miercuri, 21 august 2013

RAPORT DE ACTIVITATE
„Să ştii mai multe, să fii mai bun!”

Organizator: Casa Corpului Didactic Cluj
Perioada: 11 februarie – 26 aprilie 2013
Locaţii: Casa Corpului Didactic Cluj, Liceul Tehnologic Someş Dej, Şcoala Gimnazială „Horia, Cloşca şi Crişan” Turda
Durata: 20 ore
Formatori:
Amalia Gurzău- inspector educaţie permanentă, Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj,
Liliana Dana Lung
Dana Zoe Mateescu, Dina Pripon, Ileana Iepure, Pompilia Herman, Georgiana Epureanu – profesori metodişti, Casa Corpului Didactic Cluj
Grup ţintă: cadre didactice din învăţământul preprimar, primar, secundar inferior şi secundar superior
Competenţe generale:
1. Proiectarea şi planificarea activităţilor în cadrul săptămânii "Să ştii mai multe, să fii mai bun!";
2. Implementarea unei strategii de marketing pentru activităţile proiectate;
3. Valorificarea exemplelor de bună practică din cadrul săptămânii "Să ştii mai multe, să fii mai bun!".
Teme:
1.       Planificarea şi aprobarea planului de activităţi pentru săptămâna "Să ştii mai multe, să fii mai bun!". Strategii de marketing;
2.       Elaborarea proiectelor la nivelul grupelor de preşcolari/claselor, al grupurilor de clase sau al unităţii de învăţământ. Propunerea de activităţi transdisciplinare, extracurriculare şi artistice;
3.        Activităţi pentru promovarea educaţiei civice, a drepturilor omului. Activităţi de promovare a gustului pentru lectură;
4.       Activităţi pentru protecţia mediului. Activităţi pentru promovarea interesului pentru ştiinţe;
5.       Evaluarea activităţilor din cadrul săptămânii "Să ştii mai multe, să fii mai bun!". Promovarea exemplelor de bună practică realizate.
Metode utilizate:
Brainstorming de grup, munca pe grupe, munca individuală, activităţi practice, dezbatere, turul galerie,  prelegere intensificată.
Resurse materiale:
Flichart, computere, videoproiector, post-it-uri, fişe de lucru, markere
Modalităţi  de evaluare:
Portofoliul electronic al cursanţilor. Articole în revista „Preuniversitaria” online.

Descrierea activităţilor în imagini:Concluzii în urma prelucrării chestionarelor şi a desfăşurării activităţii de formare:
Număr de participanţi: 78 de cursanţi
În urma prelucrării chestionarelor de evaluare a programului de formare completate de către cursanţi s-au desprins următoarele:
- În ceea ce priveşte aspectul  conţinutul programului activităţii, 71 % dintre cursanţi au apreciat activitatea, pe o scară de la 1 la 5, cu nota 5, specificând câteva atribute ale conţinutului: consistenţă, utilitate, structurare bună, diversificare.
- Metodele folosite au fost notate cu 5 de către 90% dintre cursanţi, care le-au apreciat ca fiind antrenante, interactive/pro-active, interesante, de o mare diversitate.
- Materialele utilizate  au fost apreciate de ce 86% dintre cursanţi a fi în cooncordanţă cu activităţile desfăşurate, diversificate în funcţie de activităţile desfăşurate şi de metode, sugestive.
- Prestaţia formatorilor a primit cele mai multe note de 5 (92% dintre cursanţi). Aceştia au apreciat prestaţia formatorilor astfel: a subliniat potenţialului fiecărei echipe, super antrenantă, cu pregătire de calitate.
- 76% dintre cursanţi apreciază cu nota maximă organizarea activităţilor, apreciind coerenţa succesiunii acestora, buna structurare, eficienţa.     
Dintre materialele noi, elaborate de cursanţi, sunt menţionate:  proiecte de activităţi, postere tematice, bloguri de promovare a activităţii, instrumente de evaluare a unui proiect, jurnalul de activitate.
Dintre sugestiile de îmbunătăţire a programului amintim: acreditarea acestuia şi  prezentarea mai multor exemple de proiecte implementate (modele de succes).

Vor fi publicate in revista Preuniversitaria cele mai reusite portofolii de evaluare finala.

Coordonator activitate,                                                                              
prof.  dr. Liliana Dana Lung                          

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu