luni, 12 mai 2014

Activitate metodică “INTEGRAREA ACTIVITĂŢILOR EXPERIMENTALE ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE”

Perioada de desfăşurare: noiembrie 2013- aprilie 2014
Grup ţintă: Cadre didactice din învăţământul preuniversitar, aria curriculară Tehnologii

Scop: Distanţierea de metodele bazate pe condiţionare, memorizare şi repetiţii şi promovarea metodelor care au în centru participarea activă a elevului, învăţarea având loc predominant prin formare de competenţe şi deprinderi practice

Obiective:
 1.  Dezvoltarea inovaţiei şi creativităţii în activitatea didactică
 2. Integrarea  sistematică a activităţilor experimentale în predarea disciplinelor tehnice
 3. Dezvoltarea capacităţii de investigare și de cercetare
 4. Utilizarea de strategii specifice  în procesul didactic în vederea creşterii eficienţei învăţării

Teme abordate:
       1 – Experimentul în procesul de predare învăţare
       2 – Exemple de bună practică – activități experimentale desfășurate la orele de 
              specialitate

Activitatea metodică s-a desfășurat în mai multe locații de formare  organizate în funcție de specializările cadrelor didactice participante, după cum urmează:
La Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca, s-au desfășurat cele două întâlniri  în plen ale activității metodice.
Doamna profesoară Bogdana Cătinean de la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny“, Cluj- Napoca și domnul profesor Mircea Apahidean de la Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca au fost formatori pentru prima temă – Experimentul în procesul de învățare. Cea de-a doua întîlnire a activității metodice s-a desfășurat în următoarele locații: Colegiul Tehnic„Transilvania“,Colegiul Economic „Iulian Pop“, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny“ și  Școala gimnazială „Ion Agârbiceanu”. 

Moderatori și formatori la aceste locații de formare au fost  De la Colegiul Economic „Iulian Pop“, Cluj- Napoca, doamnele profesoare Costea Alina,Crețu Elena și Stoica Ioana. De la Colegiul Tehnic "Raluca Ripan"Cluj-Napoca doamnele profesoare Dubei Tania și Koszorus Rodica și doamna profesoară Gâdiu Valeria de la Colegiul Tehnic de Comunicații "Augustin Maior"Cluj Napoca.  

De la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny“, Cluj- Napoca au prezentat activități de formare doamnele profesoare Faur Mariana , Fodor Mădălina și Oltean Rodica. 

La Colegiul Tehnic„Transilvania“,Cluj- Napoca formatori au fost domnul profesor Dragoș Cristian  de la Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca, alături de doamnele profesoare  Greta Lucia, de la Liceul tehnologic nr.1 Cluj-Napoca, d-na Hirian Mia de la Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu"Cluj-Napoca, d-na Oltean Ioana de la Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau"Cluj-Napoca și d-na Plăian Liana de la Colegiul Tehnic„Transilvania“, Cluj- Napoca.

Pentru cadrele didactice care predau educație tehnologică au desfășurat activități de formare doamnele profesoare Carmen Bora de la Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Dej și Adriana Rus de la Colegiul Tehnic  "Ana Aslan" Cluj Napoca.

Concluzii în urma prelucrării chestionarelor şi a desfăşurării activităţii de formare:

Numărul  de participanţi  - directori, profesori, maiştri, a fost de  123.

Având în vedere feed- back- ul participanţilor, obiectivele acestei activităţi metodice au fost realizate. Conținutul activității de formare a fost apreciat citez  „ cu aplicabilitate directă în procesul de predare-învățare”, „de actualitate”, „ permite actualizarea programelor utilizate la clasă, „foarte bine structurat”, „complex”, „proiecte didactice utile”.
Metodele şi materialele utilizate în prezentări au primit calificative de bine şi foarte bine, fiind apreciate ca fiind utile și interesante, variate,   eficiente, adecvate, moderne și interactive.
Prestaţia formatorilor a fost notată aproape în majoritate cu calificativul de foarte bine. Lecțiile demonstrative prezentate de aceștia au fost apreciate ca fiind relevante și de ajutor în proiectarea și desfășurarea activităților didactice.
Referitor la organizarea activităţii majoritatea  participanţilor  au apreciat cu calificativul de foarte bine acest aspect, punctualitate cu gestionarea eficientă a timpului,  cu locații de formare bine alese.
Teme propuse pentru activitățile viitoare,: metode de predare, utilizarea unor platforme educaționale, psihologia clasei de elevi, implicarea autorităților locale și a părinților în activitatea educativă, metoda inteligențelor multiple.
Foarte mulți dintre participanții la activitatea metodică și-au exprimat intenția de a se implica în activități de formare în cadrul activităților metodice viitoare.
Sugestii de îmbunătățire a activităților viitoare: Mai multe materiale de informare, materiale suport oferite participanților la activitate.
                                                                                                   
Coordonator activitate,
 prof. metodist Pompilia Herman
                                                                                                     


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu