luni, 11 iunie 2018


Fascinația drumului- repere spațiale în universul basmului şi Spaţiu şi timp în povestirea în ramă.
Scenarii didactice inovative implementate în cadrul proiectului VISTE - Empowering Spatial Thinking of Students with Visual Impairment, 2016-1-EL01-KA201-023731


În luna aprilie a anului 2018 la Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere din Cluj-Napoca au fost implementate scenariile didactice inovative: “Fascinaţia drumului – repere spaţiale în universul basmului” şi “Spaţiu şi timp în povestirea în ramă”, avându-i ca autori  pe domnii profesori Teofil Pintile şi Lucian Şchiopu, cu consilierea şi suportul partenerilor, Casa Corpului Didactic Cluj şi în prezenţa observatorului, Liliana Dana Lung, expert în cadrul proiectului. Beneficiarii au fost două colective de elevi de gimnaziu.
Obiectivele scenariului “Fascinaţia drumului- repere spaţiale în universul basmului”: identificarea unor particularități ale basmului (motive, probe, invarianți) prin intermediul  unui material video și al lecturii unui fragment,  realizarea unor corelaţii între spaţiul ficţional şi cel real, prin explorarea unor modele elaborate cu ajutorul imprimantei 3D, dezvoltarea unor deprinderi compensatorii (tactile-auditive) de percepere a spaţiului din narațiune prin corelare cu elemente din realitate sau modele la scară au fost atinse prin utilizarea unor strategii didactice adaptate.


Elevii au vizionat/audiat un fragment dintr-un material video (o animaţie) din basmul Prâslea cel voinic şi merele de aur şi au răspuns la întrebările profesorului referitoare la dispoziţia sufletească a eroului la plecarea de acasă şi au realizat comparaţia cu propria stare sufletească, la părăsirea locurilor familiare. Elevii au analizat elementele decorului şi formele de relief din textul vizionat/audiat. După lectura fragmentului respectiv în format letric cu caracte mari sau Braille elevii au comparat informaţiile cu cele din materialul vizual/auditiv. 

Au analizat, în urma lecturii, elementele decorului în fiecare dintre momentele basmului prezentate. Profesorul a organizat datele comparative despre cele două tărâmuri (casa părintească şi tărâmul celălalt) într-un tabel T. 

Elevii s-au bazat pe varianta termoformă a hărţii cu principalele repere ale acţiunii pentru a elabora pe echipe un text (un început de basm) în care îşi imaginează plecarea din locul cel mai familiar spre o lume necunoscută. 
Textele scrise de elevi au fost utilizate pentru a discuta corelaţiile dintre lumea reală şi cea imaginară.

Cele mai captivante pentru elevi au fost: cercetarea tactilă a hărţii în relief şi a obiectelor proiectate şi tipărite în 3D, diversitatea materialelor suport şi a stimulilor utilizaţi, crearea unui scenariu pornind de la textul basmului, toate acestea i-au implicat direct în descoperirea cunoştinţelor şi le-au provocat creativitatea.

Scenariul  “Spaţiu şi timp în povestirea în ramă” a avut ca obiective: dezvoltarea conceptelor spaţiale de incluziune, zoom in, zoom out,  pornind de la particularitățile povestirii în ramă; realizarea unor corelaţii între spaţiul ficţional şi cel real cu ajutorul unor reprezentări 3D; dezvoltarea unor deprinderi compensatorii (tactile) de percepere a spaţiului din narațiune prin corelare cu elemente din realitate utilizând toolkit-ul sau modelele spaţiale/în relief. Metodele didactice utilizate în contextul organizării activităţii ca un atelier de lucru, elevii fiind organizaţi în jurul mesei şi având toate resursele la îndemână au contribuit la dezvoltarea gândirii spaţiale a elevilor. 
      Participanţii au utilizat materialul intuitiv pus la dispoziţie de către profesor pentru a înţelege conceptele spaţiale: fişă de documentare -fragment din povestirea Florin scrie un roman de Mircea Cărtărescu adaptată elevilor cu dizabilităţi de vedere, tablou în 3 dimensiuni (model), tablou pictat în atelierele şcolii, păpuşi Matrioşka, cuburi cu diferite dimensiuni, material video explicat “Earth and Moon” de pe youtube, simboluri 3D reprezentând elemente întâlnite în povestire, schema în relief a conceptului de povestire în povestire, Făcând analogie cu conceptele întâlnit la matematică, TIC, arte elevii le-au transpus în literature, desfăşurat activităţi de învăţare activizante. De asemenea, aceştia au fost încântaţi şi entuziaşti să se considere personajele povestirii “Florin scrie un roman”, au cuprins povestirea din textul studiat în altă povestire, adăugându-i alte “rame”.


Elevii au menţionat cele mai interesante aspect ale lecţiei desfăşurate: caracterul interdisciplinar al conceptelor învăţate: zoom in şi out, aplicate în diferite situaţii şi la diferite discipline: matematică, literatura, artă, joc, educaţie specială, ştiinţele naturii, studierea tactilă a modelelor, machetelor intuitive ce ilustrează conceptele şi facilitează transferul acestora spre literatura.

  
Expert în curriculum şi formare, Liliana Dana Lung

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu