marți, 25 iunie 2013

Activitate metodică “ Metode și instrumente de evaluare centrate pe competențe. Metode şi instrumente complementare de evaluare ”

Locul desfăşurării: Colegiul Tehnic de Comunicaţii Augustin Maior , Cluj-Napoca
Perioada desfăşurării: 23 mai 2013
Durata: 4 ore
Grup ţintă: Cadre didactice din învăţământul preuniversitar, aria curriculară Tehnologii

Scop: 
Formarea unui comportament reflexiv, proactiv în scopul realizării  unei  activităti de predare eficiente , cu finalități calitattive evidente

          

Formatori:
Prof. Maria Simuț,  Inspector de specialitate, Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj
Prof. Carmen Giurgiu,  Inspector de specialitate, Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj
Prof.  Lenuța Stoian, Colegiul Tehnic " Edmond Nicolau " Cluj-Napoca
Prof. Ibolya Menehart,  Colegiul Tehnic " Edmond Nicolau " Cluj-Napoca
Pompilia Herman , profesor metodist Casa Corpului Didactic Cluj


Obiective:

   1. Proiectarea și elaborarea de instrumente de evaluare centrate pe  competențe    
  2. Corelarea  evaluării  cu criteriile de performanţă, condiţiile de  aplicabilitate  şi cu TIPUL 
      PROGRAMULUI probelor de evaluare care sunt precizate în  Standardul de Pregătire 
      Profesională
  3. Creşterea eficienţei învăţării prin diversificarea tipurilor de evaluare aplicate în procesul 
       didactic

Teme abordate:

  1. Metode și instrumente de evaluare centrate pe competențe
  2. Metode şi instrumente complementare de evaluare
  3. Exemple de bună practică
Concluzii în urma prelucrării chestionarelor şi a desfăşurării activităţii de formare:

Numărul  de participanţi  - directori, profesori, maiştri, a fost de  71 .

Având în vedere feed- back- ul participanţilor, obiectivele acestei activităţi metodice au fost realizate. Conținutul activității de formare a fost apreciat citez  „ interesant și foarte util”, „de actualitate”, „ foarte important în activitatea didactică, „foarte bine structurat”, „complex”.
Metodele şi materialele utilizate în prezentări au primit calificative de bine şi foarte bine, fiind apreciate ca fiind eficiente, adecvate, moderne și interactive.
Prestaţia formatorilor a fost notată aproape în majoritate cu calificativul foarte bine. Exemplific câteva dintre argumentele participanților – prestație concisă , la obiect, relevantă, explicită, claritatea informațiilor transmise .
Referitor la organizarea activităţii toţi participanţii  au fost foarte încântaţi de locaţia aleasă, atmosfera plăcută și primitoare, punctualitate cu gestionarea eficientă a timpului.
Majoritatea participanţilor au propus mai multe întâlniri , cu prezentarea de exemple de bună practică din diferite domenii și specializări.


 Coordonator activitate,
 prof.Pompilia Herman                                                                                     

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu