miercuri, 18 iunie 2014

Metode inovatoare de predare-învăţare-evaluare la Fizică prin Arte vizuale - activitate metodica


Organizator: Casa Corpului Didactic Cluj
Partener:Liceul de Arte Vizuale “Romulus Ladea”, Cluj-Napoca
Durata: 4 ore
Grup ţintă: Profesorii care predau disciplina Fizică
Activităţi:
1.Vizitarea expoziţiei ştiinţifico – artistice cu tema: ”Cosmosul artistic”
Participanţii au fost primiţi în  Sala de Expoziţii de către directorul Liceului de Arte Vizuale „Romulus Ladea”, domnul Gavrilă Zmicală,  care a rostit un cuvânt de bun venit şi a promovat activitatea profesorilor liceului având ca finalitate realizarea expoziţiilor săptămânale. Formatorii au prezentat activităţile ce se vor desfăşura pe parcursul zilei şi i-au invitat pe participanţi să evalueze din punct de vedere ştiinţific, lucrările artistice realizate şi expuse de către elevii şcolii şi. Pe parcursul vizitei, participanţii au aflat obiectivele şi etapele organizării expoziţiei „Cosmosul artistic”, temele ştiinţifice abordate şi detalii privind tehnicile artistice utilizate pentru elaborarea lucrărilor ( pictură în acrilic, ulei, acuarelă, grafică, modelaj) şi au completat o fişă de feeedback.  Au fost martorii prezentării unei lucrări artistico-ştiinţifice ”Evolutie tehnologica, involutie biologica” de către unul dintre elevii expozanţi, Mateica Septimiu din clasa a IX-a.
Au fost apreciate toate lucrările propuse şi au fost nominalizate trei dintre cele mai reuşite lucrări:


Profesorii au identificat … concepte (mărimi, fenomene, sisteme) reprezentate în lucrările elevilor (universul, sistemul solar, galaxii, nebuloase, relativitatea timpului şi a spaţiului, călătorii interstelare, reflexii, refracţii, umbre şi penumbre, unde mecanice etc.) şi tehnici artistice utilizate: pictură, grafică, modelaj, sculptură pentru expoziţia „Cosmosul artistic” şi au propus noi teme de studiu artistic. A fost nominalizată lucrarea care a surprins cele mai multe fenomene fizice.
La finalul activităţii participanţii, conduşi de directorul şcolii, au vizitat atelierele de specialitate în care işi desfăşoară activitatea elevii şcolii.
Imagini de la desfăşurarea activităţilor:


2. Metode alternative de evaluare la Fizică.
Claudia Rusu, profesor de fizică la Liceul de Arte Vizuale „Romulus Ladea” a prezentat proiectul didactic „Cosmosul artistic”. Acesta a vizat abordarea inter- şi multidisciplinară a diferitelor teme ştiinţifice studiate de elevii care studiază la acestă şcoală concretizată prin elaborarea unor proiecte ale elevilor: lucrări artistico-ştiinţifice (pictură în tehnici diferite, grafică, modelaje) şi lucrări literare (eseuri, povestiri SF) care abordează teme legate de viitorul omenirii.  Cu acest prilej, participanţii la activitatea metodică au aflat cum poate fi utilizat proiectul ca metodă complementară de evaluare  a elevilor şi au avut prilejul unui schimb de bune practici.
3. Work-shop - realizarea unor lucrări artistice cu teme ştiinţifice
Adela Gocan, profesor de pictură la Liceul  de Arte Vizuale ”Romulus Ladea” a prezentat tehnici artistice speciale (acuarela,  tuşul, sarea, săpunul). Tehnicile artistice utilizate la workshop au fost explicate cu ajutorul unor noţiuni fizice (difuzia, cristalizarea, fenomenele superficiale, capilaritatea, evaporarea, formarea culorilor).


Participanţii au exersat tehnicile artistice realizând, pentru prima dată în experienţa lor didactică, picturi ce reprezintă nebuloase şi galaxii. Creaţiile au fost expuse la Casa Corpului Didactic:


Concluzii în urma activităţii de formare:
Numărul  de participanţi: 18 cadre didactice.
Rezultatele chestionarului de evaluare a activităţii au fost următoarele:
Toţi participanţii au apreciat conţinutul programului, metodele şi materialele folosite, prestaţia formatorilor şi organizarea activităţilor cu calificativul foarte bine.
            53% dintre participanţi afirmă că pot aplica în mare măsură metoda proiectului ştiinţifico-artistic în activitatea didactică iar 35% precizează că pot aplica în măsură moderată.
Dintre ideile interesante auzite la această activitate amintim: apropierea elevilor de lumea ştiinţei prin artă, surprinderea conceptelor fizicii în lucrări artistice, tehnicile de pictură învăţate, evaluarea corectitudinii reprezentărilor artistice a fenomenelor reprezentate, descrierea artistică a universurilor paralele, deprecierea fizică a omului ca urmare a dezvoltării tehnologiilor.
Aspectul care li s-au părut mai dificil participanţilor a fost utilizarea tehnicilor de lucru pentru  realizarea lucrărilor artistice.
În urma experienţei acumulate prin participarea la activitatea metodică, cursanţii au exemplificat materiale şi metode didactice noi ce pot fi elaborate/utilizate în activitatea la clasă: proiectul ştiinţifico-artistic ca metodă de evaluare formativă, tehnicile  artistice explicate ştiinţific în reprezentarea fenomenelor fizice.
Dintre temele propuse de cursanţi a fi abordate prin activităţi viitoare amintim: „Fizica în context nonformal”, „Elaborarea proiectelor interdisciplinare tematice”. Experienţa de succes împărtăşită de către profesorii care predau la Liceul de Arte Vizuale „Romulus Ladea” i-a motivat pe ceilalţi participanţi să stabilească primele coordonate ale unor parteneriate viitoare între şcolile lor şi acest liceu vocaţional.

Coordonator activitate,                                                                             
prof.  dr. Liliana Dana Lung                                                                    

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu