clasa a V-a a exersat doar o parte din traseu.

La întoarcerea în şcoală fiecare elev a povestit despre ceea ce a reţinut, cum s-a simţit, cum apreciază că s-a descurcat pe traseul respectiv. Au făcut referiri privitoare la atitudinea pietonilor faţă de ei, la propriile sentimente, la dorinţa sau reţinerea de a exersa mai mult deplasarea pe acelaşi traseu.

Elevii şi-au creat propria hartă tactilă şi au prezentat-o colegilor indicând punctele de reper pe care le-au identificat pe traseu.

În opiniile elevilor participanţi la implementarea scenariului cele mai interesante/captivante aspecte au fost:
            - Deplasarea pe traseul stabilit;
            - Identificarea reperelor în deplasare;
            - Construirea propriei hărţi tactile

Cele mai provocatoare/greu accesibile aspecte din implementarea scenariului au fost considerate de către elevii participanţi la implementare:
         - Condiţiile meteo nefavorabile (căldura de afară în timplu parcurgerii traseului)


În opiniile profesorilor participanţi aspecte pozitive pentru elevii deficienți de vedere care au participat la implementarea  scenariului VISTE  au fost:

            - Elevii şi-au îmbogăţit bagajul de informaţii referitoare la traseul parcurs
            - Elevii şi-au format o hartă mentală corectă a traseului
            - Elevii au câştigat încredere în posibilitatea de a deveni independenţi în parcurgerea traselui 

În opiniile profesorilor participanţi aspectele dificile ale implementării scenariului VISTE pentru elevii deficienți de vedere au fost:

            -Existenţa unor factori perturbatori care pun în pericol deplasarea unui nevezator pe traseu (lucrări , bălţi, maşini parcate neregulamentar, etc.)

            -Traversarea străzilor la semafoare fără senzori auditivi
            - Aglomeraţia în traficul pietonal ţi rutier în funcţie de ora la care se realizează deplasarea


Dintre oportunitățile implementării scenariu VISTE pentru elevii deficienți de vedere evidenţiem:

            - Elevii şi-au îmbogăţit bagajul de informaţii referitoare la citirea unei hărţi tactile şi stabilirea reperelor în deplasare;
            - Elevii au avut ocazia să îşi descrie experienţele personale, să lucreze în echipă, să colaboreze;
            - Elevii au avut ocazia sa creeze propria lor hartă, exersând abilităţile manuale

Sugestii pentru îmbunătățirea implementării scenariului propus:

             Se poate extinde scenariul pentru realizarea unei activităţi interactive, mai complexe în care să se folosească Tool-kitul. Astfel că , elevii vor interacţiona cu un altfel de instrument, o hartă interactivă a traseului propus. Această hartă va putea fi explorată tactil primind şi informaţii auditive cu privire la străzi, intersecţii , puncte de reper. Elevii vor putea propune şi alte trasee (străzi adiţionale) între Piaţa Unirii şi Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere Cluj - Napoca.

Diseminarea activității de implementare a  scenariului:

          - Scenariul poate fi implementat tuturor elevilor cu deficienţe de vedere care doresc să exerseze deplasarea pe trasee noi .
               - Scenariul poate fi utilizat în şcolile speciale pentru deficienţi de vedere la orele orientare şi mobilitate(terapii specifice și de compensare) cât şi  pentru elevii cu deficienţe de vedere din şcolile de masă.

Explorarea şi construirea hărţilor tactile:Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu