miercuri, 25 noiembrie 2015

Ziua Mondială a bibliotecilor şcolare

Organizator: Casa Corpului Didactic Cluj
Parteneri: Inspectortul Şcolar Judeţean Cluj, Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” ,Cluj-Napoca
Obiectiv: 
Conştientizarea importanţei rolului parteneriatului între bibliotecarul şcolar/responsabilul CDI/ profesorii de limba şi literatura română în realizarea de activităţi pedagogice, culturale, de comunicare
Perioada: 21 octombrie 2015

Locaţia: Sala Media  a  Bibliotecii Judeţene Octavian Goga”, Cluj-Napoca

Deschiderea manifestării:
         Director  Casa Corpului Didactic Cluj, Mihaela POPESCU
         Director adjunct Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj , Floarea Elena MOȘOIU


 Prof. metodist Casa Corpului Didactic Cluj, Pompilia HERMAN
  Sinteza raportului de coordonare a  bibliotecilor  şcolare şi a CDI în anul şcolar 2014-2015
Bibliotecar Casa Corpului Didactic Cluj, Marinela PĂCURAR
 Agenda activităţilor cu bibliotecarii şcolari şi responsabili CDI în anul şcolar 2015- 2016Ana-Maria DUDESCU, bibliotecar Secția   pentru copii și adolescenți, Biblioteca județeană 
Octavian Goga,  Cluj- Napoca
                    Agora Culturală@Biblioteca Ta

Prezentarea publicației “Istoria lui Răzvan” – Inspector școlar Horia CORCHEȘLansare de carte – profesor Daniela MARCU 
Panseluța fluturelui soare și Copacul virtuților dascălului      

Activităţile în care bibliotecarii şcolari şi responsabilii CDI participă împreună cu cadrele didactice permit conștientizarea rolului bibliotecii ca vector de educație culturală la nivelul comunității”.

Materialul prezentat de reprezentantele Casei Corpului Didactic Cluj a încurajat implicarea participanților în activitățile de formare și dezvoltare profesională.

Prin proiectul „Agora Culturală@biblioteca ta ,proiect finantat prin granturile SEE 2009-2014 doamna bibliotecară Ana – Maria Dudescu, de la Biblioteca Județeană “Octavian Goga”, Cluj-Napoca a promovat diversitatea în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural European.
Prin acest proiect, bibliotecarii publici vor deveni facilitatori de informații culturale prin metoda “poveștilor digitale”. Ca urmare un număr de 12 bibliotecari și-au exprimat intenția de a participa la acest proiect.
              
Prezentarea publicației “Istoria lui Răzvan”a domnului inspector Horia Corcheș ne-a readus în lumea copilăriei.
O “călătorie fascinantă prin istoria românilor” la care colegii noștri au participat cu mare drag.
A fost un dialog placut;  domnul inspector a răspuns la întrebările adresate de participanții la activitatea culturală.

Lansarea de carte a doamnei profesoare Daniela Marcu  a fost o lansare “de suflet”.
Doamna profesor  a prezentat cele două volume Panseluța fluturelui soare și Copacul virtuților dascălului cu sprijinul  copiilor care au realizat desenele din carte și care au prezentat fiecare desenul cu mica lui povestioară.  A  fost emoționant.

Schimbul de experiență cu colegii din județul Cluj,sugestiile de bună practică oferite care pot fi aplicate la clasă,  a permis  participanților la această activitate posibilitatea dezvoltării unor colaborări de durată, prin care activităţile de lectură să fie promovate.
Diversitatea agendei activității, conţinutul inovativ,complex, interesant, practic şi instructiv, bine documentat au fost apreciate de participanții la activitate cu calificative de foarte bine. Ideile, modelele promovate au constituit pentru participanți o incitare la reflecție .
Activitatea a oferit posibilitatea participanților posibilitatea de dezvoltare profesională și personală atât pe latura emoțională, didactică dar și culturală.
Prestaţia formatorilor a fost notată aproape în majoritate cu calificativul foarte bine.
Metodele şi materialele folosite în prezentări , exemplele de bună practică ale formatorilor au oferit sugestii pentru activitățile și proiectele viitoare ale participanților. 

Atmosfera plăcută şi structurarea activităţii, păstrarea ca și locație de desfășurarea a Bibliotecii județene “Octavian Goga” a fost în asentimentul tuturor participanților.

           Coordonator activitate,                                                                              
               prof. metodist Pompilia Herman  


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu