vineri, 16 noiembrie 2018

Workshop-ul cu tema România Smart: Ţara Comunităţilor care Învaţă


Workshop-ul cu tema România Smart: Ţara Comunităţilor care Învaţă, organizat de casa Corpului Didactic Cluj în parteneriat cu Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică şi Mecanică a Universității Tehnice din Cluj-Napoca s-a desfăşurat în cadrul Congresului AMMA 2018, The IVth International Congress of Automotive and Transport Engineering.


După cuvântul de bun venit, adresat participanţilor de către domnul profesor universitar doctor inginer, Vistrian Mătieş, amfitrionul evenimentului, au avut loc luările de cuvânt.
Domnul profesor Vistrian Mătieş a prezentat proiectul „România Smart. Ţara comunităţilor care învaţă” adresat comunităţii locale.  Acesta este prezentat pe site-ul www.smarteducation-clujnapoca.ro.

Proiectul are drept scop valorificarea potențialului tehnico-științific al Platformei Naționale de Mecatronică (PNM), pentru dezvoltarea Platformei Naționale pentru Educație Smart și Învățare Organizațională (PNESIO). PNM este rezultatul efortului în cercetare, susținut de peste un sfert de veac (1990-prezent), de către specialiștii Departamentului de Mecatronică al Universității Tehnice din Cluj-Napoca, într-un parteneriat academic ce a reunit specialiștii Departamentelor de Mecatronică din  11 universități din țară. Efortul în cercetare a vizat dezvoltarea tehnologiilor educaționale inteligentre și promovarea conceptului de învățare organizațională în învățământul din Romania. Pe acest fundament se va dezvolta Romania Smart. În societatea cunoașterii mecatronica este mediu pentru educație smart și învățare organizațională.
Comunitățile inteligente sunt rezultatul învățării, al cunoașterii, al creației și inovării. Oamenii inteligenți  sunt rezultatul educației inteligente. Comunitățile învață prin cetățenii lor care, sunt integrați în organizații care învață (familie, școli, universități, firme etc.). Conceptul “Organizații care învață”, poate fi de interes deopotrivă la nivel academic și la nivelul firmelor. Experiența mondială confirmă acest lucru.  Demersurile în acest sens sunt esențiale pentru crearea și dezvoltarea unei stări de spirit care să stimuleze activarea resurselor necesare susținerii efortului pentru consolidarea in ansamblu a pilonilor specifici Comunităților Smart.
Au luat cuvântul şi au avut prezentări în plen: domnul Ioan Vlaşin, directorul Şcolii Gimnaziale “Mihai Eminescu” din Ighiu, judeţul Alba şi Daniela Oprea Daniela, profesor la Colegiul Tehnic Turda, doctoranzi, domnul şef de lucrări doctor inginer Ciprian Lăpuşan de la Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică şi Mecanică.
Cuvântul de încheiere a fost oferit domnului Alexandru Mironov, care a participat la activitate în calitate de jurnalist la Revista “Ştiinţă şi Tehnică”, https://stiintasitehnica.com.
Dintre conceptele abordate, considerate de catre participanții la activitate a fi cele mai interesante, amintim: integronica – ştiinţa integrării tuturor domeniilor cunoaşterii , mişcarea naţională pentru emanciparea învăţământului românesc, SMART- arta de a gestiona sisteme, predarea bazată pe ataşament, școala pe roţi, comunitate care învaţă, transdisciplinaritate, gândire sistemică, învăţare organizaţională, mecatronic Style (Arta în educaţie).

Coordonator activitate,
profesor metodist,
Liliana Dana Lung
·   

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu