miercuri, 21 august 2013

RAPORT DE ACTIVITATE
Prezi- instrument virtual de realizare a proiectelor colaborative”

Organizator: Casa Corpului Didactic Cluj
Perioada: 10 iunie 2013
Locaţia: Liceul Tehnologic „Alexandru Borza”, Cluj-Napoca
Durata: 4 ore

Formator:
Liliana Dana Lung – profesor metodist, Casa Corpului Didactic Cluj

Competenţe:
1.      Dezvoltarea competenţelor de lucru cu mediul Web 2.0, Prezi;
2.      Dezvoltarea competenţelor de integrare a resursei educaţionale în procesul instructiv-educativ.

Module tematice:
1.      Prezi - mediu virtual de colaborare Web 2.0. Instrumente şi funcţii – 2 ore
2.      Posibilităţi de utilizare ale aplicaţiei Prezi în procesul instructiv-educativ – 2 ore

Descrierea activităţilor:
Activitatea metodică propusă profesorilor cu cunoştinţe de bază de TIC a oferit profesorilor de gimnaziu  nu numai o alternativă online la aplicaţia Microsoft Office, Power Point, dar şi  instrument avansat Web 2.0  de colaborare în clasă sau la distanţă aplicabil în cadrul metodei învăţării prin cooperare, învăţării prin proiecte.
-          Prezi reprezintă o alternativă superioară a aplicaţiei PowerPoint şi se diferenţiază de aceasta, în primul rând,  prin faptul că are o abordare dinamică şi non-liniară în crearea unei prezentări.
-          Prezi este un software care permite construirea prezentărilor, atât prin aplicaţia dedicată cât şi printr-o interfaţă online, şi colaborarea în timp real; persoana invitată are acces complet la uneltele de editare.
În cadrul activităţii profesorii s-au familiarizat cu mediul de lucru şi cu paleta de funcţii puse la dispoziţie de prezi şi au realizat prima prezentare. Au transmis linkul aplicaţie realizate colegilor lor şi i-au invitat să colaboreze pentru realizarea aplicaţiei comune. Au elaborat o listă de activităţi ale profesorilor şi elevilor pentru integrarea prezi în lecţie.Câteva imagini surprinse în timpul derulării activităţilor:Concluzii în urma desfăşurării activităţii de formare:

Număr de participanţi: 34 de participanţi

Cursanţii au apreciat conţinutul activităţii formulând câteva idei interesante şi comentarii desprinse din conţinutul activităţilor:
-          “Se îmbunătăţeşte relaţia profesor-elev atunci când profesorul utilizează mijloace noi de predare””;
-          “Prezi permite un grad mare de interactivitate”;
-          “Foarte interesant, mai ales pentru cei cu inteligenţa predominant vizuală.”;
-          “Mulţumesc! Aş fi vrut să iau contact mai repede cu prezi.”;
-          “Introducerea unui cerc/opţional de Robotică în şcoli”;
-          “Un material deosebit atât pentru mine cât şi pentru elevi”;
-          “Activitatea cu prezi  este, pentru mine, ceva innovator şi de viitor”.
-          “ Mi s-a părut deosebit de interesant şi util pentru dezvoltare personal.”
-          “ Un lucru bun, un pas înainte- share-ingul e interesant”
Toţi cursanţii au apreciat activitatea ca fiind utilă, interesantă, interactivă,  modern.  Majoritatea cursanţilor (95%) au solicitat participarea la un program de formare pentru învăţarea mediului de colaborare online prezi sau a altor instrumente web 2.0 colaborative.  În întâmpinarea cursanţilor, formatorul a realizat aplicaţia online “prezi în câteva lecţii”,pentru a împărtăşi cursanţilor mai multe informaţii. Aplicaţia va fi share-uită la fiecare actualizare participanţilor la activitate.
Având în  vedere feedback- ul participanţilor, obiectivul acestei activităţi metodice a fost realizat.

Coordonator activitate,                                                                             
prof.  dr. Liliana Dana Lung                                          

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu