joi, 18 martie 2021

 

Managementul strategic şi operațional al activităților educative
Program de formare acreditat de Ministerul Educației și Cercetării,
derulat în perioada  decembrie 2019 – decembrie 2020

     Programul de formare Managementul strategic și operațional al activităților educative s-a încheiat pentru încă o grupă de cursanți aparținând seriei doi de formare. Sub îndrumarea doamnelor formatoare Luminița Chicinaș și Liliana Dana Lung, douăzeci și cinci de participanți au dovedit prin portofoliile de evaluare finală că și-au dezvoltat competențele prevăzute în program: aplicarea prevederilor legislative și metodologice, în ceea ce privește dimensiunea managementului strategic al activității educative extrașcolare și extracurriculare, asigurarea managementului operațional al activităților educative la nivelul unității de învățământ în funcție de nevoile beneficiarilor, elaborarea și implementarea strategiei de marketing educațional a activităților educative din unitatea de învățământ pentru promovarea unei imagini pozitive a școlii în comunitate.

Programul de formare a debutat față în față în 16 decembrie 2019, apoi, în conformitate cu OM 4649/30.06.2020, activitățile de formare au fost reluate în sistem online meeting găzduit de platforma dedicată a Casei Corpului Didactic Cluj. În vederea formării/dezvoltării competenţelor generale şi specifice programului de formare, cursanţii au fost implicaţi în activităţi practice individuale şi de grup. S-a pus accent pe exemplificări, pe experiența acumulată de către cursanți, suport pe care s-au construit noile cunoștințe și s-a dezvoltat sistemul de competente. La finalul fiecărui modul cursanții au participat la evaluarea de progres și au primit feedback de la formatori.

La finalul activităţilor de formare s-a organizat evaluarea finală a cursanţilor. Portofoliul de evaluare finală a cuprins o sumă de produse ale activităţii formabililor care reflectă nivelul achiziţiei/ dezvoltării competenţelor generale şi specifice vizate: un eseu nestructurat sau studiu de caz, cu tema Rolurile şi exigenţele educaţiei extraşcolare, pornind de la o experiență profesională personală, proiectul (fişa) unei activitati educative inter-trans-extracurricular, derulate în parteneriat şi în care să fie utilizate strategii de educaţie nonformală (produs al activității individuale sau de grup), un instrument de diseminare a rezultatelor unei activităţi educative, respectând rigorile de elaborare. Temele elaborate pentru portofoliul de evaluare finală au fost evaluate de către formatori iar în cadul colocviului, una dintre teme a fost prezentată tuturor participanților.

Dintre rezultatele chestionarului de feedback online completat de către cursanți la finalul programului de formare le prezentăm pe cele de mai jos.

Dintre instrumentele/aspectele/ideie de la curs pe care absolvenții intenționează să le aplice în activitățile online cu clasa de elevi menționăm: ”jurnalul” și ”biletul de ieșire” pentru evaluarea activităților și modul în care acestea si-au atins scopul, instrumentele colaborative de orice tip: documente, prezentări, jamboard, forms, sheets sunt foarte utile și binevenite, formarea grupelor si activitatea pe jamboard, aplicatii noi (ex wordwall.net, slidesgo.com), existența unui echilibru între activitatea individuală și de grup, proiectul ”Comunicarea în spațiul virtual, pericolele internetului”, vizitele online,

Dintre ideile interesante auzite pe parcursul activităţilor de formare de către cursanţi am reţinut: educația de calitate necesită promovare, importanța strategiei de marketing în promovarea unei școli; mixul de marketing, realizarea unei analize de nevoi și a unui proiect, abordarea cros- curriculară și integratoare a materiilor predate în proiecte extrașcolare, voi insista mai mult pe instrumentele de diseminare care promovează activitățile extrașcolare în comunitatea școlară și în spațiul comunitar mai larg, deoarece ele constituie un factor de impact covârșitor, să-i educam pe copii pentru ziua de mâine, ziua de azi nu va mai exista când ei vor fi mari!

 Le mulțumim tuturor participanților pentru experiența profesională împărtășită și le dorim mult succes în tot ceea ce vor întreprinde!

 Responsabil program,

Liliana Dana Lung, profesor metodist

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu