miercuri, 21 august 2013


RAPORT DE ACTIVITATE
Simpozionul „Auxiliare curriculare, portofolii şi proiecte ale elevilor”

Organizator: Liceul Tehnologic „Alexandru Borza” Cluj-Napoca
Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, Casa Corpului Didactic Cluj, Universitatea Tehnică, Facultatea de Construcţii de Maşini, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei”
Perioada: 4 – 5 aprilie 2013
Locaţia: Liceul Tehnologic „Alexandru Borza”
Durata: 8 ore

Coordonatori:
Mestecan Cornelia – profesor, Liceul Tehnologic “Alexandru Borza”, Cluj-Napoca
Cristian Petru Pop – inspector şcolar de specialitate, Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj
Liliana Dana Lung – profesor metodist, Casa Corpului Didactic Cluj
Florina Crăciun, conferenţiar doctor inginer, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Cornelia Stan, lector doctor, Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

1.     Obiectivele programului
O1. Dezvoltarea la elevi a unui sistem de cunoştinţe, competenţe, atitudini şi valori în direcţia utilizării produselor instruirii în vederea autoevaluării.
O2. Dezvoltarea la elevi a unor competenţe de comunicare pe diverse teme în domenii variate
O3. Dezvoltarea la cadrele didactice a unui sistem de cunoştinţe, competenţe, atitudini şi valori în direcţia realizării şi utilizării auxiliarelor curriculare în diferite contexte ale învăţării;
O4. Dezvoltarea stimei de sine, a încrederii în propriile forţe atât la cadrele didactice cât şi la elevi.
O5. Garantarea informării pe toată durata proiectului, a transparenţei activităţilor, a vizibilităţii rezultatelor muncii organizatorilor şi a participanţilor la simpozion.

Activităţi desfăşurate:
-          Concursul de portofolii ale elevilor
-          Concursul de Proiecte tematice: “2013-Anul European al cetăţenilor”
-          Sesiunea de comunicări ale profesorilor: Auxiliare curriculare
Descrierea activităţilor:
            Activităţile au debutat cu o actiune în plen în care fiecare organizator a avut câte o intervenţie.
Din partea Casei Corpului Didactic Cluj au luat cuvântul Liliana Dana Lung, profesor metodist, care a realizat o activitate de promovare a Casei Corpului Didactic Cluj şi a prezentat oferta de formare cadrelor didactice, http://prezi.com/nrc5phcpjhh_/present/?auth_key=sdtx2wo&follow=yxufiuskscbf&kw=present-nrc5phcpjhh_&rc=ref-20328197).  A urmat  Pompilia Herman, profesor metodist, care a diseminat rezultatele proiectului „Abordări inovative în didactica disciplinelor din aria curriculară tehnologii”.
Au urmat lucrările pe cele trei secţiuni, finalizate printr-o masă rotundă, ocazie cu care s-au colectat principalele impresii şi sugestii în vederea organizării ediţiilor viitoare.
 
         
              


Concluzii în urma desfăşurării activităţilor:

Resurse umane implicate:
-           Echipa de proiect -5 membrii + 4 parteneri + 10 elevi
-          Participanţi înscrişi la Simpozion: 48 cadre didactice şi  62 elevi
Principalele rezultate înregistrate în urma realizării activităţilor proiectului au fost:
ü  Creşterea interesului profesorilor şi elevilor faţă de realizarea şi utilizarea produselor învăţării ca instrumente de evaluare şi autoevaluare;
ü  Creşterea implicării profesorilor în proiectarea unor forme de evaluare mai puţin convenţionale , produse ale activităţii elevilor (proiecte interesante prin studiu individual şi muncă în echipă, cooperare, portofolii care să reflecte rezultatul muncii elevilor pe parcursul unui an şcolar la o disciplina de studiu);
ü  Motivarea cadrelor didactice pentru elaborarea şi utilizarea la clasă a auxiliarelor curriculare dar şi pentru prezentarea acestora în cadrul organizat al simpozionului;
ü  Crearea unei mai bune legături/cooperări între elevi şi cadre didactice în vederea implementării unui învăţământ modern, centrat pe elev.
ü  Realizarea unui cadru propice de colaborare între mediul preuniversitar şi universitar, între furnizorii de formare iniţială şi continuă şi beneficiari, în vederea implementării principalelor strategii ale reformei în educaţie.

Dr. Liliana Dana Lung
Profesor metodist CCD Cluj          

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu