joi, 12 iunie 2014

Managementul activitatilor de secretariat in unitatile de invatamant preuniversitar

Perioada desfăşurării: februarie – mai 2014

Durata: 40 ore

Grup ţintă: personal didactic auxiliar care desfăşoară activităţi de secretariat din unităţile de învăţământ preuniversitarFormatori:
Dorina Kudor – director, Casa Corpului Didactic Cluj
Ana Maria Moldovan – profesor psiholog, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională
Adriana Popa – director adjunct, Liceul Tehnologic Nr. 1, Cluj-Napoca
Mihaela Bob – inspector de muncă, Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Cluj
Dina Pripon– profesor metodist, Casa Corpului Didactic Cluj

 Locul desfăşurării: Casa Corpului Didactic Cluj, Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi”, Dej

Descrierea activităţilor:
Orarul activităţilor de formare a  fost astfel elaborat încât să permită participarea cursanţilor la activităţi în timpul orelor de program (pentru grupa de la Cluj), sau la sfârşit de săptămână (majoritatea întâlnirilor pentru grupa de la Dej).  Cursantele au fost foarte încântate de  şansa de a participa la un program de formare livrat în mod special pentru ele şi au găsit temele abordate în cadrul programului deosebit de interesante. Conţinuturile, structurate pe 6 module, au acoperit majoritatea nevoilor de formare ale acestei categorii de personal didactic auxiliar abordând aspecte diferite specifice activităţii de sceretariat. Programul s-a bucurat de o mare audienţă, prezenta la curs fiind la cote înalte la fiecare întâlnire. Cursantele au beneficiat de fiecare întâlnire pentru a dezbate probleme comune şi a schimba experienţe de succes.
 
Concluzii în urma prelucrării chestionarelor şi a desfăşurării programului/ activităţii de formare:
Programul de formare a fost absolvit de catre 40 de participanţi.
În urma analizei rezultatelor înregistrate putem formula următoarele concluzii:
La itemul „Apreciaţi pe o scală de la 1 la 5 următorul aspect: continutul programului”, 81% dintre repondenţi l-au apreciat ca fiind foarte bun iar 7% l-au apreciat ca fiind bun. Metodele utilizate şi materialele folosite au fost apreciate ca fiind foarte bune de catre 86% dintre repondenţi. Organizarea activităţilor a fost evaluat cu foarte bine de către 81% dintre cei care au răspuns la chestionar. A fost evaluat  fiecare formator şi toţi au obţinut calificativul foarte bine. (in medie, 95% dintre repondenţi l-au acordat fiecărui formator)
            La itemul „ Formulaţi o idee interesantă auzită în cadrul acestei activităţi de formare” s-au înregistrat răspunsuri foarte multe şi foarte diverse. Dintre cele care au avut cea mai mare pondere amintim: regula celor trei 8 - opt ore de lucru, opt ore de odihna, opt ore de somn, modalităţile de relaxare, utilizarea aplicaţiilor google docs pentru culegerea datelor statistice, tehnicile de comunicare, stresul poate fi benefic, ideea de a spune ‚NU”.
Majoritatea cursanţilor au precizat că nici un aspect din conţinutul programului nu li s-a părut dificil. Totuşi, unii au precizat ca fiind dificile următoarele: caracteristicile HART şi SMART ale obiectivelor, elaborarea  formularelor google docs, arhivarea, elaborarea procedurilor.
              Sugestiile formulate de cursanţi pentru îmbunătăţirea activităţii sunt: să se organizeze activităţi şi întâlniri mai dese, periodice, alocarea unui timp mai lung pentru aprofundarea unor teme, acreditarea programului de formare.
Teme propuse de cursanţi pentru întâlnirile viitoare: dezvoltarea competenţelor antreprenoriale, lucrul cu Edusal şi Revisal, managementul emoţiilor şi al stresului, managementul timpului, comunicare internă, noutăţi legislative, iîncadrare-normare-salarizare, TIC în activitaţile de secretariat, deontologie profesională.                                                                                      Responsabil program,

dr. Liliana Dana Lung
profesor metodist

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu